Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi pravno lice koj ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje objekata ("Službene novine FBiH", br. 28/10, 59/11, 29/12 ).

Registar pravnih osoba ovlaštenih za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada objavljen je na web stranici Ministarstva, pod dijelom "REGISTRI".