Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada možete podnijeti online:

Obrazac za fizička lica    ili preuzmite    Obrazac 1A u PDF formatu.

Napomena: prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prethodno pripremiti i priložiti slijedeće dokumente:
 1. Ovjerena kopija lične karte
 2. Ovjerena kopija diplome o završenom studiju
 3. Ovjerena kopija Uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 4. Opis radnog iskustva na obrascu iz Priloga 1C (PDF dokument možete preuzeti ovdje)
 5. Potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci
 6. Ovjerena kopija potvrde o podmirenim obavezama iz PIO/MIO za zaposlena lica
 7. Ovjerena kopija Uvjerenja o uspješno završenom Programu osposobljavanja/Programu usavršavanja (prilozi 4A.1, 4B.1 i 4C.1)
 8. Dokaz o registrovanom obrtu, dodatnoj ili dopunskoj djelatnosti
 9. Kopija ugovora o osiguranju, odnosno polica osiguranja od odgovornosti za štetu
 10. Uvjerenje o nekažnjavanju izdano od nadležnog Općinskog suda
 11. Dokaz o podmirenim troškovima postupka