Stanje Po složenosti Vlasnik / Adresa Tip objekta Broj certifikata Datum izdavanja
Postojeci Jednostavni OPĆINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB, SAPNA
DRŽAVNE INSTITUCIJE 2 2012-05-08
Postojeci Jednostavni ,,JMK ELEKTRONIK,,DOO SARAJEVO
VITOMIRA LUKIĆA 12A, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 3 2012-05-31
Postojeci Jednostavni PIVARA TUZLA
Titova 163, TUZLA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 4 2011-10-14
Postojeci Jednostavni J.U.OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA
OMLADINSKA BB, USTIKOLINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 5 2012-08-22
Postojeci Jednostavni J.U.OSNOVNA ŠKOLA PRAČA
TRG KEMALA KEME HRVE BB, PRAČA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 6 2012-10-29
Postojeci Jednostavni J.U.SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
JOŠANIČKA 119, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 7 2012-11-15
Postojeci Jednostavni J.U.OSNOVNA ŠKOLA M.M.DIZDAR
ŽRTAVA FAŠIZMA 14, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 8 2012-11-15
Postojeci Jednostavni 0PŠTINA BUGOJNO
HENDEK VII/2, Bugojno
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 9 2013-07-05
Postojeci Jednostavni KANTON SARAJEVO
OČAKTANUM 60, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 10 2013-01-08
Novi Jednostavni OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4, SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 16 2013-08-06
Postojeci Jednostavni OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4, Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 17 2013-08-06
Postojeci Jednostavni OPŠTINA
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212, PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 18 2013-06-16
Postojeci Jednostavni 0PĆINA KONJIC
3. MART BR.2, Konjic
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 22 2012-11-14
Postojeci Jednostavni OPĆINA B. KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1, BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 23 2013-01-10
Postojeci Jednostavni Općina Bosanska Krupa
Reisa DŽ.Čauševića 1, BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 25 2013-01-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA BOSANSKA KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1, BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 31 2013-01-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA FOČA
USTIKOLINA BB, FOČA-USTIKOLINA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 33 2013-06-14
Postojeci Jednostavni Ferid Bajrović
Grivići 19, HADŽIĆI
35 2012-10-01
Postojeci Jednostavni OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
ZELENIH BERETKI 4, Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 36 2013-08-06
Postojeci Jednostavni EJUB DURMIĆ
GORNJEZENIČKA 13, ZENICA
40 2013-11-15
Postojeci Jednostavni KUĆNI SAVJET ST.ZGRADE TKB 3
KRNDIJA BB, TEŠANJ
43 2013-12-03
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
BIJAČA BB, ZVIRIÆI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 44 2013-05-14
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBiH
BIJAČA BB, ZVIRIÆI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 45 2013-05-14
Novi Jednostavni JP MEĐ.AERODROM SARAJEVO d.o.o.
KURTA SCHORKA 36, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 46 2013-10-10
Postojeci Jednostavni BBI CENTAR SARAJEVO
TRG DJECE SARAJEVA 1, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 47 2013-06-07
Postojeci Jednostavni GLIESE 581g DL McDonald"s
MARŠALA TITA 6, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 48 1901-01-01
Postojeci Jednostavni HOTEL HOLLYWOOD
DR.PINTOLA 23(LAMELA C I D), SARAJEVO
HOTELI 49 2013-01-29
Postojeci Jednostavni JUB d.o.o.SARAJEVO,BLAŽUJ
VLAKOVO 1J, SARAJEVO
INDUSTRIJSKE ZGRADE 50 2013-11-22
Postojeci Jednostavni LUNA d.o.o. DOBOJ -JUG
POLJICE BB, MAGLAJ
HOTELI 51 2013-12-18
Postojeci Jednostavni ĐIKIĆ EKREM
BUZIĆ MAHALA 17,MOŠTRE, VISOKO
53 2013-11-22
Postojeci Jednostavni DOKSO D.O.O.
GOLO BRDO BB,MOŠTRE, VISOKO
OSTALE ZGRADE 54 2013-11-15
Postojeci Jednostavni DEDIĆ RIZAH
TUJLIĆI BB, VISOKO
OSTALE ZGRADE 55 2013-11-29
Postojeci Jednostavni OPĆINA GRAČANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8, GRAČANICA
VRTIĆ 56 2013-10-28
Postojeci Jednostavni CIMOS TMD CASTING D.O.O.
R.ZONA ,,ZENICA-1,,BB, ZENICA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 57 2013-06-03
Postojeci Jednostavni OPĆINA ODŽAK
TITOVA BB, ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 59 2013-10-28
Postojeci Jednostavni
ŠKOLSKA 23, ZENICA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 60 2013-08-29
Postojeci Slozeni
VILSONOVO ŠETALIŠTE, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 82 2013-06-14
Novi Slozeni MAGROS VELETRGOVINA D.D.SARAJEVO
VRBANJA 1, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 90 2014-03-17
Novi Slozeni BN STEP D.O.O./RKUD PROLETER
SAFETA MUJIĆA 2, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 91 2014-03-31
Novi Slozeni ADNA COMMERC DOO BOS.KRUPA
ĆUPRIJA BB, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 92 2014-04-08
Postojeci Jednostavni OPĆINA FOĆA-USTIKOLINA
OMLADINSKA BB, FOČA-USTIKOLINA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 93 2014-04-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA USORA
ŽABLJAK B.B.74230 USORA, USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 94 2013-11-21
Postojeci Slozeni JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR ,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB, OLOVO
OSTALE ZGRADE 95 2014-04-23
Postojeci Jednostavni Kanton Sarajevo
Adema Buće 151, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 96 2011-12-06
Postojeci Jednostavni
ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA 12, TUZLA
VRTIĆ 97 2014-04-16
Novi Slozeni OPĆINA ŽIVINICE
Alije Izetbegovića 44, ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 98 2014-03-26
Postojeci Jednostavni OPĆINA GRADAČAC
H.K. GRADAŠČEVIĆA 54, GRADAČAC
DRŽAVNE INSTITUCIJE 99 2014-03-26
Novi Slozeni OPĆINA SREBRENIK
Varoška polja bb, SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 100 2014-03-26
Postojeci Jednostavni OPĆINA NOVI GRAD
BRAĆE MULIĆA 16, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 101 2014-04-22
Postojeci Jednostavni OPĆINA MAGLAJ/DOM ZDRAVLJA
ILIJASA SMAILAGIĆA BB, MAGLAJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 102 2014-02-27
Postojeci Jednostavni OPĆINA TEOČAK
CENTAR BB, TEOÈAK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 103 2014-03-26
Postojeci Jednostavni ŠEPIĆ MEHO
NASELJE ŠEPIĆI, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 104 2014-06-11
Novi Jednostavni BERLIJETA D.O.O.SARAJEVO,OVL.OPEL I CHEVROLET DISTRIBUTER
BETANIJA,BARE-ŠIP, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 105 2014-06-03
Postojeci Jednostavni DOM ZDRAVLJA BUŽIM,ZDRAVSTVENA USTANOVA
GENERALA IZETA NANIĆA BB, BUŽIM
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 106 2014-05-30
Novi Jednostavni ADISA ĐONKO
KONAK BR. 18, MOSTAR
HOTELI 107 2014-06-05
Postojeci Jednostavni UNIS ,,GINEX"D.D.GORAŽDE,OBJEKAT ,,402"
VIŠEGRADSKA BB, GORAŽDE
INDUSTRIJSKE ZGRADE 108 2013-09-30
Postojeci Jednostavni
ŠKOLSKA 13, ZENICA
VRTIĆ 109 2014-06-30
Postojeci Jednostavni
OMLADINSKA 14, VOGOŠĆA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 110 2014-06-30
Postojeci Jednostavni
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212, PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 111 2014-06-30
Postojeci Jednostavni
ZMAJA OD BOSNE 55, SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 112 2014-06-30
Postojeci Jednostavni
ALEJA LJILJANA 50, MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 113 2014-06-30
Postojeci Jednostavni
STJEPANA RADIĆA, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 114 2014-06-30
Novi Slozeni
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 115 2014-07-03
Postojeci Jednostavni
BRANISLAVA NUŠIĆA 95, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 116 2014-06-30
Postojeci Jednostavni ,,PILIPOVIĆ" D.O.O. CAZIN
STIJENA BB, CAZIN
OSTALE ZGRADE 117 2014-03-27
Postojeci Jednostavni KASAPOVIĆ HASIB,CAZIN
MALA LISA BB, CAZIN
118 2014-04-28
Postojeci Jednostavni BAJRIĆ NEDŽAD I DŽEVAD
STIJENA BB, CAZIN
119 2014-05-12
Postojeci Jednostavni EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGIĆI, CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 120 2014-05-12
Postojeci Jednostavni EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGIĆI, CAZIN
HOTELI-MOTELI 121 2014-05-15
Novi Jednostavni OSMANOVIĆ MUHAMED
PRIJEDORSKA BB, SANSKI MOST
122 2014-06-02
Novi Jednostavni DRAGANOVIĆ SULEJMAN/HUSEIN
STIJENA, CAZIN
123 2014-06-06
Postojeci Jednostavni JAPIĆ /CRNI/ MUHAMED
LOJIĆKA BB, CAZIN
OSTALE ZGRADE 124 2014-06-18
Postojeci Jednostavni UNKIĆ EMIR
HAMZIBEGOVA BB, SANSKI MOST
125 2014-06-18
Novi Jednostavni KAZ.POPRAVNI ZAVOD,POLUOTVORENOG TIPA
RASIMA DELIĆA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 126 2014-06-25
Postojeci Jednostavni HAŠIMBEGOVIĆ KALED
PETOG KORPUSA 51, BIHAĆ
127 2014-06-26
Postojeci Jednostavni TUZLANSKI KANTON
MUHAREMA FIZOVIĆA 2, TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 128 2014-07-15
Postojeci Jednostavni TUZLANSKI KANTON
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB, LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 129 2014-07-15
Postojeci Jednostavni ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
ŽABLJAK, USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 130 2014-07-15
Postojeci Jednostavni ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
SIVŠA, USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 131 2014-07-15
Postojeci Jednostavni ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GORNJE ROSULJE 1, VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 132 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 133 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 134 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 135 2014-07-20
Postojeci Jednostavni MZ VIDOVICE
JOSIPA BANA JELAČIĆA 75, ORAŠJE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 136 2014-08-05
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O.
ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 137 2014-08-08
Novi Jednostavni DERVIŠEVIĆ /IBRAHIMA/ JASMIRA
PRILAZ SREBRENIČKOJ BB,BAKŠAIŠ, BIHAĆ
138 2014-07-01
Novi Jednostavni SINANOVIĆ MUNIBA
NASELJE ALAGIĆA POLJE, SANSKI MOST
139 2014-07-07
Postojeci Jednostavni HASANBEGOVIĆ /ATIFA/ FAJIK
ŽELJEZNIČKO NASELJE, SANSKI MOST
140 2014-07-31
Novi Jednostavni DELKIĆ VEHBIJA
POBRIJEŽJE BB, SANSKI MOST
141 2014-07-31
Novi Jednostavni GROZDANIĆ /ZEMKA/ JASMIN
PRIJEDORSKA BB, SANSKI MOST
142 2014-08-29
Novi Jednostavni CAT D.O.O. SANSKI MOST
OMLADINSKO NASELJE, SANSKI MOST
143 2014-08-26
Novi Slozeni EMIRAN d.o.o. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB, SARAJEVO
144 2014-09-18
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 145 2014-10-17
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 146 2014-10-17
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
OSTALE ZGRADE 147 2014-10-17
Postojeci Jednostavni ELVEDIN KANTARDŽIĆ
FEHIMA EFENDIJE ČURČIĆA 6, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 148 2014-10-15
Novi Jednostavni HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE BB, MOSTAR
HOTELI-MOTELI 149 2014-08-25
Postojeci Jednostavni LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26,77230 VELIKA KLADUŠA, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 150 2014-08-27
Postojeci Jednostavni UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA 1, MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 151 2014-08-07
Postojeci Jednostavni ALUKIĆ /ATIFA/ MIRSAD
VOLODER BB, BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE 152 2014-07-18
Postojeci Jednostavni ALDŽO&ELVIS D.O.O.
BUŽIMSKI PUT BB, BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE 153 2014-11-03
Postojeci Jednostavni OPĆINA ČITLUK
STJEPANA RADIĆA BB, ČITLUK
VRTIĆ 154 2014-03-21
Postojeci Jednostavni OPĆINA STOLAC
HUMSKA BB, STOLAC
VRTIĆ 155 2014-04-24
Postojeci Jednostavni OPĆINA STOLAC
CRNIĆI BB, STOLAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 156 2014-04-24
Postojeci Jednostavni OPĆINA ČAPLJINA
GOJKA ŠUŠKA 27, ČAPLJINA
VRTIĆ 157 2014-05-28
Postojeci Jednostavni OPĆINA RAVNO
RAVNO BB, RAVNO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 158 2014-06-27
Postojeci Jednostavni OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
STJEPANA RADIĆA BB, ŠIROKI BRIJEG
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 159 2014-07-15
Postojeci Jednostavni OPĆINA ČITLUK
KRALJA TOMISLAVA 70, ČITLUK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 160 2014-10-10
Novi Jednostavni DURAKOVIĆ /ZUHDIJA/ ZAHID
MUTNIK BB, CAZIN
161 2014-10-14
Novi Jednostavni HASANIĆ EDIN
HUSIMOVCI, SANSKI MOST
162 2014-10-17
Postojeci Jednostavni SEFERAGIĆ SENIJA I RIFET
KLJUČKA 136, SANSKI MOST
163 2014-10-21
Postojeci Jednostavni MIDŽIĆ /JUSUF/ SENIJA
SAFETA KRUPIĆA, BIHAĆ
164 2014-10-22
Novi Jednostavni NESIMOVIĆ /MIRSADA/ ELVEDIN
NASELJE JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
165 2014-10-22
Novi Jednostavni JASMINA NAUMANN
NASELJE ŠTURLIĆ, CAZIN
166 2014-10-22
Novi Jednostavni MUJEZINOVIĆ D.O.O.
HANLOVSKA VRELA BB, KLJUČ
167 2014-10-27
Postojeci Jednostavni MERDANIĆ /HALID/ AMAR
DJEČIJIH ŽRTAVA BB, BIHAĆ
168 2014-10-27
Novi Jednostavni KUDIĆ SALIH I ZUHRA
SKENDERA KULENOVIĆA BB, VELIKA KLADUŠA
169 2014-10-28
Novi Jednostavni FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB KAMENICA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 170 2014-10-28
Postojeci Jednostavni FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB KAMENICA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 171 2014-10-28
Novi Jednostavni PORIĆ ABDIJA I FADILA
IVANA FRANE JUKIĆA BB, BIHAĆ
172 2014-10-29
Novi Jednostavni HARALČIĆ SEJAD I REFIKA
BRANKA ĆOPIĆA BB, BIHAĆ
173 2014-10-30
Postojeci Jednostavni HALITI /ŠEMSI/ ZEDIJA
KOLODVORSKA BB, BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 174 2014-10-31
Postojeci Jednostavni OPAL COMERC D.O.O. BIHAĆ
DESPIĆEVA 4, SARAJEVO
HOTELI 175 2014-10-31
Postojeci Jednostavni SULJKANOVIĆ ASIJA
TEĆIJA-DOLOVI, BOSANSKA KRUPA
176 2014-11-03
Novi Jednostavni LEGNO SERVICE D.O.O. BIHAĆ
POSLOVNA ZONA GORINČANI, BOSANSKI PETROVAC
OSTALE ZGRADE 177 2014-11-03
Postojeci Jednostavni DURIĆ /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC, CAZIN
OSTALE ZGRADE 178 2014-11-04
Postojeci Jednostavni DURIĆ /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC, CAZIN
OSTALE ZGRADE 179 2014-11-04
Postojeci Jednostavni ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA"BOSANSKA KRUPA, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 180 2014-11-03
Postojeci Jednostavni ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA", BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 181 2014-11-03
Postojeci Jednostavni REKIĆ /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA BB, BIHAĆ
182 2014-11-06
Postojeci Jednostavni REKIĆ /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA, BIHAĆ
183 2014-11-06
Postojeci Jednostavni HALILOVIĆ /ŠABAN/ HAŠIM
JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
184 2014-11-10
Novi Jednostavni KUBURAŠ /VAHID/ RAŠID
MUHIĆI 117, SANSKI MOST
185 2014-11-12
Postojeci Jednostavni KARABEGOVIĆ /AHMET/ SAFET
DOBRIH BOŠNJANA 40, BIHAĆ
186 2014-11-14
Novi Jednostavni RENI INŽINJERING BH D.O.O.
POSLOVNA ZONA ,,PILANA", BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 187 2014-11-24
Novi Jednostavni ,,BINGO" EXPORT-IMPORT D.O.O. TUZLA
NASELJE ĆUPRIJA, CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 188 2014-11-24
Novi Jednostavni DEDIĆ SENAD
NASELJE RIPAČ, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 189 2014-11-28
Postojeci Jednostavni HARBAŠ /IBRAHIM/ EMSAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA 125, BIHAĆ
190 2014-11-28
Postojeci Jednostavni HARČEVIĆ SABAHETA
RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB, BIHAĆ
191 2014-09-08
Novi Jednostavni PARTNER-COMMERC D.O.O. BOSANSKA OTOKA
LJUSINA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 192 2014-10-10
Novi Jednostavni DUNIĆ OSMO
JEZERNICE BB, SANSKI MOST
193 2014-07-17
Postojeci Jednostavni VRAŽALICA ZIJAD
MEHMEDA HEVAIJE USKUFIJE, BIHAĆ
194 2014-10-09
Novi Jednostavni ŠEKIĆ /RASIM/ENES
VAHIDBEGOVA 27, BIHAĆ
195 2014-07-02
Postojeci Jednostavni VUKOVIĆ KATA
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
196 2014-09-19
Postojeci Jednostavni BEGANOVIĆ /ENESA/ EDIS
MALA LISA BB, CAZIN
197 2014-09-09
Postojeci Jednostavni MENKOVIĆ RAMO I NEDŽAD
ĆEHIĆA KANAL BB, BIHAĆ
198 2014-09-11
Postojeci Jednostavni ČOLAK NAZIF
NASELJE POLJAK, SANSKI MOST
199 2014-09-30
Novi Jednostavni SEFEROVIĆ RUFAD
PRIJEDORSKA BB, SANSKI MOST
200 2014-10-03
Novi Jednostavni API-MED D.O.O.
TOMINA, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 201 2014-10-03
Novi Jednostavni SMOLKA NAĐEFIJA
VAHIDBEGOVA BB, SANSKI MOST
202 2014-10-10
Novi Jednostavni DŽINIĆ /MUSTAFA/ NISVET
TRŽAC, CAZIN
203 2014-10-10
Postojeci Jednostavni BOSNIĆ NEDŽAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
204 2014-07-04
Novi Jednostavni MUSLIĆ /MUJAGA/ ĆAMIL
DUBOVSKO BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 205 2014-08-05
Postojeci Jednostavni BRKIĆ /ĐULAGA/ FADIL
MALI LUG BB, BIHAĆ
206 2014-09-24
Novi Jednostavni OSMIČEVIĆ /MEHMEDA/ FADILA
SREBRENIČKA BB, BIHAĆ
207 2014-07-31
Novi Jednostavni PAŠIĆ NASUF
KRKOJEVCI, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 208 2014-07-22
Novi Jednostavni ABDIĆ /ESAD/ ADIS
LUBARDA BB, BUŽIM
209 2014-07-01
Novi Jednostavni ŠAHINOVIĆ /HASAN/ NERMIN
ZARADOSTOVO BB, BUŽIM
210 2014-08-01
Novi Jednostavni KAFFERS-CENTAR D.O.O.
KRASULJE BB, KLJUČ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 211 2014-07-22
Postojeci Jednostavni BURZIĆ NAMIRA
511 SBBR BB, BOSANSKA KRUPA
212 2014-07-15
Postojeci Jednostavni MERDANOVIĆ MEHMED
HRUSTOVO, SANSKI MOST
213 2014-09-30
Novi Jednostavni SALKIĆ /HASANA/ IZET
ČAVA BB, BUŽIM
OSTALE ZGRADE 214 2014-07-18
Novi Jednostavni SEFEROVIĆ RUFAD
PRIJEDORSKA BB, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 215 2014-10-03
Postojeci Jednostavni JONUZI ISAK
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 216 2014-07-14
Postojeci Jednostavni
NASELJE HRUSTOVO, SANSKI MOST
217 2014-09-30
Postojeci Jednostavni MEŠIĆ HALID
BOSANSKIH GAZIJA 14, BIHAĆ
218 2014-10-10
Postojeci Jednostavni JAKUPOVIĆ /FEHIMA/ ESAD
ALAGIĆA POLJE BB, SANSKI MOST
219 2014-11-29
Postojeci Jednostavni KALJKOVIĆ /HASAN/ MIRSAD
STIJENA, CAZIN
220 2014-12-01
Novi Jednostavni ČETIĆ /ADEM/ ZLATAN
IRFANA LJUBIJANKIĆA 125, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 221 2014-12-03
Postojeci Jednostavni
LOJIĆKA BB,MALA LISA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 222 2014-12-04
Postojeci Jednostavni ORTHO MEDICO D.O.O.
LOJIČKA BB,MALA LISA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 223 2014-12-04
Novi Jednostavni GAT D.O.O.
ŠEJKOVAČA BB, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 224 1924-12-08
Postojeci Jednostavni ŠABIĆ /HAZIM/ KJAZIM
NASELJE POLJAK, SANSKI MOST
225 2014-12-08
Novi Jednostavni SILIĆ /KARALIJE/ KASIM
GLOGOVAC, CAZIN
OSTALE ZGRADE 226 2014-12-12
Novi Jednostavni GRAD BIHAĆ
NASELJE RUŽICA, BIHAĆ
227 2014-12-12
Novi Jednostavni UNICREDIT LEASING D.O.O.
KOLODVORSKA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 228 2014-12-17
Postojeci Jednostavni MULABEĆIREVIĆ ADNAN
PRILAZ ULICI KRIŽ, BIHAĆ
229 2014-12-26
Novi Slozeni D.O.O. ,,FIS" VITEZ
SREBRENIČKOG GENOCIDA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 230 2014-12-22
Novi Jednostavni MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
GRANIČNI PRIJELAZ IZAČIĆ, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 231 2014-12-15
Novi Jednostavni BYTYQI AVDI
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 232 2014-12-18
Postojeci Jednostavni PUŠKAR MUJO,ČATAKOVIĆ KADA
NASELJE MUJAGIĆI,BOSANSKA OTOKA, BOSANSKA KRUPA
233 2014-12-23
Postojeci Jednostavni KAJTEZOVIĆ /KEMAL/ BEKIR
NASELJE LJUSINA, BOSANSKA KRUPA
234 2014-12-24
Novi Jednostavni KUKAVICA /JUSUF/ MUHAREM
NASELJE MAHALA, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 235 2014-12-24
Novi Jednostavni BERLINA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 236 2014-12-25
Postojeci Jednostavni PAJAZETOVIĆ /HUSEIN/ ASKO
ĐURE PUCARA STAROG, VELIKA KLADUŠA
237 2014-12-25
Postojeci Jednostavni PAJAZETOVIĆ /HUSEIN/ ASKO
ĐURE PUCARA STAROG, VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 238 2014-12-25
Postojeci Jednostavni KARAJIĆ /ŠERIF/ ŠERIF
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 179, VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 239 2014-12-25
Novi Jednostavni CRNOVIĆ EKREM I SADETA
NASELJE MANDA,BOS.OTOKA, BOSANSKA KRUPA
240 2014-12-26
Novi Jednostavni ALIBABIĆ /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠĆEVIĆA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 241 2014-12-29
Novi Jednostavni ALIBABIĆ /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠĆEVIĆA, BIHAĆ
242 2014-12-29
Postojeci Jednostavni ČOLIĆ /PETAR/ IVICA
SPLITSKA 1, BIHAĆ
243 2014-12-31
Novi Jednostavni BBM D.O.O. SARAJEVO
HASANA KIKIĆA 3, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 244 2015-02-25
Postojeci Jednostavni HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC BB,KLIČIĆI, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 245 2014-09-22
Novi Jednostavni AS-INTERIJER D.O.O. BIHAĆ
KAMENICE BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 246 2014-11-07
Postojeci Jednostavni GRANDEX D.O.O. MOSTAR
ALEKSE ŠANTIĆA BB, MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 247 2014-11-25
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18, VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 248 2015-03-13
Novi Slozeni BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 249 2015-01-20
Novi Jednostavni IMAMOVIĆ /AZIM/ ĆAZIM
NASELJE VRHPOLJE, SANSKI MOST
250 2015-01-07
Postojeci Jednostavni VARDIĆ /ALE/ ESAD
MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA, BIHAĆ
251 2015-01-14
Novi Jednostavni MODUL GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA ZONA BB, SANSKI MOST
INDUSTRIJSKE ZGRADE 252 2015-01-15
Postojeci Jednostavni MUMINOVIĆ /ESAD/ VENERA
IRFANA LJUBIJANKIĆA 196, BIHAĆ
253 2015-01-15
Postojeci Jednostavni PORIĆ /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANIĆA 51, BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 254 2015-01-16
Postojeci Jednostavni PORIĆ /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANIĆA 51, BUŽIM
255 2015-01-16
Postojeci Jednostavni ,,FARMACIJA 2011" D.O.O. BIHAĆ
PLJEŠEVIČKA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 256 2015-01-17
Postojeci Jednostavni GROŠIĆ ŠEFIKA
ČARŠIJA BB, BOSANSKA OTOKA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 257 2015-01-27
Postojeci Jednostavni KARAJKOVIĆ /HUSE/ ENES
DONJI KAMENGRAD, SANSKI MOST
258 2015-01-29
Novi Jednostavni ,,HF COMMERC" D.O.O. BIHAĆ
MUHSINA RIZVIĆA BB, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 259 2015-01-29
Novi Jednostavni HUSKIĆ /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI, BIHAĆ
260 2015-02-04
Novi Jednostavni HUSKIĆ /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 261 2015-02-04
Postojeci Jednostavni ,,ČOVIĆ-BENZ" D.O.O. CAZIN
MUHSINA RIZVIĆA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 262 2015-02-06
Postojeci Jednostavni BAŠIĆ /SELIM/ ESAD
ŠUMATAC 181,NASELJE ŠUMATAC, VELIKA KLADUŠA
263 2015-02-14
Postojeci Jednostavni ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE, BIHAĆ
264 2015-02-06
Postojeci Jednostavni ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE, BIHAĆ
265 2015-02-06
Postojeci Jednostavni NUHOVIĆ /ADEM/ ISMET
INDIRE PJANIĆ BB, CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 266 2015-02-16
Novi Jednostavni J.U. ,,II SREDNJA ŠKOLA" CAZIN
ĆUPRIJA,CAZIN, CAZIN
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 267 2015-02-19
Postojeci Jednostavni HODŽIĆ MIRSAD
NASELJE TOMINA, SANSKI MOST
268 2015-02-19
Postojeci Jednostavni LATIĆ /HASAN/ FIKRET
1.MUSLIMANSKE BRIGADE, VELIKA KLADUŠA
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 269 2015-02-20
Postojeci Jednostavni ZAMETICA MUHAMED I ADELHAIDE
DŽEMALA BIJEDIĆA BB, BIHAĆ
270 2015-02-25
Postojeci Jednostavni OMERADŽIĆ /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45, BIHAĆ
271 2015-02-27
Postojeci Jednostavni OMERADŽIĆ /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 272 2015-02-26
Postojeci Jednostavni ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE, BIHAĆ
273 2015-03-04
Postojeci Jednostavni ,,INFOKOMERC" D.O.O. BIHAĆ
BIHAĆKIH BRANILACA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 274 2015-03-03
Postojeci Jednostavni DULIĆ IZET
SRBLJANI, BIHAĆ
275 2015-03-06
Postojeci Jednostavni DULIĆ IZET
SRBLJANI,BIHAĆ, BIHAĆ
276 2015-03-06
Postojeci Jednostavni HODŽIĆ RAZIM
JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
277 2015-03-09
Postojeci Jednostavni HODŽIĆ RAZIM
JEZERSKI,OPĆINA BOS.KRUPA, BOSANSKA KRUPA
278 2015-03-09
Postojeci Jednostavni SEDIĆ ESAD
BRANILACA GRADA BB, BOSANSKA KRUPA
279 2015-03-10
Novi Jednostavni DELIĆ-IBUKIĆ IRFAN
HARMANSKA 21, BIHAĆ
280 2015-03-13
Novi Jednostavni DELIĆ-IBUKIĆ IRFAN
HARMANSKA 21, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 281 2015-03-13
Postojeci Jednostavni SALIHOVIĆ /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE PAPARI, BIHAĆ
282 2015-03-18
Postojeci Jednostavni SALIHOVIĆ /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE MUSLIĆI, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 283 2015-03-18
Novi Jednostavni ,,BINGO" D.O.O. EXPORT-IMPORT TUZLA
NASELJE RASADNIK, GORAŽDE
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 284 2015-03-16
Postojeci Jednostavni JELIĆ /TOME/ IVICA
MUSTAFE OMEROVIĆA,NASELJE LUKE, BIHAĆ
285 2015-03-17
Novi Jednostavni MS&VOOD D.O.O. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160C,, SARAJEVO
286 2015-04-16
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA,TEŠANJ
TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB, TEŠANJ
287 2015-04-21
Postojeci Jednostavni JU DJEČIJI VRTIĆ NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVIĆA BB, NOVI TRAVNIK
VRTIĆ 288 2015-04-21
Postojeci Jednostavni MAHMUTOVIĆ /SULEJMAN/ SELIM
JAPODSKIH KONJANIKA 36, BIHAĆ
289 2015-03-19
Novi Jednostavni ĆATIĆ /ABID/ REDŽEP
KRKOJEVCI, SANSKI MOST
290 2015-03-20
Novi Jednostavni KADIRIĆ MUHAMED
ALAGIĆA POLJE, SANSKI MOST
291 2015-03-20
Postojeci Jednostavni ĆEHAJIĆ /MAHMUT/ IBRAHIM
NASELJE GOLUBIĆ, BIHAĆ
292 2015-03-26
Postojeci Jednostavni KONJEVIĆ /MARKO/ DRAGO
1.SATNIJE HVO, BIHAĆ
293 2015-03-26
Postojeci Jednostavni ČAMDŽIĆ /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 294 2015-03-30
Postojeci Jednostavni ČAMDŽIĆ /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB, BIHAĆ
295 2015-03-30
Postojeci Jednostavni ,,INGRA" D.O.O. BIHAĆ
SREBRENIČKOG GENOCIDA BB, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 296 2015-03-31
Postojeci Jednostavni DIZDAREVIĆ /JUSUF/ FERDINA
PODZVIZD 36, VELIKA KLADUŠA
297 2015-04-06
Novi Jednostavni DŽAFIĆ /ALE/ MIRSAD I DRUGI
MUHIĆI, SANSKI MOST
298 2015-04-07
Postojeci Jednostavni KURBEGOVIĆ /IZET/ TIFKO
HUSIMOVCI, SANSKI MOST
UGOSTITELJSKI OBJEKT 299 2015-04-08
Postojeci Jednostavni MUJAGIĆ /MUHAREM/ HALID
KLOKOT, BIHAĆ
300 2015-04-10
Novi Jednostavni BAŠIĆ /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI, SANSKI MOST
301 2015-04-15
Novi Jednostavni BAŠIĆ /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI, SANSKI MOST
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 302 2015-04-15
Novi Jednostavni KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB, SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 303 2015-04-20
Novi Jednostavni KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB, SANSKI MOST
304 2015-04-20
Postojeci Jednostavni SUŠIĆ /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVIČKA 21,KAMENICA, BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 305 2015-04-21
Postojeci Jednostavni SUŠIĆ /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVIČKA 21,KAMENICA, BIHAĆ
306 2015-04-21
Novi Jednostavni SALAH MOHD MAJED
ALIJE ĐERZELEZA 21, BIHAĆ
307 2015-04-27
Novi Jednostavni SALAH MOHD MAJED
ALIJE ĐERZELEZA 21, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 308 2015-04-24
Postojeci Jednostavni VUKOVIĆ FUAD
NOSITELJA HRVATSKOG TROLISTA-REPUŠINE, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 309 2015-04-28
Novi Jednostavni SELIMOVIĆ /MUJAGE/ ERNEST
NASELJE SELIMOVIĆI-TRŽAC, CAZIN
310 2015-05-05
Novi Jednostavni KERIĆ /EŠREFA/ EŠEFA
ŽELJEZNIČKA BB, SANSKI MOST
311 2015-05-05
Postojeci Jednostavni RIZVAN /HILMIJE/ ELVEDIN
BIJELO BRDO PRITOKA, BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 312 2015-05-11
Postojeci Jednostavni ZIRIĆ FIKRETA,ORNELLA I ZLATAN
HAMDIJE ĆEMERLIĆA U NASELJU OZIMICE 1, BIHAĆ
313 2015-05-12
Postojeci Jednostavni PAJAZETOVIĆ /ALE/ MUHAMED
GOLUBIĆ, BIHAĆ
314 2015-05-15
Postojeci Jednostavni JURIĆ /MATE/ MARKO
IVANA FRANE JUKIĆA BB, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 315 2015-05-20
Novi Jednostavni NADAREVIĆ SAFET
SAFVETA-BEGA BAŠAGIĆA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 316 2015-05-22
Postojeci Jednostavni PIRNAR D.O.O.
KOLUNIĆ, BOSANSKI PETROVAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 317 2015-05-25
Novi Jednostavni ERG-INŽENJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB, SANSKI MOST
318 2015-05-28
Novi Jednostavni ERG-INŽINJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB, SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 319 2015-05-28
Postojeci Jednostavni ĐULIĆ /NURIJE/ NIHAD
ZARADOSTOVO BB, BUŽIM
320 2015-05-28
Novi Jednostavni KIŠMETOVIĆ /OSMAN/ EDIN
NASELJE KONJODOR, BUŽIM
321 2015-06-01
Novi Jednostavni OKIĆ /RAMIZ/ EMSUD
NASELJE KRKOJEVCI, SANSKI MOST
322 2015-06-01
Novi Jednostavni MESIMOVIĆ /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
323 2015-03-10
Postojeci Jednostavni MESIĆ /JUSO/ SADETA
BIHAĆKA BB, BOSANSKA KRUPA
324 2015-06-15
Postojeci Jednostavni ČAVKIĆ /ABDULAH/ EKREM
BEĆIRA ISLAMOVIĆA BB, BIHAĆ
325 2015-06-17
Novi Jednostavni SULEJMANOVIĆ /MEHO/ RAZIJA
NASELJE GNJILAVAC, CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 326 2015-06-18
Postojeci Jednostavni HADŽIĆ /ALIJA/ FIKRET
NASELJE BREKOVICA, BIHAĆ
327 2015-06-22
Postojeci Jednostavni ČAVKIĆ /ABDULAH/ EKREM
BEĆIRA ISLAMOVIĆA BB, BIHAĆ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 328 2015-06-17
Novi Jednostavni SMLATIĆ /HAŠIM/ SEAD
NASELJE G.LUČKE, CAZIN
329 2015-06-19
Postojeci Jednostavni PROŠIĆ HUSEIN
OSTROŽAC, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 330 2015-06-24
Postojeci Jednostavni BAJRIĆ /RAMO/ SALKO
RIBIĆ-NOVO NASELJE, BIHAĆ
331 2015-06-25
Postojeci Jednostavni FARMA AMK KRIVIĆ
MOŠČANICA BB, ZENICA
OSTALE ZGRADE 332 2013-10-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1, BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 333 2013-01-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA BANOVIĆI
BANOVIĆI SELO BB, BANOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 334 2012-12-14
Postojeci Jednostavni OPĆINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1, BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 335 2013-01-10
Postojeci Jednostavni OPĆINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE BB, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 336 2015-10-07
Postojeci Jednostavni OPĆINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE 28, JABLANICA
OSTALE ZGRADE 337 2015-10-07
Novi Jednostavni HARIS SALTAGA
HRENOVICA BB, PALE-PRAČA
338 2015-09-10
Novi Jednostavni ,,LAKE" D.O.O.SARAJEVO
SKENDERPAPŠINA 31, SARAJEVO
339 2015-01-14
Postojeci Jednostavni OPĆINA ILIDŽA
BUTMIRSKA CESTA 12, ILIDŽA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 340 2014-12-16
Novi Jednostavni ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 341 2014-11-07
Novi Jednostavni ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO, SARAJEVO
342 2014-11-07
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
LEPENICA BB, SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 343 2014-10-07
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBiH
VLAKOVO BB, SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 344 2014-10-07
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
TARČIN BB, SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 345 2014-10-07
Postojeci Jednostavni OPĆINA ILIDŽA
ŠKOLSKA 1, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 346 2014-08-26
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB, DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 347 2014-08-21
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB, DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 348 2014-08-21
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH
BIJAČA BB, LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 349 2014-08-18
Postojeci Jednostavni RASIM BAJROVIĆ
KUNDURDŽILUK BB, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 350 2014-07-24
Postojeci Jednostavni OPĆINA ZAVIDOVIĆI
MEHMED -PAŠE SOKOLOVIĆA 8, ZAVIDOVIĆI
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 351 2014-07-25
Novi Jednostavni DENARO D.O.O. BIHAĆ
BANJALUČKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 352 2001-07-23
Postojeci Jednostavni OPĆINA NOVI GRAD/O.Š.,,ĆAMIL SIJARIĆ"
BRAĆE MULIĆA 16, MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 353 2014-04-22
Postojeci Jednostavni OPĆINA TEOČAK/OPĆINA I POLICIJA
CENTAR BB, TEOÈAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 354 2014-03-26
Postojeci Jednostavni OPĆINA ŽIVINICE/ SPORTSKA DVORANA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 44, ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 355 2014-03-26
Postojeci Jednostavni OPĆINA SREBRENIK/ SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR
VAROŠKIH POLJA BB, SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 356 2014-03-26
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO
357 2014-03-25
Postojeci Jednostavni LUNA D.O.O. DOBOJ - JUG
POLJICE BB, MAGLAJ
HOTELI-MOTELI 358 2013-12-18
Postojeci Jednostavni KUĆNI SAVJET
KRNDIJA BB, TEŠANJ
359 2013-12-03
Postojeci Jednostavni DEDIĆ RIZAH
TUJLIĆI BB, VISOKO
360 2013-11-29
Postojeci Jednostavni BTS D.O.O. VISOKO
BAKRAĆEVA 1, VISOKO
OSTALE ZGRADE 361 2013-11-27
Postojeci Jednostavni ALMIR BITIĆ
BUZIĆ MAHALA 13, VISOKO
362 2013-11-22
Postojeci Jednostavni EKREM ĐIKIĆ
BUZIĆ MAHALA 17, VISOKO
363 2013-11-22
Postojeci Jednostavni DOKSO D.O.O. VISOKO
GOLO BRDO BB, VISOKO
OSTALE ZGRADE 364 2013-11-15
Postojeci Jednostavni EJUB DURMIĆ
GORNJEZENIČKA 13, ZENICA
365 2013-11-15
Postojeci Jednostavni JUB D.O.O. SARAJEVO,BIH
VLAKOVO 1J, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 366 2013-11-22
Postojeci Jednostavni OPĆINA ODŽAK
TITOVA BB, ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 367 2013-10-28
Postojeci Jednostavni OPĆINA GRAČANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8, GRAČANICA
VRTIĆ 368 2013-10-28
Postojeci Jednostavni CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
MARŠALA TITA 25, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 369 2015-11-02
Novi Jednostavni OPĆINA VISOKO
PRIJEKO BB, VISOKO
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 370 2014-11-28
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
OSTALE ZGRADE 371 2014-10-17
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
OSTALE ZGRADE 372 2014-10-17
Novi Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB, LIVNO
OSTALE ZGRADE 373 2014-10-17
Novi Jednostavni EMIRAN D.O.O. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB, SARAJEVO
374 2014-09-18
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 375 2014-08-08
Postojeci Jednostavni MZ VIDOVICE/OPĆINA ORAŠJE
JOSIPA BANA JELAČIĆA 75, ORAŠJE
OSTALE ZGRADE 376 2014-08-05
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / OŠ,,21.mart"(OBJEKAT BIBLIOTEKE)
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
MUZEJI I BIBLIOTEKE 377 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / OŠ ,,21.MART" (NOVI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 378 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / OŠ,,21.MART"(STARI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12, DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 379 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / OŠ ,,KULIN BAN"
GORNJE ROSULJE 1, VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 380 2014-07-20
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / oš ,,IVAN FRA FRANO JUKIĆ"
SIVŠA, USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 381 2014-07-15
Postojeci Jednostavni ZE -DO KANTON / MSŠ ,,STJEPANA RADIĆA"
ŽABLJAK, USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 382 2014-07-15
Postojeci Jednostavni TUZLANSKI KANTON / O.Š.,,LUKAVAC MJESTO"
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB, LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 383 2014-07-15
Postojeci Jednostavni TUZLANSKI KANTON / OŠ ,,JALA" TUZLA
MUHAREMA FIZOVIĆA 2, TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 384 2014-07-15
Novi Jednostavni BINGO EXPORT-IMPORT D.O.O TUZLA
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 385 2014-07-03
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / JU ZA PREDŠ. ODGOJ I OBRAZ.ZENICA-VRTIĆ DUNJA
ŠKOLSKA 13, ZENICA
VRTIĆ 386 2014-06-30
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / MSŠ MAGLAJ I GIMNAZIJA EDHEM MULABDIĆ
ALEJA LJILJANA 50, MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 387 2014-06-30
Postojeci Jednostavni KANTON SARAJEVO / JU OŠ ZAHID BARUČIJA
OMLADINSKA 14, VOGOŠĆA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 388 2014-06-30
Postojeci Jednostavni KANTON SARAJEVO / OŠ PODLUGOVI
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212, ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 389 2014-06-30
Postojeci Jednostavni ZE-DO KANTON / JU GIMNAZIJA ,,RIZAH ODŽEČKIĆ"
STJEPANA RADIĆA 43, ZAVIDOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 390 2014-06-30
Postojeci Jednostavni OPĆINA NOVO SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE 55, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 391 2014-06-30
Postojeci Jednostavni KANTON SARAJEVO / OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
BRANISLAVA NUŠIĆA 95, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 392 2014-06-30
Postojeci Jednostavni JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB, OLOVO
OSTALE ZGRADE 393 2014-04-23
Novi Jednostavni BN STEP D.O.O. / INTERCLIMA D.O.O./ DELING D.O.O.
SAFETA MUJIĆA 2, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 394 2014-03-31
Novi Jednostavni MAGROS VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
VRBANJA 1, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 395 2014-03-17
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 2, BANOVIĆI
396 2015-07-09
Novi Jednostavni EMA COMPANY D.O.O.BRČKO
HASANA MERDŽANOVIĆA BB, VOGOŠĆA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 397 2015-10-12
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE !", BANOVIĆI
398 2015-07-09
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUĐERA BOŠKOVIĆA BB, NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 399 2015-08-25
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 32, ŽIVINICE
400 2015-07-09
Postojeci Jednostavni OPĆINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB, NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 401 2015-07-07
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB, TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 402 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6, ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 403 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANĐELKA LAŽETIĆA 2, HADŽIĆI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 404 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52, VOGOŠĆA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 405 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFA PINTOLA 1, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 406 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHAĆKA 2, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 407 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 2, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 408 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVIĆA 1, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 409 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 410 2015-06-22
Postojeci Jednostavni UNIPROMET D.O.O. SARAJEVO
MARKA MARULIĆA 2, SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 411 2015-04-30
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB, TEŠANJ
412 2015-04-21
Postojeci Jednostavni JU DJEČIJI VRTIĆ NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVIĆA BB, NOVI TRAVNIK
VRTIĆ 413 2015-04-21
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160C, SARAJEVO
414 2015-04-16
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18, VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 415 2015-03-13
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O.SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 416 2015-01-20
Novi Jednostavni BALTA TARIK-PANORAMA SOLE D.O.O.
SKENDERPAŠINA, SARAJEVO
417 2015-02-12
Novi Jednostavni RADELJAŠ ADMIR
KOŽETIN, FOČA-USTIKOLINA
418 2015-04-29
Novi Jednostavni BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI, SARAJEVO
HOTELI 419 2015-06-04
Postojeci Jednostavni VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
1.SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE, GORAŽDE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 420 2015-07-08
Novi Jednostavni ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O.SARAJEVO
, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 421 2015-08-03
Novi Jednostavni DINKA PINEZIĆ
VALTERA PERIĆA 3, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 422 2015-06-10
Novi Jednostavni BOSANSKO PODRINSKI KANTON
43.DRINSKE BRIGADE, GORAŽDE
423 2015-09-10
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUĐERA BOŠKOVIĆA BB, NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 424 2015-08-25
Novi Jednostavni EMA COMPANY D.O.O. BRČKO
HASANA MERDŽANOVIĆA BB, VOGOŠĆA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 425 2015-10-12
Postojeci Slozeni JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVIĆA 1, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 426 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 2, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 427 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHAĆKA 2, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 428 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFE PINTOLA 1, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 429 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52, VOGOŠĆA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 430 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANĐELKA LAŽETIĆA 2, HADŽIĆI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 431 2015-06-22
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6, ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 432 2015-06-22
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB, TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 433 2015-06-22
Postojeci Jednostavni OPĆINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB, NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 434 2015-07-07
Postojeci Slozeni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 32, ŽIVINICE
435 2015-07-09
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 2, BANOVIĆI
436 2015-07-09
Postojeci Jednostavni ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE 12, BANOVIĆI
437 2015-07-09
Postojeci Slozeni JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11, SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 438 2015-06-22
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D.SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160B1, SARAJEVO
439 2015-11-24
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160B1, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 440 2015-11-24
Novi Slozeni BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI, SARAJEVO
HOTELI-MOTELI 441 2016-06-04
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
442 2015-01-07
Novi Jednostavni SHAD INVEST D.O.O.SARAJEVO
NASELJE POLJINE HILLS,HOTONJ, VOGOŠĆA
443 2015-12-01
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
444 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
445 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
446 2015-01-07
Postojeci Jednostavni MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR
FEJIĆEVA BB, MOSTAR
OSTALE ZGRADE 447 2015-12-14
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
448 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
449 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
450 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
451 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 452 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
453 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
454 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
455 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
456 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
457 2015-01-07
Novi Jednostavni BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANIĆA BB, BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 458 2014-12-08
Novi Jednostavni BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANIĆA BB, BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 459 2014-12-08
Novi Jednostavni DOMET GRUPA D.O.O.BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA BB, BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 460 2014-12-08
Novi Jednostavni BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA;DOMET GRUPA D.O.O. BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA BB, BUŽIM
461 2014-12-08
Postojeci Jednostavni FARUK ĆUPINA (DIO OBJEKTA-B)
ALEKSE ŠANTIĆA B.B., MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 462 2014-11-25
Postojeci Jednostavni GRANDEX D.O.O. MOSTAR (DIO OBJEKTA-A)
ALEKSE ŠANTIĆA B.B., MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 463 2014-11-25
Novi Jednostavni AS-INTERIJER D.O.O. BIHAĆ
NASELJE KAMENICA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 464 2014-11-07
Postojeci Jednostavni HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC B.B. KLIČIĆI, CAZIN
OSTALE ZGRADE 465 2014-09-22
Novi Jednostavni HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE B.B., MOSTAR
HOTELI-MOTELI 466 2014-08-25
Postojeci Jednostavni LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 467 2014-08-27
Postojeci Jednostavni UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA BR.1, MOSTAR
OSTALE ZGRADE 468 2014-08-07
Postojeci Jednostavni FIRING D.O.O.VISOKO
ČAJENGRADSKA BB, VISOKO
OSTALE ZGRADE 469 2013-11-13
Postojeci Jednostavni AZINOVIĆ ŽELJKO
TABHANSKA BB, VISOKO
470 2013-11-13
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
KAKANJSKA PETLJA, KAKANJ
OSTALE ZGRADE 471 2013-05-22
Novi Jednostavni JP ELEKTROPRIVREDA HZHB
GORNJA JASENICA, MOSTAR
OSTALE ZGRADE 472 2013-04-30
Novi Jednostavni FEAL D.O.O.ŠIROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 146, ŠIROKI BRIJEG
OSTALE ZGRADE 473 2012-04-05
Novi Jednostavni JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
DONJI LUČANI, KAKANJ
OSTALE ZGRADE 474 2012-11-30
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 475 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
476 2015-01-07
Postojeci Slozeni
GRADAČAĆKA 1, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 477 2015-12-21
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BB, SARAJEVO
478 2016-01-07
Novi Jednostavni BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BB, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 479 2016-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
481 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
482 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
483 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
484 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
485 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
486 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
487 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
488 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
489 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
490 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
491 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
492 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
493 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
494 2015-01-07
Novi Jednostavni JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I, BIHAĆ
495 2015-01-07
Postojeci Jednostavni MEZILDŽIĆ EDINA
M.ZULIĆA ADŽE, VELIKA KLADUŠA
496 2015-11-11
Postojeci Jednostavni BEŠIREVIĆ EMIN
REDAK BB, SANSKI MOST
497 2015-11-12
Postojeci Jednostavni JKP VIK D.O.O.VELIKA KLADUŠA
KULIŠTE BB, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 498 2015-02-22
Postojeci Jednostavni KURTAGIĆ NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 499 2015-02-22
Postojeci Jednostavni KUTRTAGIĆ NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI, BIHAĆ
500 2015-02-22
Novi Jednostavni WBE D.O.O.BIHAĆ
BRANKA ĆOPIĆA BB, BIHAĆ
501 2015-03-17
Postojeci Jednostavni KEKIĆ ALE
MAHMUTA ZULIĆA-ADŽE, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 502 2015-05-22
Novi Jednostavni STANOVI D.O.O.BIHAĆ
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB, BIHAĆ
503 2015-08-19
Postojeci Jednostavni KOLMIX D.O.O.VELIKA KLADUŠA
ZUHDIJE ŽALIĆA, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 504 2015-11-05
Postojeci Jednostavni ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNIČKA BB, SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 505 2015-10-19
Postojeci Jednostavni ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNIČKA BB, SANSKI MOST
506 2015-10-19
Novi Jednostavni STANOVI D.O.O.BIHAĆ
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 507 2015-08-19
Novi Jednostavni NESIMOVIĆ /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
508 2015-06-10
Postojeci Jednostavni BH TELECOM D.D.DIREKCIJA BIHAĆ
SLATINA,OPĆINA CAZIN, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 509 2015-06-25
Postojeci Jednostavni SEDIĆ NURIJA
UNSKA BB, BOSANSKA KRUPA
510 2015-06-25
Postojeci Jednostavni DŽAKULIĆ MUHAMED
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 511 2015-06-26
Postojeci Jednostavni SELIMOVIĆ SENAID
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 512 2015-06-29
Novi Jednostavni BEŠIĆ /MIRSAD/ ANEL
UNSKA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 513 2015-07-03
Novi Jednostavni EURO-JET D.O.O.CAZIN
NASELJE TODOROVO, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 514 2015-07-03
Postojeci Jednostavni SARAČEVIĆ ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB, BIHAĆ
515 2015-07-08
Postojeci Jednostavni SARAČEVIĆ ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 516 2015-07-08
Postojeci Jednostavni JERKOVIĆ MARKO
GOLUBIĆ BB, BIHAĆ
517 2015-07-08
Novi Jednostavni SIVIĆ /REDŽE/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC, CAZIN
518 2015-07-10
Novi Jednostavni ZAH D.O.O.BOSANSKA KRUPA
NASELJE VRANJSKA, BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 519 2015-07-16
Postojeci Jednostavni HANDAGIĆ MUHAMED
NASELJE STOVRELA, CAZIN
UGOSTITELJSKI OBJEKT 520 2015-07-21
Novi Jednostavni NADAREVIĆ /SULEJMANA/ HUSNIJA
NASELJE ĆORALIĆI, CAZIN
521 2015-07-22
Postojeci Jednostavni ALAGIĆ /ŠEFIK/ SAMIR
ŠEHIDSKA BB, BOSANSKA KRUPA
522 2015-07-23
Postojeci Jednostavni ALIBEGOVIĆ /SAKIB/ MUHAMED
BIHAĆKIH BRANILACA 20, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 523 2015-08-04
Postojeci Jednostavni DUPANOVIĆ JASMIN
M.H.USKUFIJE 40, BIHAĆ
524 2015-08-05
Novi Jednostavni MAHIĆ /SMAJO/ ESAD
NASELJE KIJEVO, SANSKI MOST
525 2015-08-07
Novi Jednostavni ĆULUM /MEHMED/ MUHAMED
NASELJE KIJEVO, SANSKI MOST
526 2015-08-08
Postojeci Jednostavni KOLAKOVIĆ /MEHMED/ HIMKA
ŠABIĆA SOKAK BB, SANSKI MOST
527 2015-08-15
Novi Jednostavni ENERGOPETROL D.D.SARAJEVO
UNSKA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 528 2015-08-14
Novi Jednostavni SEFERAGIĆ /SULEJMAN/ DŽEHVA
ĆORALIĆI BB, CAZIN
529 2015-08-16
Postojeci Jednostavni ARNAUTOVIĆ /HILMIJE/ SAMIR
GAZIJSKA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 530 2015-08-28
Postojeci Jednostavni ALAGIĆ /RAME/ RAMIZ
HRASTIK 10, BIHAĆ
531 2015-08-31
Postojeci Jednostavni VOJINOVIĆ /JOVAN/ MILEVA
NASELJE VOJEVAC, BOSANSKA KRUPA
532 2015-09-03
Novi Jednostavni ,,BINGO" D.O.O.EXPORT-IMPORT TUZLA
GENERALA IZETA NANIĆA, BUŽIM
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 533 2015-09-07
Postojeci Jednostavni IMŠIROVIĆ /IBRAHIM/ EMSAD
TURIJA BB, BIHAĆ
534 2015-09-11
Novi Jednostavni ZJAKIĆ /ŠERIF/ IRFAN
GOLUBIČKI PUT BB, BIHAĆ
535 2015-09-14
Postojeci Jednostavni ALIJANOVIĆ /MUSTAFE/ EMIR
101.BOJNE BRIGADE, BIHAĆ
536 2015-09-16
Novi Jednostavni BEGANOVIĆ JASMINA I VELAGA
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
537 2015-09-17
Novi Jednostavni KAPIĆ /AHMET/ ZAHID
NASELJE KAPIĆI, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 538 2015-09-29
Novi Jednostavni BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH 82, KLJUČ
539 2015-10-06
Novi Jednostavni BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH, KLJUČ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 540 2015-10-06
Postojeci Jednostavni JAŠAREVIĆ /BOŠKO/ KRISTINA
ANTUNA HANGIJA II PRILAZ,BR. 4, BIHAĆ
541 2015-10-07
Postojeci Jednostavni BILKIĆ /MEHMEDA/ MIRSAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA 42, BIHAĆ
542 2015-10-09
Postojeci Jednostavni VUKOVIĆ /BOŠKO/ MIRA
GOLUBIĆKIH BRANITELJA BB, BIHAĆ
543 2015-10-12
Novi Jednostavni OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
IBRAHIMPAŠIĆA, BOSANSKI PETROVAC
544 2015-10-15
Novi Jednostavni VUJIĆ ZDENKO
PLJEŠEVIČKA 8, BIHAĆ
545 2015-10-17
Novi Jednostavni VUJIĆ ZDENKO
PLJEŠEVIČKA 8, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 546 2015-10-17
Novi Jednostavni KAMASS D.O.O.CAZIN
ĆORALIĆI 3, CAZIN
OSTALE ZGRADE 547 2015-10-22
Novi Jednostavni MAHMUTOVIĆ NIĐARA I MURAT
BOSANSKIH BANOVA BB, BIHAĆ
548 2015-10-23
Novi Jednostavni SUŠIĆ /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZAČIĆ, BIHAĆ
549 2015-10-27
Novi Jednostavni SUŠIĆ /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZAČIĆ, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 550 2000-10-27
Postojeci Jednostavni HARBAŠ /ASIM/ HARIS
NASELJE VRANJSKA, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 551 2015-10-31
Novi Jednostavni HADŽIĆ /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA, CAZIN
552 2015-11-02
Novi Jednostavni HADŽIĆ /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 553 2015-11-02
Novi Jednostavni OMERČEVIĆ SAMIR I BEHIJA
NASELJE KOPRIVNA, CAZIN
554 2015-11-06
Novi Jednostavni OMERČEVIĆ SAMIR I BEHIJA
NASELJE DONJA KOPRIVNA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 555 2015-11-06
Postojeci Jednostavni MULALIĆ /RASIM/ ARNELA
MUSLIMANSKIH BRIGADA BB, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 556 2015-11-03
Postojeci Jednostavni KAZIĆ /NAZIF/ SULEJMAN
NASELJE ČAPLJE, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 557 2014-11-11
Novi Jednostavni KULENOVIĆ /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB, BIHAĆ
558 2015-11-07
Novi Jednostavni KULENOVIĆ /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 559 2015-11-07
Postojeci Jednostavni ĆORALIĆ /MEHMED/ REUF
CAZINSKIH BRIGADA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 560 2015-11-09
Postojeci Jednostavni HANDŽIĆ /ALIJA/ ALAN
FERIDA DŽANIĆA 6, BIHAĆ
561 2015-11-12
Novi Jednostavni JU "UNIVERZITET U BIHAĆU"-VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 562 2015-11-13
Novi Jednostavni NONA D.O.O.CAZIN
NASELJE BAŠĆA, CAZIN
563 2015-11-16
Novi Jednostavni GRUPEX D.O.O. VELIKA KLADUŠA
NASELJE JOŠE, VELIKA KLADUŠA
564 2015-11-18
Novi Jednostavni ČAVKUNOVIĆ BP D.O.O.BIHAĆ
NASELJE KAMENICA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 565 2015-11-19
Novi Jednostavni ČAVKUNOVIĆ BP D.O.O.BIHAĆ
NASELJE KAMENICA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 566 2015-11-19
Postojeci Jednostavni BADNJEVIĆ /FADIL/ DŽEVAD
CAZINSKA 22, BIHAĆ
567 2015-11-23
Postojeci Jednostavni KEKIĆ /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPIĆA BB, VELIKA KLADUŠA
568 2015-11-26
Postojeci Jednostavni KEKIĆ /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPIĆA BB, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 569 2015-11-26
Postojeci Jednostavni KULENOVIĆ /MUHAMED/ NIHAD
MEHMEDA KOLAKOVIĆA BB, BIHAĆ
570 2015-11-28
Novi Jednostavni HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR-PODRUŽNICA SANSKI MOST
NASELJE ŠEJKOVAČA, SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 571 2015-11-30
Postojeci Jednostavni MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 572 2015-12-08
Postojeci Jednostavni MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 573 2015-12-08
Postojeci Jednostavni MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 574 2015-12-08
Postojeci Jednostavni J.U.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 575 2015-11-03
Novi Jednostavni SALIHAGIĆ /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 576 2015-12-07
Novi Jednostavni IZBOR D.O.O.CAZIN
PLJEŠEVIČKA BB,NASELJE KAMENICA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 577 2015-12-11
Postojeci Jednostavni AMDŽ-ELEKTRON D.O.O.BIHAĆ
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 578 2015-12-14
Novi Jednostavni MUHAREMOVIĆ /REDŽEP/ MEHMED
NASELJE GNJILAVAC, CAZIN
579 2015-12-15
Novi Jednostavni HENDA /MUHAREM/ SALIH
NASELJE GORNJA KOPRIVNA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 580 2015-12-16
Novi Jednostavni CIVIC D.O.O. CAZIN
NASELJE MALA LISA, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 581 2015-12-18
Postojeci Jednostavni JU DOM KULTURE
STJEPANA TOMAŠEVIĆA 11, JAJCE
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 582 2015-02-01
Postojeci Jednostavni OPĆINA JAJCE
NIKOLE ŠOPA BB, JAJCE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 583 2015-02-01
Postojeci Slozeni JU "MUZEJ II.ZASJEDANJA AVNOJ-A"
II.ZASJEDANJA AVNOJ-A BB, JAJCE
MUZEJI I BIBLIOTEKE 584 2015-02-01
Novi Jednostavni OPĆINA JAJCE
ZMAJA OD BOSNE BB, JAJCE
VRTIĆ 585 2015-02-01
Novi Jednostavni SALIHAGIĆ /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB, BIHAĆ
586 2015-12-07
Postojeci Jednostavni VOJIĆ /RIFET/ MIRSAD
NASELJE LOHOVO, BIHAĆ
587 2015-12-17
Novi Jednostavni ULFET PRAMENKOVIĆ
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 588 2016-02-17
Novi Jednostavni ULFET PRAMENKOVIĆ
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA, SARAJEVO
589 2015-02-17
Postojeci Jednostavni KAMIĆ /TAJIB/ ENES
VAHIDBEGOVA BB, SANSKI MOST
590 2015-12-21
Novi Jednostavni MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 591 2015-12-28
Postojeci Jednostavni MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 592 2015-12-22
Postojeci Jednostavni ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20, BIHAĆ
593 2016-01-04
Postojeci Jednostavni ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 594 2016-01-04
Postojeci Jednostavni HADŽALIĆ /HUSE/ HASEMA
101.BOJNA 49,NASELJE ŽEGAR, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 595 2016-01-04
Postojeci Jednostavni MURTIĆ /ARIF/ JUSUF
SREBRENIČKA BB, BIHAĆ
596 2016-01-05
Postojeci Jednostavni MERSAD I MIRZET BEGANOVIĆ
MAKA DIZDARA BB, VELIKA KLADUŠA
597 2016-01-07
Postojeci Jednostavni BEGANOVIĆ /HAŠIM/ VELAGA
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 598 2016-01-04
Postojeci Jednostavni FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA, BIHAĆ
599 2016-01-12
Postojeci Jednostavni FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 600 2016-01-12
Novi Jednostavni ČAVKUNOVIĆ-TRADE D.O.O. BIHAĆ
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 601 2016-01-14
Novi Jednostavni DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA, CAZIN
602 2016-01-15
Novi Jednostavni DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 603 2016-01-15
Novi Jednostavni BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE, BIHAĆ
604 2016-01-19
Novi Jednostavni BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE, CAZIN
OSTALE ZGRADE 605 2016-01-19
Novi Jednostavni MAHMUTOVIĆ /IDRIZ/ NIJAZ
NASELJE ČAPLJE, SANSKI MOST
606 2016-02-01
Novi Jednostavni BRADARIĆ /HASAN/ HUSEIN
NASELJE REDAK, SANSKI MOST
607 2016-02-02
Postojeci Jednostavni FELIĆ ALE
IRFANA LJUBIJANKIĆA BR.123, BIHAĆ
608 2016-02-05
Novi Jednostavni ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB, SANSKI MOST
609 2016-02-06
Novi Jednostavni JAPIĆ /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPIĆA BRDO, CAZIN
610 2016-02-15
Novi Jednostavni MILJKOVIĆ /HASE/ HUSEIN
ŠILJKOVAČA 84, VELIKA KLADUŠA
611 2016-02-16
Postojeci Jednostavni HUSEINOVIĆ /MEHMED/ MEVLID
VRNOGRAČKA BB, VELIKA KLADUŠA
612 2016-02-17
Novi Jednostavni SINANOVIĆ /HAMDIJE/ ESAD
NASELJE PODOVI, SANSKI MOST
613 2016-02-22
Novi Jednostavni SINANOVIĆ /HAMDIJE/ EMIRA
NASELJE PODOVI, SANSKI MOST
614 2016-02-22
Novi Jednostavni LIKAR EMIRA
NASELJE KIJEVO, SANSKI MOST
615 2016-01-24
Novi Jednostavni KERIĆ /OMER/ HUSEIN
NASELJE TOMINA, SANSKI MOST
616 2016-02-25
Novi Jednostavni ,,PILIPOVIĆ" D.O.O.CAZIN
NASELJE STIJENA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 617 2015-12-30
Postojeci Jednostavni HODŽIĆ /HUSEIN/ HAZIM
NASELJE ĆUPRIJA,CAZIN, CAZIN
OSTALE ZGRADE 618 2016-02-26
Novi Jednostavni JAPIČ /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPIĆA BRDO, CAZIN
619 2016-02-15
Novi Jednostavni MS&WOOD D.O.O. ZENICA
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 E, SARAJEVO
620 2016-06-23
Postojeci Slozeni OPĆINA VISOKO
KSC MLADOST VISOKO,BRANILACA BB, VISOKO
SPORTSKE DVORANE 621 2016-10-05
Postojeci Jednostavni JU DOM ZDRAVLJA VISOKO
BRANILACA 22, VISOKO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 622 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNO
MUSALA 17,19, VISOKO
623 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.12, VISOKO
624 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.3, VISOKO
625 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.2/4/6, VISOKO
626 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE III B2, VISOKO
627 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV A1, VISOKO
628 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV B1/L1, VISOKO
629 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE 3, VISOKO
630 2016-10-05
Postojeci Jednostavni PRIVATNI STANOVI
DONJE ROSULJE BR.32/34/36/38, VISOKO
631 2016-10-05
Postojeci Jednostavni ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MEDICUS
VUKOVO BB, TEŠANJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 632 2016-09-19
Postojeci Jednostavni SKOPLJAK TENZILA,RAMIĆ EDINA,KARABEGOVIĆ FEVZIJA
ULICA HVO BR.1, BIHAĆ
633 2016-05-19
Postojeci Jednostavni SKOPLJAK TENZILA,RAMIĆ EDINA,KARABEGOVIĆ FEVZIJA
ULICA HVO BR.1, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 634 2016-05-19
Novi Jednostavni PROŠIĆ /HUSEIN/ NIJAZ
OSTROŽAC BR.15, CAZIN
OSTALE ZGRADE 635 0216-05-16
Postojeci Jednostavni PAJAZETOVIĆ /ŠUKRIJA/ ŠEMSUDIN
IBRAHIMA MRŽLJAKA BB, VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 636 2016-05-12
Postojeci Jednostavni PAJAZETOVIĆ /ŠUKRIJA/ ŠEMSUDIN
IBRAHIMA MRŽLJAKA BB, VELIKA KLADUŠA
637 2016-05-12
Postojeci Jednostavni ŠABANOVIĆ /ENIZ/ ALEN
HASANA KIKIĆA BB, SANSKI MOST
638 2016-05-11
Postojeci Jednostavni PEČENKOVIĆ /FEHE/ HARIS
ĆAMILA SIJARIĆA BB, BIHAĆ
639 2016-05-04
Novi Jednostavni ADNA-COMMERC D.O.O. BIHAĆ
NASELJE REPUŠINE, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 640 2016-04-29
Postojeci Jednostavni ALIBABIĆ /RAŠID/ ISMET
ALBERTA FORTISA BB, BIHAĆ
641 2016-04-28
Postojeci Jednostavni FATKIĆ /MUJAGA/ NIJAZ
ŽRTAVA FAŠIZMA BB, BIHAĆ
642 2016-04-27
Postojeci Jednostavni PALIĆ RUZMIRA I MIDHAD
PATRIOTSKA LIGA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 643 2016-04-25
Postojeci Jednostavni SMLATIĆ /BESIM/ SENAD
ALEKSE ŠANTIĆA BB, BIHAĆ
644 2016-04-22
Postojeci Jednostavni BAJRIĆ /HALIL/ NEDŽAD
NASELJE OSTROŽAC, CAZIN
OSTALE ZGRADE 645 2016-04-21
Novi Jednostavni GRAD BIHAĆ
MASKARE BB, NASELJE RUŽICA, BIHAĆ
646 2016-04-21
Novi Jednostavni ,,REZ" D.O.O. CAZIN
NASELJE ŠEPIĆI, CAZIN
OSTALE ZGRADE 647 2016-04-20
Postojeci Jednostavni LONIĆ /HASAN/ SENAD
BIHAĆKIH BRANILACA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 648 2016-04-15
Postojeci Jednostavni LONIĆ /HASAN/ SENAD
BIHAČKIH BRANILACA BB, BIHAĆ
649 2016-04-15
Novi Jednostavni ADNA-COMMERCE D.O.O. BIHAĆ
NASELJE REPUŠINE, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 650 2016-04-13
Postojeci Jednostavni KAMBER /HASAN/ DŽEVAD
NASELJE POBRIJEŽJE, SANSKI MOST
651 2016-04-11
Novi Jednostavni GARIBOVIĆ /SULJO/ RAMO
RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB, BIHAĆ
652 2016-04-02
Postojeci Jednostavni KAMBER ENISA
NASELJE POBRIJEŽJE, SANSKI MOST
653 2016-04-02
Postojeci Jednostavni ABDIJANOVIĆ /SEJDE/ SEAD
BREKOVICA BR. 18, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 654 2016-04-02
Postojeci Jednostavni ABDIJANOVIĆ /SEJDE/ SEAD
BREKOVICA BR.18, BIHAĆ
655 2016-04-02
Novi Jednostavni IDEA 3D D.O.O. BIHAĆ
V.KORPUSA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 656 2016-03-30
Novi Jednostavni IDEA 3D D.O.O.BIHAĆ
UL.V.KORPUSA BB, BIHAĆ
657 2016-03-30
Postojeci Jednostavni ŠABIĆ /ASIM/ EJUB
PLJEŠEVIČKA BB, BIHAĆ
658 2016-03-29
Postojeci Jednostavni SAMARDŽIĆ /HASAN/ HASIB
HATINAČKI PROGON BB, BIHAĆ
659 2016-03-23
Postojeci Jednostavni ŠUŠNJAR /RAME/ MURAT
UL.PRILAZ VINIČKOJ BB, BIHAĆ
660 2016-03-23
Novi Jednostavni UDRUŽENJE CENTAR ZA MAJKU I DIJETE I SOCIJALNI PAKET ZA STAR
PRVOMAJSKA 51A, SANSKI MOST
661 2016-03-18
Novi Jednostavni ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAĆ
NASELJE RIPAČ, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 662 2016-03-17
Postojeci Jednostavni ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAĆ
NASELJE RIPAČ, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 663 2016-03-17
Novi Jednostavni LEZIĆ /SMAIL/ MEHMED
NASELJE TRNOVA, SANSKI MOST
664 2016-03-17
Postojeci Jednostavni KURTALIĆ NERMINA I SADAT
BRČANSKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 665 2016-03-14
Novi Jednostavni ,,MEGGLE" D.O.O. BIHAĆ
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 666 2016-03-08
Postojeci Jednostavni KURJAKOVIĆ /MEHMED/ MIDHAD
DO BROJA 3, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 667 2016-03-05
Novi Jednostavni OKČIĆ /HILMIJA/ NERMIN
NASELJE DEMIŠEVCI, SANSKI MOST
668 2016-03-02
Postojeci Jednostavni LJUCA EKREM
HASAN BEGA BIŠĆEVIĆA 29, BIHAĆ
669 2016-03-02
Novi Slozeni OPĆINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB, SAPNA
SPORTSKE DVORANE 670 2016-08-18
Postojeci Jednostavni FR.SAMOSTAN SV.BONAVENTURE VISOKO
BOSNE SREBRENE 4, VISOKO
671 2016-04-15
Postojeci Jednostavni J.P. MEĐUNARODNI AERODROM ,,SARAJEVO" D.O.O.
KURTA SCHORKA 36, SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 672 2016-08-05
Postojeci Jednostavni SKOLA ZA SR.I STR.OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJ.
AZIZE ŠAČIRBEGOVIĆ 80, SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 673 2016-04-06
Postojeci Jednostavni JU EDUKACIJSKI-REHABILITACIONI CENTAR ,,DUGA"
LJUDEVITA GAJA BB, NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 674 2016-03-28
Novi Jednostavni USTANOVA ,,KUĆA NA POLA PUTA"MIRJANA LAGANIN
VELINA ULICA BB, VRAPČIĆI, MOSTAR
675 2016-10-28
Postojeci Jednostavni USTANOVA ,,DJEČIJI VRTIĆI" MOSTAR, JEDINICA ,, SUNCE"
BIJELI BRIJEG BB, MOSTAR
VRTIĆ 676 2016-02-19
Postojeci Jednostavni JU ,,DJEČIJI VRTIĆI - CICIBAN" MOSTAR; O.J. PČELICA
TEKIJA BB, MOSTAR
VRTIĆ 677 2016-02-19
Postojeci Jednostavni O.Š. ,, MUJAGA KOMADINA " MOSTAR
GOJKA VUKOVIĆA 11, MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 678 2016-02-19
Postojeci Jednostavni O.Š. ,,ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA" MOSTAR
KRALJICE KATARINE 38, MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 679 2016-02-19
Postojeci Jednostavni OPĆINA ČAPLJINA
DOMANOVIĆI BB, ČAPLJINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 680 2016-01-12
Postojeci Jednostavni OPĆINA ČAPLJINA
DOMANOVIĆI BB, ČAPLJINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 681 2016-01-12
Postojeci Jednostavni FAKULTET P.M. I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU
RODOČ BB, MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 682 2016-02-25
Postojeci Jednostavni FAKULTET PRIR.MATEM.I ODG.ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU
RADOČ BB, MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 683 2016-02-25
Postojeci Jednostavni FAKULTET PRIR.MATEM.I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTAR
RODOČ BB, MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 684 2016-02-25
Postojeci Jednostavni CENTAR ZA PREV. I IZVANBOLN.LIJEČENJE OVISNOSTI MOSTAR
ANTE STARČEVIĆA 78, MOSTAR
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 685 2016-05-27
Postojeci Jednostavni OPĆINA PROZOR-RAMA
RIPCI BB, PROZOR-RAMA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 686 2016-06-17
Postojeci Jednostavni OPĆINA PROZOR-RAMA
RIPCI BB, PROZOR-RAMA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 687 2016-06-17
Postojeci Jednostavni OPĆINA NEUM
STJEPANA RADIĆA BB, NEUM
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 688 2015-10-05
Postojeci Jednostavni OPĆINA STOLAC
KNEZA DOMAGOJA BB, STOLAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 689 2016-10-07
Novi Jednostavni HALKIĆ /IBRAHIM/ RAŠIDA
UL. 505 VITEŠKA BB, BOSANSKA KRUPA
690 2016-09-27
Novi Jednostavni TATAREVIĆ /MEHMED/ ISAK
NASELJE KRUHARI, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 691 2016-09-26
Novi Jednostavni TATAREVIĆ /MEHMED/ ISAK
NASELJE KRUHARI, SANSKI MOST
692 2016-09-26
Postojeci Jednostavni KABILJAGIĆ EMINA
PATRIOTSKA LIGA BB, BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 693 2016-09-22
Postojeci Jednostavni ZIRIĆ /SMAIL/ HASAN
UL.VAZDUHOPLOVNE GRUPE, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 694 2016-09-20
Novi Jednostavni BEGIĆ /MUSTAFE/ PAŠAGA
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 695 2016-09-19
Novi Jednostavni BEGIĆ /MUSTAFE/ PAŠAGA
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 696 2016-09-19
Postojeci Jednostavni SIVIĆ /ALE/ ALAGA
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
697 2016-09-06
Novi Jednostavni AGROHOLDING D.O.O. CAZIN
MALA LISA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 698 2016-09-09
Postojeci Jednostavni DEMIROVIĆ /HUSEIN/ HASAN
BRANKA ĆOPIĆA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 699 2016-09-01
Novi Jednostavni DEMIROVIĆ /HUSEIN/ HASAN
BRANKA ĆOPIĆA, BIHAĆ
700 2016-09-01
Novi Jednostavni SADIĆ /ZEĆIR/ AMIR
AHMETA FETAHAGIĆA BB, VELIKA KLADUŠA
701 2016-08-26
Postojeci Jednostavni VELIĆ /BESIM/ BESIM
HASANA KIKIĆA BB, SANSKI MOST
702 2016-08-23
Postojeci Jednostavni HALILOVIĆ /OMER/ IBRAHIM
PODMRAČAJ BB, BOSANSKA KRUPA
703 2016-08-22
Novi Jednostavni PRLJA /OSMAN/ EDIN
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE, BIHAĆ
704 2016-08-19
Postojeci Jednostavni BOBIĆ /ŠAĆIR/ IBRO
BIHAĆKA BB, BOSANSKA KRUPA
705 2016-08-16
Postojeci Jednostavni HAĐIPAŠIĆ /VASIF/ ADIL
NASELJE PIŠTALINA, BOSANSKA KRUPA
706 2016-08-16
Novi Jednostavni HADŽIRIĆ /HIMZE/ SEAD
KOTORVAROŠKA BB, BIHAĆ
707 2016-08-05
Postojeci Jednostavni HARČEVIĆ /RASIM/ SANEL
JEZERSKI, BOSANSKA KRUPA
708 2016-08-04
Postojeci Jednostavni KUJUNDŽIĆ /HASAN/ HASIBA
KLOKOT BB, BIHAĆ
709 2016-08-02
Novi Jednostavni MAGLIĆ /OMERA/ MEVLIDA
SEFERAGIĆI, CAZIN
710 2016-08-02
Novi Jednostavni KERANOVIĆ /ZULFO/ NIHADA
NASELJE HRUSTOVO, SANSKI MOST
711 2016-07-31
Novi Jednostavni RAMIĆ /EMINA/ ZIJAD
GORNJI KAMENGRAD, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 712 2016-07-30
Novi Jednostavni RAMIĆ /EMINA/ ZIJAD
GORNJI KAMENGRAD, SANSKI MOST
713 2016-07-30
Postojeci Jednostavni DERVIŠEVIĆ /MUJE/ SAFIJA
MIDŽIĆA MAHALA 62, BIHAĆ
714 2016-07-27
Novi Jednostavni MAHIĆ/ HAKIJE/ IBRAHIM
NASELJE VRHPOLJE, SANSKI MOST
715 2016-07-23
Novi Jednostavni OPĆINA BOSANSKA KRUPA
TEĆIJA - DOLOVI, BOSANSKA KRUPA
716 2016-07-12
Postojeci Jednostavni ĆATIĆ RASIM
HAMDIJE POZDERCA 23, BIHAĆ
717 2016-07-07
Postojeci Jednostavni BEHLIĆ /AZIZ/ MIDHAD
NASELJE JEZERNICA BB, SANSKI MOST
718 2016-06-30
Postojeci Jednostavni BULIĆ /FERID/ NERZET
NASELJE LOHOVO, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 719 2016-06-29
Postojeci Jednostavni BULIĆ /FERID/ NERZET
NASELJE LOHOVO, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 720 2016-06-29
Postojeci Jednostavni MALIĆ /SULJE/ ALIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA II PRILAZ BR.112, BIHAĆ
721 2016-06-21
Postojeci Jednostavni ABDIĆ HAMDIJA I NISVETA
BOSANSKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 722 2016-06-20
Postojeci Jednostavni ŠEREMET /ANTE/ DRAGICA
HARMANSKA 78B, BIHAĆ
723 2016-06-07
Novi Jednostavni SIVIĆ /AHMET/ FIKRET
NASELJE STIJENA, CAZIN
724 2016-05-31
Novi Jednostavni ĆORALIĆ /HUSNIJA/ HARIS
NASELJE LOHOVO, BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 725 2016-05-26
Postojeci Jednostavni ABDIHODŽIĆ /SULJO/ ZLATKO
CEROVAČKA BRDA, BIHAĆ
726 2016-08-16
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D.SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 D, SARAJEVO
727 2017-04-21
Novi Jednostavni MS&WOOD SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160D, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 728 2017-04-21
Postojeci Jednostavni OPĆINA BANOVIĆI
ALIJE DOSTOVIĆA 2, BANOVIĆI
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 729 2017-02-21
Novi Jednostavni ALAGIĆ /EKREM/ ALMIR
NASELJE ŠEJKOVAČA, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 730 2016-01-12
Novi Jednostavni LUCKY TRADE D.O.O. CAZIN
ĆORALIĆI-KAPIĆI,CAZIN, CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 731 2016-01-21
Novi Jednostavni ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 732 2016-02-06
Postojeci Jednostavni POLJO-SEMENTI D.O.O.CAZIN
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE,NASELJE POLJE, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 733 2016-01-29
Novi Jednostavni ,,PILIPOVIĆ" D.O.O. CAZIN
NASELJE STIJENA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 734 2015-12-30
Postojeci Jednostavni ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 735 2016-01-04
Postojeci Jednostavni HADŽALIĆ /HUSE/ HASEMA
UL.101. BOJNA 49, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 736 2016-01-04
Postojeci Jednostavni BEGANOVIĆ /HAŠIM/ VELAGA
GRABEŠKA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 737 2016-01-04
Postojeci Jednostavni FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 738 2016-01-12
Novi Jednostavni ČAVKUNOVIĆ -TRADE D.O.O.
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 739 2016-01-14
Novi Jednostavni DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 740 2016-01-15
Novi Jednostavni BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE, CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 741 2016-01-19
Novi Jednostavni LUCKY TRADE D.O.O.
ĆORALIĆI-KAPIĆI, CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 742 2016-01-21
Novi Jednostavni ALAGIĆ /EKREMA/ ALMIR
NASELJE ŠEJKOVAČA, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 743 2016-01-21
Novi Jednostavni POLJO-SEMENTI D.O.O. CAZIN
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE,NASELJE POLJE, VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 744 2016-01-29
Novi Jednostavni ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 745 2016-02-06
Novi Jednostavni MALKOČ /MEHMED/ MINKA
NASELJE CAZIN, CAZIN
OSTALE ZGRADE 746 2016-02-27
Postojeci Jednostavni ,,NAŠ DOM" TRAVNIK
TVORNIČKA 68, TRAVNIK
747 2017-02-14
Novi Jednostavni STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ..TRIGMA" D.O.O.
SUBOTIČKA 149A, BANOVIĆI
OSTALE ZGRADE 748 2017-02-14
Postojeci Jednostavni ,,EURO-JET" D.O.O. ĆORALIĆI,CAZIN
VRNOGORAČKA SLAPNICA, VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 749 2016-09-28
Novi Jednostavni ĆORALIĆ /ASIM/ ENES
MALA LISA, CAZIN
OSTALE ZGRADE 750 2016-09-28
Postojeci Jednostavni BINGO EXPORT - IMPORT TUZLA D.O.O.
PUT AVNOJA BOSANSKI PETROVAC, BOSANSKI PETROVAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 751 2016-09-30
Novi Jednostavni ,,KATRAPILAR" D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB,KAMENICA, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 752 2016-09-30
Postojeci Jednostavni IBRANOVIĆ AZRA I ŠEMSO
JABLANSKA BB, BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 753 2016-10-05
Postojeci Jednostavni ALIBABIĆ /MURAT/ MUHAREM
JABLANSKA BB, BIHAĆ
754 2016-10-05
Postojeci Jednostavni OMERDIĆ MIRZET
ZAVALJE BB, BIHAĆ
755 2016-10-17
Postojeci Jednostavni OMERDIĆ MIRZET
ZAVALJE BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 756 2016-10-17
Postojeci Jednostavni RUŽNIĆ /ŠERIF/ FIKRET
IRFANA LJUBIJANKIĆA 63, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 757 2016-10-19
Novi Jednostavni SELIMBEGOVIĆ /ADEM/ ELVIR
UL.501 SLAVNE BRIGADE BB, BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 758 2016-10-20
Postojeci Jednostavni EMRIĆ /RAMO/ OSMAN
MAHMIĆ SELO, BOSANSKA KRUPA
759 2016-10-21
Postojeci Jednostavni RUŽNIĆ /HUSNIJA/ MUJO
ULICA NOSILACA ZLATNE POLICIJSKE ZNAČKE 19, BIHAĆ
760 2016-10-24
Novi Jednostavni MUJAGIĆ /KASIM/ MIRSADA
ULICA M.USKUFIJE BB, BIHAĆ
761 2016-10-25
Novi Jednostavni PELEX D.O.O.BIHAĆ P.J.CAZIN
MALA LISA BB, CAZIN
762 2016-10-28
Postojeci Jednostavni HUJIĆ NIHAD
BOSANSKI PETROVAC, BOSANSKI PETROVAC
763 2016-10-31
Novi Jednostavni INTER-BUTAN D.O.O.CAZIN
UL.NOSITELJA HRVATSKOG TROLISTA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 764 2016-11-02
Novi Jednostavni IMŠIREVIĆ BESIM I NERMINA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
765 2016-11-07
Novi Jednostavni IMŠIREVIĆ BESIM I NERMINA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 766 2016-11-07
Postojeci Jednostavni GALIJAŠEVIĆ /OMER/ ALE
UL.ALI EFENDIJE KADIĆA BB,KULEN VAKUF, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 767 2016-11-07
Novi Jednostavni ČAVKUNOVIĆ-BP D.O.O.BIHAĆ
BANJALUČKA BB, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 768 2016-11-11
Postojeci Jednostavni SULJKANOVIĆ /SALIH/ VAHID
ĆEHIĆA KANAL BB, BIHAĆ
769 2016-11-11
Novi Jednostavni ŠABIĆ /TEUFIK/ SAMIR
ŽELJEZNIČKA BB, SANSKI MOST
770 2016-11-17
Novi Jednostavni SEFEROVIĆ ENVER
BUŽIMSKA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 771 2016-11-21
Postojeci Jednostavni AJKA ĆUFUROVIĆ I ELVEDIN ĆUFUROVIĆ
AHMETA FETAHAGIĆA BB, VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 772 2016-11-26
Postojeci Jednostavni SELIMOVIĆ /ISMET/ MEHURA
IVANA FRANE JUKIĆA, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 773 2016-11-29
Postojeci Jednostavni ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS A.D. B.LUKA
BUŽIM, BUŽIM
OSTALE ZGRADE 774 2016-12-05
Novi Jednostavni ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS A.D. BANJA LUKA
SANSKI MOST, SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 775 2016-12-05
Novi Jednostavni DJUZELIĆ D.O.O. CAZIN
ULICA CAZINSKIH BRIGADA BB, CAZIN
776 2016-12-23
Novi Jednostavni DJUZELIĆ D.O.O. CAZIN
CAZINSKIH BRIGADA BB, CAZIN
OSTALE ZGRADE 777 2016-12-23
Novi Jednostavni HODŽIĆ /HUSEIN/ ĆAZIM
NASELJE ĆUPRIJA,CAZIN, CAZIN
778 2016-12-19
Novi Jednostavni GROŠIĆ /HUSNIJA/ EJUB
TEĆIJA BB, BOSANSKA KRUPA
779 2016-12-26
Postojeci Jednostavni ČOLAKOVIĆ /MUHAREM/ NAZIF
MIMARA HAJRUDINA BB,LUKE, BIHAĆ
780 2016-12-29
Postojeci Jednostavni ČOLAKOVIĆ /MUHAREM/ NAZIF
MIMARA HAJRUDINA BB, LUKE, BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 781 2016-12-29
Postojeci Slozeni GRAND HOTEL BRISTOL
FRA FILIPA LASTRIĆA 2, SARAJEVO
HOTELI 782 2017-12-19
Postojeci Jednostavni RACA (BOŽIDAR) DRAGAN
MUHAMEDA HADŽIABDIĆA, BIHAĆ
783 2016-12-30
Novi Jednostavni LUBENOVIĆ /ŠABE/ RIFET
NASELJE ZDENA, SANSKI MOST
784 2016-12-30
Novi Jednostavni TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.
SELIMA EF.MERDANOVIĆA 146, KAKANJ
INDUSTRIJSKE ZGRADE 785 2017-02-28
Novi Jednostavni HODŽIĆ NEDIM
BJELUGOVIČKA BB, SARAJEVO
786 2017-08-16
Postojeci Jednostavni O.Š.MULA MUSTAFA BAŠESKIJE PŠ TRŠĆE
TRŠĆE BB, KAKANJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 787 2017-02-02
Postojeci Jednostavni JP ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA
KAMBEROVIĆ ČIKMA BB, ZENICA
OSTALE ZGRADE 788 2017-11-30
Novi Jednostavni OPĆINA JAJCE/JU ,,AGENCIJA ZA KULT.-POVIJESNU I PRIR.BAŠTINU
HRVOJA VUKČIĆA HRVATINČIĆA BB, JAJCE
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 789 2017-06-28
Postojeci Jednostavni OPĆINA ODŽAK
TR BB, ODŽAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 790 2017-05-19
Postojeci Jednostavni DS STANICA NARODNE MILICIJE,OPĆINA ODŽAK
TRG BB, ODŽAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 791 2017-05-19
Postojeci Jednostavni D.S.OPĆINA KAKANJ / ETAŽNI VLASNICI
OSMANA DŽAFIĆA, KAKANJ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 792 2017-06-06
Postojeci Jednostavni D.S.,,MLADOST-VRTIĆ I OBDANIŠTE/JU ZA PED.ODGOJ I OBRAZ.
ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA 66, KAKANJ
VRTIĆ 793 2017-06-06
Postojeci Jednostavni D.S.,,MLADOST-VRTIĆ I OBDANIŠTE/JU ZA PREDŠK.ODGOJ I OBRAZ.
ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA 66, KAKANJ
VRTIĆ 794 2017-06-06
Postojeci Jednostavni SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA
ALIJE IZETBEGOVIĆA BB, KAKANJ
OSTALE ZGRADE 795 2017-06-06
Postojeci Jednostavni OPĆINA FOJNICA
ZAVNOBIH-a BB, FOJNICA
VRTIĆ 796 2017-06-06
Postojeci Jednostavni KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 797 2017-06-19
Postojeci Jednostavni KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
KJKP VODOVOD I KANAL.D.O.O.-DIO GARDEROBE, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 798 2017-06-19
Postojeci Jednostavni KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
KJKP VODOVOD I KANAL.D.O.O.-DIO HANGARA, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 799 2017-06-19
Postojeci Jednostavni MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
DONJE MOŠTRE BB, ORAŠAC, VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 800 2018-01-12
Postojeci Jednostavni MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
RAVNE BB, ŽEPČE
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 801 2018-01-12
Postojeci Jednostavni MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
RUJNICA BB, ZAVIDOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 802 2018-01-12
Postojeci Jednostavni DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA JABLANICA
TRG OSLOBOĐENJA BB, JABLANICA
OSTALE ZGRADE 803 2018-01-20
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160G, SARAJEVO
804 2018-01-25
Novi Jednostavni MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 G, SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 805 2018-01-25