Nosioci obuke

Naziv Adresa Telefon Web E_mail Datum ovlaštenja Broj ovlaštenja
CETEOR D.O.O. TOPAL OSMAN PAŠE 32B 033 205 725 www.ceteor.ba info@ceteor.ba 2016-04-16 UPI/03-23-2-56/16
nLogic d.o.o. Đoke Mazalića broj 2, Sarajevo 38733 863-951 www.nlogic.ba edukacija@nlogic.ba 2020-09-30 UPI/04-19-105/20