Certifikati izdati do juna 2019

Tip objekta Vlasnik / Adresa Nestambeni tip Broj certifikata
Datum izadavanja
Cert.
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA STARI GRAD SARAJEVO
ZELENIH BERETKI 4 , Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-36
8/6/2013 12:00:00 AM
36
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-18
6/16/2013 12:00:00 AM
18
Nestambeni
Postojeći
OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4 , Stari Grad Sarajevo
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-17
8/6/2013 12:00:00 AM
17
Nestambeni
Postojeći
0PŠTINA BUGOJNO
HENDEK VII/2 , Bugojno
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-9
7/5/2013 12:00:00 AM
9
Nestambeni
Postojeći
J.U.SREDNJOŠKOLSKI CENTAR VOGOŠĆA
JOŠANIČKA 119 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-7
11/15/2012 12:00:00 AM
7
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO
OČAKTANUM 60 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-10
1/8/2013 12:00:00 AM
10
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA M.M.DIZDAR
ŽRTAVA FAŠIZMA 14 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-8
11/15/2012 12:00:00 AM
8
Nestambeni
Postojeći
,,JMK ELEKTRONIK,,DOO SARAJEVO
VITOMIRA LUKIĆA 12A , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 03/11 -169-3
5/31/2012 12:00:00 AM
3
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB , SAPNA
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-2
5/8/2012 12:00:00 AM
2
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA PRAČA
TRG KEMALA KEME HRVE BB , PRAČA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-6
10/29/2012 12:00:00 AM
6
Nestambeni
Postojeći
J.U.OSNOVNA ŠKOLA USTIKOLINA
OMLADINSKA BB , USTIKOLINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-5
8/22/2012 12:00:00 AM
5
Nestambeni
Postojeći
Kanton Sarajevo
Adema Buće 151 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 03/11 -169-96
12/6/2011 12:00:00 AM
96
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA FOČA
USTIKOLINA BB , FOČA-USTIKOLINA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 03/11 -169-33
6/14/2013 12:00:00 AM
33
Stambeni
Postojeći
Ferid Bajrović
Grivići 19 , HADŽIĆI
01-M2/11 -218-35
10/1/2012 12:00:00 AM
35
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/11 -218-31
1/10/2013 12:00:00 AM
31
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA B. KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/11 -218-23
1/10/2013 12:00:00 AM
23
Nestambeni
Postojeći
PIVARA TUZLA
Titova 163 , TUZLA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-4
10/14/2011 12:00:00 AM
4
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BANOVIĆI
BANOVIĆI SELO BB , BANOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-334
12/14/2012 12:00:00 AM
334
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/11 -218-335
1/10/2013 12:00:00 AM
335
Nestambeni
Postojeći
Općina Bosanska Krupa
Reisa DŽ.Čauševića 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV -217-25
1/10/2013 12:00:00 AM
25
Nestambeni
Postojeći
0PĆINA KONJIC
3. MART BR.2 , Konjic
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA -217-22
11/14/2012 12:00:00 AM
22
Nestambeni
Novi
OPŠTINA STARI GRAD
ZELENIH BERETKI 4 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 03/11 -169-16
8/6/2013 12:00:00 AM
16
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BOS.KRUPA
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA 1 , BOSANSKA KRUPA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/11 -218-333
1/10/2013 12:00:00 AM
333
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BANOVIĆI
BANOVIĆI SELO BB , BANOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-0
1/1/1901 12:00:00 AM
0
Stambeni
Postojeći
EJUB DURMIĆ
GORNJEZENIČKA 13 , ZENICA
01-M2/11 -218-40
11/15/2013 12:00:00 AM
40
Stambeni
Postojeći
KUĆNI SAVJET ST.ZGRADE TKB 3
KRNDIJA BB , TEŠANJ
01-M2/11 -218-43
12/3/2013 12:00:00 AM
43
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
BIJAČA BB , ZVIRIÆI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-44
5/14/2013 12:00:00 AM
44
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBiH
BIJAČA BB , ZVIRIÆI,LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-45
5/14/2013 12:00:00 AM
45
Nestambeni
Novi
JP MEĐ.AERODROM SARAJEVO d.o.o.
KURTA SCHORKA 36 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-46
10/10/2013 12:00:00 AM
46
Nestambeni
Postojeći
BBI CENTAR SARAJEVO
TRG DJECE SARAJEVA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-47
6/7/2013 12:00:00 AM
47
Nestambeni
Postojeći
GLIESE 581g DL McDonald"s
MARŠALA TITA 6 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-48
1/1/1901 12:00:00 AM
48
Nestambeni
Postojeći
HOTEL HOLLYWOOD
DR.PINTOLA 23(LAMELA C I D) , SARAJEVO
HOTELI 01-M2/11 -218-49
1/29/2013 12:00:00 AM
49
Nestambeni
Postojeći
JUB d.o.o.SARAJEVO,BLAŽUJ
VLAKOVO 1J , SARAJEVO
INDUSTRIJSKE ZGRADE 01-M2/11 -218-50
11/22/2013 12:00:00 AM
50
Nestambeni
Postojeći
LUNA d.o.o. DOBOJ -JUG
POLJICE BB , MAGLAJ
HOTELI 01-M2/11 -218-51
12/18/2013 12:00:00 AM
51
Nestambeni
Postojeći
FARMA AMK KRIVIĆ
MOŠČANICA BB , ZENICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-332
10/10/2013 12:00:00 AM
332
Stambeni
Postojeći
ĐIKIĆ EKREM
BUZIĆ MAHALA 17,MOŠTRE , VISOKO
01-M2/11 -218-53
11/22/2013 12:00:00 AM
53
Nestambeni
Postojeći
DOKSO D.O.O.
GOLO BRDO BB,MOŠTRE , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-54
11/15/2013 12:00:00 AM
54
Nestambeni
Postojeći
DEDIĆ RIZAH
TUJLIĆI BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-55
11/29/2013 12:00:00 AM
55
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA GRAČANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8 , GRAČANICA
VRTIĆ 01-M2/11 -218-56
10/28/2013 12:00:00 AM
56
Nestambeni
Postojeći
CIMOS TMD CASTING D.O.O.
R.ZONA ,,ZENICA-1,,BB , ZENICA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-57
6/3/2013 12:00:00 AM
57
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ODŽAK
TITOVA BB , ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-59
10/28/2013 12:00:00 AM
59
Nestambeni
Postojeći

ŠKOLSKA 23 , ZENICA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01/11 -150-60
8/29/2013 12:00:00 AM
60
Nestambeni
Postojeći

VILSONOVO ŠETALIŠTE , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA -174-82
6/14/2013 12:00:00 AM
82
Nestambeni
Novi
MAGROS VELETRGOVINA D.D.SARAJEVO
VRBANJA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-90
3/17/2014 12:00:00 AM
90
Nestambeni
Novi
BN STEP D.O.O./RKUD PROLETER
SAFETA MUJIĆA 2 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-91
3/31/2014 12:00:00 AM
91
Nestambeni
Novi
ADNA COMMERC DOO BOS.KRUPA
ĆUPRIJA BB , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 03/11 -169-92
4/8/2014 12:00:00 AM
92
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA FOĆA-USTIKOLINA
OMLADINSKA BB , FOČA-USTIKOLINA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 03/11 -169-93
4/10/2014 12:00:00 AM
93
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA USORA
ŽABLJAK B.B.74230 USORA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-94
11/21/2013 12:00:00 AM
94
Nestambeni
Postojeći
JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR ,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB , OLOVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-95
4/23/2014 12:00:00 AM
95
Nestambeni
Postojeći

ALBINA I FRANJE HERLJEVIĆA 12 , TUZLA
VRTIĆ 01-M2/11 -218-97
4/16/2014 12:00:00 AM
97
Nestambeni
Novi
OPĆINA ŽIVINICE
Alije Izetbegovića 44 , ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-98
3/26/2014 12:00:00 AM
98
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA GRADAČAC
H.K. GRADAŠČEVIĆA 54 , GRADAČAC
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/11 -218-99
3/26/2014 12:00:00 AM
99
Nestambeni
Novi
OPĆINA SREBRENIK
Varoška polja bb , SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-100
3/26/2014 12:00:00 AM
100
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NOVI GRAD
BRAĆE MULIĆA 16 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-101
4/22/2014 12:00:00 AM
101
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA MAGLAJ/DOM ZDRAVLJA
ILIJASA SMAILAGIĆA BB , MAGLAJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/11 -218-102
2/27/2014 12:00:00 AM
102
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA TEOČAK
CENTAR BB , TEOÈAK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/11 -218-103
3/26/2014 12:00:00 AM
103
Nestambeni
Postojeći
ŠEPIĆ MEHO
NASELJE ŠEPIĆI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 03/11 -169-104
6/11/2014 12:00:00 AM
104
Nestambeni
Novi
BERLIJETA D.O.O.SARAJEVO,OVL.OPEL I CHEVROLET DISTRIBUTER
BETANIJA,BARE-ŠIP , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 03/11 -169-105
6/3/2014 12:00:00 AM
105
Nestambeni
Postojeći
DOM ZDRAVLJA BUŽIM,ZDRAVSTVENA USTANOVA
GENERALA IZETA NANIĆA BB , BUŽIM
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 03/11 -169-106
5/30/2014 12:00:00 AM
106
Nestambeni
Novi
ADISA ĐONKO
KONAK BR. 18 , MOSTAR
HOTELI 03/11 -169-107
6/5/2014 12:00:00 AM
107
Nestambeni
Postojeći
UNIS ,,GINEX"D.D.GORAŽDE,OBJEKAT ,,402"
VIŠEGRADSKA BB , GORAŽDE
INDUSTRIJSKE ZGRADE 03/11 -169-108
9/30/2013 12:00:00 AM
108
Nestambeni
Postojeći

ŠKOLSKA 13 , ZENICA
VRTIĆ 01-M2/13 -142-109
6/30/2014 12:00:00 AM
109
Nestambeni
Postojeći

OMLADINSKA 14 , VOGOŠĆA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-110
6/30/2014 12:00:00 AM
110
Nestambeni
Postojeći

ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , PODLUGOVI,ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-111
6/30/2014 12:00:00 AM
111
Nestambeni
Postojeći

ZMAJA OD BOSNE 55 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-112
6/30/2014 12:00:00 AM
112
Nestambeni
Postojeći

ALEJA LJILJANA 50 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-113
6/30/2014 12:00:00 AM
113
Nestambeni
Postojeći

STJEPANA RADIĆA , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-114
6/30/2014 12:00:00 AM
114
Nestambeni
Novi

ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-115
7/3/2014 12:00:00 AM
115
Nestambeni
Postojeći

BRANISLAVA NUŠIĆA 95 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-116
6/30/2014 12:00:00 AM
116
Nestambeni
Postojeći
,,PILIPOVIĆ" D.O.O. CAZIN
STIJENA BB , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-117
3/27/2014 12:00:00 AM
117
Stambeni
Postojeći
KASAPOVIĆ HASIB,CAZIN
MALA LISA BB , CAZIN
02-M2/13 -164-118
4/28/2014 12:00:00 AM
118
Stambeni
Postojeći
BAJRIĆ NEDŽAD I DŽEVAD
STIJENA BB , CAZIN
02-M2/13 -164-119
5/12/2014 12:00:00 AM
119
Nestambeni
Postojeći
EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGIĆI , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -164-120
5/12/2014 12:00:00 AM
120
Nestambeni
Postojeći
EURO-JET D.O.O.CAZIN
HUREMAGIĆI , CAZIN
HOTELI-MOTELI 02-M2/13 -164-121
5/15/2014 12:00:00 AM
121
Stambeni
Novi
OSMANOVIĆ MUHAMED
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -164-122
6/2/2014 12:00:00 AM
122
Stambeni
Novi
DRAGANOVIĆ SULEJMAN/HUSEIN
STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -164-123
6/6/2014 12:00:00 AM
123
Nestambeni
Postojeći
JAPIĆ /CRNI/ MUHAMED
LOJIĆKA BB , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-124
6/18/2014 12:00:00 AM
124
Stambeni
Postojeći
UNKIĆ EMIR
HAMZIBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -164-125
6/18/2014 12:00:00 AM
125
Nestambeni
Novi
KAZ.POPRAVNI ZAVOD,POLUOTVORENOG TIPA
RASIMA DELIĆA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -164-126
6/25/2014 12:00:00 AM
126
Stambeni
Postojeći
HAŠIMBEGOVIĆ KALED
PETOG KORPUSA 51 , BIHAĆ
02-M2/13 -164-127
6/26/2014 12:00:00 AM
127
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON
MUHAREMA FIZOVIĆA 2 , TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-128
7/15/2014 12:00:00 AM
128
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB , LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-129
7/15/2014 12:00:00 AM
129
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
ŽABLJAK , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-130
7/15/2014 12:00:00 AM
130
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
SIVŠA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-131
7/15/2014 12:00:00 AM
131
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
GORNJE ROSULJE 1 , VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-132
7/20/2014 12:00:00 AM
132
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-133
7/20/2014 12:00:00 AM
133
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO -DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-134
7/20/2014 12:00:00 AM
134
Nestambeni
Postojeći
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-135
7/20/2014 12:00:00 AM
135
Nestambeni
Postojeći
MZ VIDOVICE
JOSIPA BANA JELAČIĆA 75 , ORAŠJE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-136
8/5/2014 12:00:00 AM
136
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O.
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-137
8/8/2014 12:00:00 AM
137
Stambeni
Novi
DERVIŠEVIĆ /IBRAHIMA/ JASMIRA
PRILAZ SREBRENIČKOJ BB,BAKŠAIŠ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-138
7/1/2014 12:00:00 AM
138
Stambeni
Novi
SINANOVIĆ MUNIBA
NASELJE ALAGIĆA POLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-139
7/7/2014 12:00:00 AM
139
Stambeni
Postojeći
HASANBEGOVIĆ /ATIFA/ FAJIK
ŽELJEZNIČKO NASELJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-140
7/31/2014 12:00:00 AM
140
Stambeni
Novi
DELKIĆ VEHBIJA
POBRIJEŽJE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-141
7/31/2014 12:00:00 AM
141
Stambeni
Novi
GROZDANIĆ /ZEMKA/ JASMIN
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-142
8/29/2014 12:00:00 AM
142
Stambeni
Novi
CAT D.O.O. SANSKI MOST
OMLADINSKO NASELJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-143
8/26/2014 12:00:00 AM
143
Stambeni
Novi
EMIRAN d.o.o. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-144
9/18/2014 12:00:00 AM
144
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-145
10/17/2014 12:00:00 AM
145
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-146
10/17/2014 12:00:00 AM
146
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-147
10/17/2014 12:00:00 AM
147
Nestambeni
Postojeći
ELVEDIN KANTARDŽIĆ
FEHIMA EFENDIJE ČURČIĆA 6 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD EE -169-148
10/15/2014 12:00:00 AM
148
Nestambeni
Novi
HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE BB , MOSTAR
HOTELI-MOTELI 02-M2/11 -155-149
8/25/2014 12:00:00 AM
149
Nestambeni
Postojeći
LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26,77230 VELIKA KLADUŠA , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-150
8/27/2014 12:00:00 AM
150
Nestambeni
Postojeći
UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA 1 , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-151
8/7/2014 12:00:00 AM
151
Nestambeni
Postojeći
ALUKIĆ /ATIFA/ MIRSAD
VOLODER BB , BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE EE -169-152
7/18/2014 12:00:00 AM
152
Nestambeni
Postojeći
ALDŽO&ELVIS D.O.O.
BUŽIMSKI PUT BB , BOSANSKA OTOKA
OSTALE ZGRADE EE -169-153
11/3/2014 12:00:00 AM
153
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ČITLUK
STJEPANA RADIĆA BB , ČITLUK
VRTIĆ 01-M1/13 -1-154
3/21/2014 12:00:00 AM
154
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA STOLAC
HUMSKA BB , STOLAC
VRTIĆ 01-M1/13 -1-155
4/24/2014 12:00:00 AM
155
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA STOLAC
CRNIĆI BB , STOLAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-156
4/24/2014 12:00:00 AM
156
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ČAPLJINA
GOJKA ŠUŠKA 27 , ČAPLJINA
VRTIĆ 01-M1/13 -1-157
5/28/2014 12:00:00 AM
157
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA RAVNO
RAVNO BB , RAVNO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-158
6/27/2014 12:00:00 AM
158
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ŠIROKI BRIJEG
STJEPANA RADIĆA BB , ŠIROKI BRIJEG
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-159
7/15/2014 12:00:00 AM
159
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ČITLUK
KRALJA TOMISLAVA 70 , ČITLUK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-160
10/10/2014 12:00:00 AM
160
Stambeni
Novi
DURAKOVIĆ /ZUHDIJA/ ZAHID
MUTNIK BB , CAZIN
02-M2/13 -242-161
10/14/2014 12:00:00 AM
161
Stambeni
Novi
HASANIĆ EDIN
HUSIMOVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-162
10/17/2014 12:00:00 AM
162
Stambeni
Postojeći
SEFERAGIĆ SENIJA I RIFET
KLJUČKA 136 , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-163
10/21/2014 12:00:00 AM
163
Stambeni
Postojeći
MIDŽIĆ /JUSUF/ SENIJA
SAFETA KRUPIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-164
10/22/2014 12:00:00 AM
164
Stambeni
Novi
NESIMOVIĆ /MIRSADA/ ELVEDIN
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-165
10/22/2014 12:00:00 AM
165
Stambeni
Novi
JASMINA NAUMANN
NASELJE ŠTURLIĆ , CAZIN
02-M2/13 -242-166
10/22/2014 12:00:00 AM
166
Stambeni
Novi
MUJEZINOVIĆ D.O.O.
HANLOVSKA VRELA BB , KLJUČ
02-M2/13 -242-167
10/27/2014 12:00:00 AM
167
Stambeni
Postojeći
MERDANIĆ /HALID/ AMAR
DJEČIJIH ŽRTAVA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-168
10/27/2014 12:00:00 AM
168
Stambeni
Novi
KUDIĆ SALIH I ZUHRA
SKENDERA KULENOVIĆA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-169
10/28/2014 12:00:00 AM
169
Nestambeni
Novi
FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB KAMENICA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-170
10/28/2014 12:00:00 AM
170
Nestambeni
Postojeći
FREELI GRADNJA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB KAMENICA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-171
10/28/2014 12:00:00 AM
171
Stambeni
Novi
PORIĆ ABDIJA I FADILA
IVANA FRANE JUKIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-172
10/29/2014 12:00:00 AM
172
Stambeni
Novi
HARALČIĆ SEJAD I REFIKA
BRANKA ĆOPIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-173
10/30/2014 12:00:00 AM
173
Nestambeni
Postojeći
HALITI /ŠEMSI/ ZEDIJA
KOLODVORSKA BB , BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-174
10/31/2014 12:00:00 AM
174
Nestambeni
Postojeći
OPAL COMERC D.O.O. BIHAĆ
DESPIĆEVA 4 , SARAJEVO
HOTELI 02-M2/13 -242-175
10/31/2014 12:00:00 AM
175
Stambeni
Postojeći
SULJKANOVIĆ ASIJA
TEĆIJA-DOLOVI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-176
11/3/2014 12:00:00 AM
176
Nestambeni
Novi
LEGNO SERVICE D.O.O. BIHAĆ
POSLOVNA ZONA GORINČANI , BOSANSKI PETROVAC
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-177
11/3/2014 12:00:00 AM
177
Nestambeni
Postojeći
DURIĆ /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-178
11/4/2014 12:00:00 AM
178
Nestambeni
Postojeći
DURIĆ /HASIB/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-179
11/4/2014 12:00:00 AM
179
Nestambeni
Postojeći
ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA"BOSANSKA KRUPA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-180
11/3/2014 12:00:00 AM
180
Nestambeni
Postojeći
ZAH D.O.O. BOSANSKA KRUPA
POSLOVNA ZONA ,,PILANA" , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-181
11/3/2014 12:00:00 AM
181
Stambeni
Postojeći
REKIĆ /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-182
11/6/2014 12:00:00 AM
182
Stambeni
Postojeći
REKIĆ /MUHAREM/ REMZIJA
NASELJE VRSTA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-183
11/6/2014 12:00:00 AM
183
Stambeni
Postojeći
HALILOVIĆ /ŠABAN/ HAŠIM
JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-184
11/10/2014 12:00:00 AM
184
Stambeni
Novi
KUBURAŠ /VAHID/ RAŠID
MUHIĆI 117 , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-185
11/12/2014 12:00:00 AM
185
Stambeni
Postojeći
KARABEGOVIĆ /AHMET/ SAFET
DOBRIH BOŠNJANA 40 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-186
11/14/2014 12:00:00 AM
186
Nestambeni
Novi
RENI INŽINJERING BH D.O.O.
POSLOVNA ZONA ,,PILANA" , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-187
11/24/2014 12:00:00 AM
187
Nestambeni
Novi
,,BINGO" EXPORT-IMPORT D.O.O. TUZLA
NASELJE ĆUPRIJA , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-188
11/24/2014 12:00:00 AM
188
Nestambeni
Novi
DEDIĆ SENAD
NASELJE RIPAČ , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-189
11/28/2014 12:00:00 AM
189
Stambeni
Postojeći
HARBAŠ /IBRAHIM/ EMSAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA 125 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-190
11/28/2014 12:00:00 AM
190
Stambeni
Postojeći
HARČEVIĆ SABAHETA
RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-191
9/8/2014 12:00:00 AM
191
Nestambeni
Novi
PARTNER-COMMERC D.O.O. BOSANSKA OTOKA
LJUSINA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-192
10/10/2014 12:00:00 AM
192
Stambeni
Novi
DUNIĆ OSMO
JEZERNICE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-193
7/17/2014 12:00:00 AM
193
Stambeni
Postojeći
VRAŽALICA ZIJAD
MEHMEDA HEVAIJE USKUFIJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-194
10/9/2014 12:00:00 AM
194
Stambeni
Novi
ŠEKIĆ /RASIM/ENES
VAHIDBEGOVA 27 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-195
7/2/2014 12:00:00 AM
195
Stambeni
Postojeći
VUKOVIĆ KATA
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-196
9/19/2014 12:00:00 AM
196
Stambeni
Postojeći
BEGANOVIĆ /ENESA/ EDIS
MALA LISA BB , CAZIN
02-M2/13 -242-197
9/9/2014 12:00:00 AM
197
Stambeni
Postojeći
MENKOVIĆ RAMO I NEDŽAD
ĆEHIĆA KANAL BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-198
9/11/2014 12:00:00 AM
198
Stambeni
Postojeći
ČOLAK NAZIF
NASELJE POLJAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-199
9/30/2014 12:00:00 AM
199
Stambeni
Novi
SEFEROVIĆ RUFAD
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-200
10/3/2014 12:00:00 AM
200
Nestambeni
Novi
API-MED D.O.O.
TOMINA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-201
10/3/2014 12:00:00 AM
201
Stambeni
Novi
SMOLKA NAĐEFIJA
VAHIDBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-202
10/10/2014 12:00:00 AM
202
Stambeni
Novi
DŽINIĆ /MUSTAFA/ NISVET
TRŽAC , CAZIN
02-M2/13 -242-203
10/10/2014 12:00:00 AM
203
Stambeni
Postojeći
BOSNIĆ NEDŽAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-204
7/4/2014 12:00:00 AM
204
Nestambeni
Novi
MUSLIĆ /MUJAGA/ ĆAMIL
DUBOVSKO BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-205
8/5/2014 12:00:00 AM
205
Stambeni
Postojeći
BRKIĆ /ĐULAGA/ FADIL
MALI LUG BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-206
9/24/2014 12:00:00 AM
206
Stambeni
Novi
OSMIČEVIĆ /MEHMEDA/ FADILA
SREBRENIČKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-207
7/31/2014 12:00:00 AM
207
Nestambeni
Novi
PAŠIĆ NASUF
KRKOJEVCI , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-208
7/22/2014 12:00:00 AM
208
Stambeni
Novi
ABDIĆ /ESAD/ ADIS
LUBARDA BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-209
7/1/2014 12:00:00 AM
209
Stambeni
Novi
ŠAHINOVIĆ /HASAN/ NERMIN
ZARADOSTOVO BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-210
8/1/2014 12:00:00 AM
210
Nestambeni
Novi
KAFFERS-CENTAR D.O.O.
KRASULJE BB , KLJUČ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-211
7/22/2014 12:00:00 AM
211
Stambeni
Postojeći
BURZIĆ NAMIRA
511 SBBR BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-212
7/15/2014 12:00:00 AM
212
Stambeni
Postojeći
MERDANOVIĆ MEHMED
HRUSTOVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-213
9/30/2014 12:00:00 AM
213
Nestambeni
Novi
SALKIĆ /HASANA/ IZET
ČAVA BB , BUŽIM
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-214
7/18/2014 12:00:00 AM
214
Nestambeni
Novi
SEFEROVIĆ RUFAD
PRIJEDORSKA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-215
10/3/2014 12:00:00 AM
215
Nestambeni
Postojeći
JONUZI ISAK
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-216
7/14/2014 12:00:00 AM
216
Stambeni
Postojeći

NASELJE HRUSTOVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-217
9/30/2014 12:00:00 AM
217
Stambeni
Postojeći
MEŠIĆ HALID
BOSANSKIH GAZIJA 14 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-218
10/10/2014 12:00:00 AM
218
Stambeni
Postojeći
JAKUPOVIĆ /FEHIMA/ ESAD
ALAGIĆA POLJE BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-219
11/29/2014 12:00:00 AM
219
Stambeni
Postojeći
KALJKOVIĆ /HASAN/ MIRSAD
STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -242-220
12/1/2014 12:00:00 AM
220
Nestambeni
Novi
ČETIĆ /ADEM/ ZLATAN
IRFANA LJUBIJANKIĆA 125 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-221
12/3/2014 12:00:00 AM
221
Nestambeni
Postojeći

LOJIĆKA BB,MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-222
12/4/2014 12:00:00 AM
222
Nestambeni
Postojeći
ORTHO MEDICO D.O.O.
LOJIČKA BB,MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-223
12/4/2014 12:00:00 AM
223
Nestambeni
Novi
GAT D.O.O.
ŠEJKOVAČA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-224
12/8/1924 12:00:00 AM
224
Stambeni
Postojeći
ŠABIĆ /HAZIM/ KJAZIM
NASELJE POLJAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-225
12/8/2014 12:00:00 AM
225
Nestambeni
Novi
SILIĆ /KARALIJE/ KASIM
GLOGOVAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-226
12/12/2014 12:00:00 AM
226
Stambeni
Novi
GRAD BIHAĆ
NASELJE RUŽICA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-227
12/12/2014 12:00:00 AM
227
Nestambeni
Novi
UNICREDIT LEASING D.O.O.
KOLODVORSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-228
12/17/2014 12:00:00 AM
228
Stambeni
Postojeći
MULABEĆIREVIĆ ADNAN
PRILAZ ULICI KRIŽ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-229
12/26/2014 12:00:00 AM
229
Nestambeni
Novi
D.O.O. ,,FIS" VITEZ
SREBRENIČKOG GENOCIDA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-230
12/22/2014 12:00:00 AM
230
Nestambeni
Novi
MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA
GRANIČNI PRIJELAZ IZAČIĆ , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-231
12/15/2014 12:00:00 AM
231
Nestambeni
Novi
BYTYQI AVDI
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-232
12/18/2014 12:00:00 AM
232
Stambeni
Postojeći
PUŠKAR MUJO,ČATAKOVIĆ KADA
NASELJE MUJAGIĆI,BOSANSKA OTOKA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-233
12/23/2014 12:00:00 AM
233
Stambeni
Postojeći
KAJTEZOVIĆ /KEMAL/ BEKIR
NASELJE LJUSINA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-234
12/24/2014 12:00:00 AM
234
Nestambeni
Novi
KUKAVICA /JUSUF/ MUHAREM
NASELJE MAHALA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-235
12/24/2014 12:00:00 AM
235
Nestambeni
Novi
BERLINA D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-236
12/25/2014 12:00:00 AM
236
Stambeni
Postojeći
PAJAZETOVIĆ /HUSEIN/ ASKO
ĐURE PUCARA STAROG , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-237
12/25/2014 12:00:00 AM
237
Nestambeni
Postojeći
PAJAZETOVIĆ /HUSEIN/ ASKO
ĐURE PUCARA STAROG , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-238
12/25/2014 12:00:00 AM
238
Nestambeni
Postojeći
KARAJIĆ /ŠERIF/ ŠERIF
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 179 , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-239
12/25/2014 12:00:00 AM
239
Stambeni
Novi
CRNOVIĆ EKREM I SADETA
NASELJE MANDA,BOS.OTOKA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-240
12/26/2014 12:00:00 AM
240
Nestambeni
Novi
ALIBABIĆ /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠĆEVIĆA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-241
12/29/2014 12:00:00 AM
241
Stambeni
Novi
ALIBABIĆ /SMAIL/ ZARIF
VASIF BEGA BIŠĆEVIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-242
12/29/2014 12:00:00 AM
242
Stambeni
Postojeći
ČOLIĆ /PETAR/ IVICA
SPLITSKA 1 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-243
12/31/2014 12:00:00 AM
243
Nestambeni
Novi
BBM D.O.O. SARAJEVO
HASANA KIKIĆA 3 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD EE -169-244
2/25/2015 12:00:00 AM
244
Nestambeni
Postojeći
HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC BB,KLIČIĆI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-245
9/22/2014 12:00:00 AM
245
Nestambeni
Novi
AS-INTERIJER D.O.O. BIHAĆ
KAMENICE BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-246
11/7/2014 12:00:00 AM
246
Nestambeni
Postojeći
GRANDEX D.O.O. MOSTAR
ALEKSE ŠANTIĆA BB , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-247
11/25/2014 12:00:00 AM
247
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18 , VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-248
3/13/2015 12:00:00 AM
248
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-249
1/20/2015 12:00:00 AM
249
Stambeni
Novi
IMAMOVIĆ /AZIM/ ĆAZIM
NASELJE VRHPOLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-250
1/7/2015 12:00:00 AM
250
Stambeni
Postojeći
VARDIĆ /ALE/ ESAD
MUHAMEDA HADŽIJAHIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-251
1/14/2015 12:00:00 AM
251
Nestambeni
Novi
MODUL GRADNJA D.O.O.
INDUSTRIJSKA ZONA BB , SANSKI MOST
INDUSTRIJSKE ZGRADE 02-M2/13 -242-252
1/15/2015 12:00:00 AM
252
Stambeni
Postojeći
MUMINOVIĆ /ESAD/ VENERA
IRFANA LJUBIJANKIĆA 196 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-253
1/15/2015 12:00:00 AM
253
Nestambeni
Postojeći
PORIĆ /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANIĆA 51 , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-254
1/16/2015 12:00:00 AM
254
Stambeni
Postojeći
PORIĆ /HASANA/ REZIJA
GENERALA IZETA NANIĆA 51 , BUŽIM
02-M2/13 -242-255
1/16/2015 12:00:00 AM
255
Nestambeni
Postojeći
,,FARMACIJA 2011" D.O.O. BIHAĆ
PLJEŠEVIČKA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-256
1/17/2015 12:00:00 AM
256
Nestambeni
Postojeći
GROŠIĆ ŠEFIKA
ČARŠIJA BB , BOSANSKA OTOKA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-257
1/27/2015 12:00:00 AM
257
Stambeni
Postojeći
KARAJKOVIĆ /HUSE/ ENES
DONJI KAMENGRAD , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-258
1/29/2015 12:00:00 AM
258
Nestambeni
Novi
,,HF COMMERC" D.O.O. BIHAĆ
MUHSINA RIZVIĆA BB , BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-259
1/29/2015 12:00:00 AM
259
Stambeni
Novi
HUSKIĆ /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI , BIHAĆ
02-M2/13 -242-260
2/4/2015 12:00:00 AM
260
Nestambeni
Novi
HUSKIĆ /ENES/ OSMAN
NASELJE CERAVCI , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-261
2/4/2015 12:00:00 AM
261
Nestambeni
Postojeći
,,ČOVIĆ-BENZ" D.O.O. CAZIN
MUHSINA RIZVIĆA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-262
2/6/2015 12:00:00 AM
262
Stambeni
Postojeći
BAŠIĆ /SELIM/ ESAD
ŠUMATAC 181,NASELJE ŠUMATAC , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-263
2/14/2015 12:00:00 AM
263
Stambeni
Postojeći
ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-264
2/6/2015 12:00:00 AM
264
Stambeni
Postojeći
ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-265
2/6/2015 12:00:00 AM
265
Nestambeni
Postojeći
NUHOVIĆ /ADEM/ ISMET
INDIRE PJANIĆ BB , CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M2/13 -242-266
2/16/2015 12:00:00 AM
266
Nestambeni
Novi
J.U. ,,II SREDNJA ŠKOLA" CAZIN
ĆUPRIJA,CAZIN , CAZIN
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M2/13 -242-267
2/19/2015 12:00:00 AM
267
Stambeni
Postojeći
HODŽIĆ MIRSAD
NASELJE TOMINA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-268
2/19/2015 12:00:00 AM
268
Nestambeni
Postojeći
LATIĆ /HASAN/ FIKRET
1.MUSLIMANSKE BRIGADE , VELIKA KLADUŠA
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-269
2/20/2015 12:00:00 AM
269
Stambeni
Postojeći
ZAMETICA MUHAMED I ADELHAIDE
DŽEMALA BIJEDIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-270
2/25/2015 12:00:00 AM
270
Stambeni
Postojeći
OMERADŽIĆ /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-271
2/27/2015 12:00:00 AM
271
Nestambeni
Postojeći
OMERADŽIĆ /MUHAMED/ HALIL
BREKOVICA,ZABUKOVAC 45 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-272
2/26/2015 12:00:00 AM
272
Stambeni
Postojeći
ĆEHIĆ /ADEM/ IDRIZ
MUHAMEDA NERKESIJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-273
3/4/2015 12:00:00 AM
273
Nestambeni
Postojeći
,,INFOKOMERC" D.O.O. BIHAĆ
BIHAĆKIH BRANILACA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-274
3/3/2015 12:00:00 AM
274
Stambeni
Postojeći
DULIĆ IZET
SRBLJANI , BIHAĆ
02-M2/13 -242-275
3/6/2015 12:00:00 AM
275
Stambeni
Postojeći
DULIĆ IZET
SRBLJANI,BIHAĆ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-276
3/6/2015 12:00:00 AM
276
Stambeni
Postojeći
HODŽIĆ RAZIM
JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-277
3/9/2015 12:00:00 AM
277
Stambeni
Postojeći
HODŽIĆ RAZIM
JEZERSKI,OPĆINA BOS.KRUPA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-278
3/9/2015 12:00:00 AM
278
Stambeni
Postojeći
SEDIĆ ESAD
BRANILACA GRADA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-279
3/10/2015 12:00:00 AM
279
Stambeni
Novi
DELIĆ-IBUKIĆ IRFAN
HARMANSKA 21 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-280
3/13/2015 12:00:00 AM
280
Nestambeni
Novi
DELIĆ-IBUKIĆ IRFAN
HARMANSKA 21 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-281
3/13/2015 12:00:00 AM
281
Stambeni
Postojeći
SALIHOVIĆ /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE PAPARI , BIHAĆ
02-M2/13 -242-282
3/18/2015 12:00:00 AM
282
Nestambeni
Postojeći
SALIHOVIĆ /SULEJMAN/ MIRSAD
NASELJE MUSLIĆI , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-283
3/18/2015 12:00:00 AM
283
Nestambeni
Novi
,,BINGO" D.O.O. EXPORT-IMPORT TUZLA
NASELJE RASADNIK , GORAŽDE
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-284
3/16/2015 12:00:00 AM
284
Stambeni
Postojeći
JELIĆ /TOME/ IVICA
MUSTAFE OMEROVIĆA,NASELJE LUKE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-285
3/17/2015 12:00:00 AM
285
Stambeni
Novi
MS&VOOD D.O.O. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160C, , SARAJEVO
01-M2/13 -142-286
4/16/2015 12:00:00 AM
286
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA,TEŠANJ
TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB , TEŠANJ
01-M2/13 -142-287
4/21/2015 12:00:00 AM
287
Nestambeni
Postojeći
JU DJEČIJI VRTIĆ NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVIĆA BB , NOVI TRAVNIK
VRTIĆ 01-M2/13 -142-288
4/21/2015 12:00:00 AM
288
Stambeni
Postojeći
MAHMUTOVIĆ /SULEJMAN/ SELIM
JAPODSKIH KONJANIKA 36 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-289
3/19/2015 12:00:00 AM
289
Stambeni
Novi
ĆATIĆ /ABID/ REDŽEP
KRKOJEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-290
3/20/2015 12:00:00 AM
290
Stambeni
Novi
KADIRIĆ MUHAMED
ALAGIĆA POLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-291
3/20/2015 12:00:00 AM
291
Stambeni
Postojeći
ĆEHAJIĆ /MAHMUT/ IBRAHIM
NASELJE GOLUBIĆ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-292
3/26/2015 12:00:00 AM
292
Stambeni
Postojeći
KONJEVIĆ /MARKO/ DRAGO
1.SATNIJE HVO , BIHAĆ
02-M2/13 -242-293
3/26/2015 12:00:00 AM
293
Nestambeni
Postojeći
ČAMDŽIĆ /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-294
3/30/2015 12:00:00 AM
294
Stambeni
Postojeći
ČAMDŽIĆ /ISMET/ DERVIŠ
JABLANSKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-295
3/30/2015 12:00:00 AM
295
Nestambeni
Postojeći
,,INGRA" D.O.O. BIHAĆ
SREBRENIČKOG GENOCIDA BB , BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-296
3/31/2015 12:00:00 AM
296
Stambeni
Postojeći
DIZDAREVIĆ /JUSUF/ FERDINA
PODZVIZD 36 , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-297
4/6/2015 12:00:00 AM
297
Stambeni
Novi
DŽAFIĆ /ALE/ MIRSAD I DRUGI
MUHIĆI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-298
4/7/2015 12:00:00 AM
298
Nestambeni
Postojeći
KURBEGOVIĆ /IZET/ TIFKO
HUSIMOVCI , SANSKI MOST
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-299
4/8/2015 12:00:00 AM
299
Stambeni
Postojeći
MUJAGIĆ /MUHAREM/ HALID
KLOKOT , BIHAĆ
02-M2/13 -242-300
4/10/2015 12:00:00 AM
300
Stambeni
Novi
BAŠIĆ /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-301
4/15/2015 12:00:00 AM
301
Nestambeni
Novi
BAŠIĆ /EŠREF/ ENES
NASELJE HUSIMOVCI , SANSKI MOST
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-302
4/15/2015 12:00:00 AM
302
Nestambeni
Novi
KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-303
4/20/2015 12:00:00 AM
303
Stambeni
Novi
KAMBER /REFIK/ ZEKERIJA
17.VKB BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-304
4/20/2015 12:00:00 AM
304
Nestambeni
Postojeći
SUŠIĆ /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVIČKA 21,KAMENICA , BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-305
4/21/2015 12:00:00 AM
305
Stambeni
Postojeći
SUŠIĆ /DEDO/ ZUHDIJA
PLJEŠEVIČKA 21,KAMENICA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-306
4/21/2015 12:00:00 AM
306
Stambeni
Novi
SALAH MOHD MAJED
ALIJE ĐERZELEZA 21 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-307
4/27/2015 12:00:00 AM
307
Nestambeni
Novi
SALAH MOHD MAJED
ALIJE ĐERZELEZA 21 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-308
4/24/2015 12:00:00 AM
308
Nestambeni
Postojeći
VUKOVIĆ FUAD
NOSITELJA HRVATSKOG TROLISTA-REPUŠINE , BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-309
4/28/2015 12:00:00 AM
309
Stambeni
Novi
SELIMOVIĆ /MUJAGE/ ERNEST
NASELJE SELIMOVIĆI-TRŽAC , CAZIN
02-M2/13 -242-310
5/5/2015 12:00:00 AM
310
Stambeni
Novi
KERIĆ /EŠREFA/ EŠEFA
ŽELJEZNIČKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-311
5/5/2015 12:00:00 AM
311
Nestambeni
Postojeći
RIZVAN /HILMIJE/ ELVEDIN
BIJELO BRDO PRITOKA , BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-312
5/11/2015 12:00:00 AM
312
Stambeni
Postojeći
ZIRIĆ FIKRETA,ORNELLA I ZLATAN
HAMDIJE ĆEMERLIĆA U NASELJU OZIMICE 1 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-313
5/12/2015 12:00:00 AM
313
Stambeni
Postojeći
PAJAZETOVIĆ /ALE/ MUHAMED
GOLUBIĆ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-314
5/15/2015 12:00:00 AM
314
Nestambeni
Postojeći
JURIĆ /MATE/ MARKO
IVANA FRANE JUKIĆA BB , BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-315
5/20/2015 12:00:00 AM
315
Nestambeni
Novi
NADAREVIĆ SAFET
SAFVETA-BEGA BAŠAGIĆA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-316
5/22/2015 12:00:00 AM
316
Nestambeni
Postojeći
PIRNAR D.O.O.
KOLUNIĆ , BOSANSKI PETROVAC
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-317
5/25/2015 12:00:00 AM
317
Stambeni
Novi
ERG-INŽENJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-318
5/28/2015 12:00:00 AM
318
Nestambeni
Novi
ERG-INŽINJERING D.O.O.
BULEVAR VII KORPUSA BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-319
5/28/2015 12:00:00 AM
319
Stambeni
Postojeći
ĐULIĆ /NURIJE/ NIHAD
ZARADOSTOVO BB , BUŽIM
02-M2/13 -242-320
5/28/2015 12:00:00 AM
320
Stambeni
Novi
KIŠMETOVIĆ /OSMAN/ EDIN
NASELJE KONJODOR , BUŽIM
02-M2/13 -242-321
6/1/2015 12:00:00 AM
321
Stambeni
Novi
OKIĆ /RAMIZ/ EMSUD
NASELJE KRKOJEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-322
6/1/2015 12:00:00 AM
322
Stambeni
Novi
MESIMOVIĆ /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-323
3/10/2015 12:00:00 AM
323
Stambeni
Postojeći
MESIĆ /JUSO/ SADETA
BIHAĆKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-324
6/15/2015 12:00:00 AM
324
Stambeni
Postojeći
ČAVKIĆ /ABDULAH/ EKREM
BEĆIRA ISLAMOVIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-325
6/17/2015 12:00:00 AM
325
Stambeni
Novi
SULEJMANOVIĆ /MEHO/ RAZIJA
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M2/13 -242-326
6/18/2015 12:00:00 AM
326
Stambeni
Postojeći
HADŽIĆ /ALIJA/ FIKRET
NASELJE BREKOVICA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-327
6/22/2015 12:00:00 AM
327
Nestambeni
Postojeći
ČAVKIĆ /ABDULAH/ EKREM
BEĆIRA ISLAMOVIĆA BB , BIHAĆ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M2/13 -242-328
6/17/2015 12:00:00 AM
328
Stambeni
Novi
SMLATIĆ /HAŠIM/ SEAD
NASELJE G.LUČKE , CAZIN
02-M2/13 -242-329
6/19/2015 12:00:00 AM
329
Nestambeni
Postojeći
PROŠIĆ HUSEIN
OSTROŽAC , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-330
6/24/2015 12:00:00 AM
330
Stambeni
Postojeći
BAJRIĆ /RAMO/ SALKO
RIBIĆ-NOVO NASELJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-331
6/25/2015 12:00:00 AM
331
Nestambeni
Novi
BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI , SARAJEVO
HOTELI-MOTELI 01/11 -150-441
6/4/2016 12:00:00 AM
441
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-336
10/7/2015 12:00:00 AM
336
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA JABLANICA
KOMUNE VEJLE 28 , JABLANICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-337
10/7/2015 12:00:00 AM
337
Stambeni
Novi
HARIS SALTAGA
HRENOVICA BB , PALE-PRAČA
01-M2/11 -218-338
9/10/2015 12:00:00 AM
338
Stambeni
Novi
,,LAKE" D.O.O.SARAJEVO
SKENDERPAPŠINA 31 , SARAJEVO
01-M2/11 -218-339
1/14/2015 12:00:00 AM
339
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ILIDŽA
BUTMIRSKA CESTA 12 , ILIDŽA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-340
12/16/2014 12:00:00 AM
340
Nestambeni
Novi
ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-341
11/7/2014 12:00:00 AM
341
Stambeni
Novi
ANS DRIVE D.O.O.SARAJEVO
MALTA-NOVO SARAJEVO , SARAJEVO
01-M2/11 -218-342
11/7/2014 12:00:00 AM
342
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
LEPENICA BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-343
10/7/2014 12:00:00 AM
343
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBiH
VLAKOVO BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-344
10/7/2014 12:00:00 AM
344
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
TARČIN BB , SARAJEVO
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-345
10/7/2014 12:00:00 AM
345
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ILIDŽA
ŠKOLSKA 1 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-346
8/26/2014 12:00:00 AM
346
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB , DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-347
8/21/2014 12:00:00 AM
347
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
DRIVUŠA BB , DRIVUŠA-ZENICA
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-348
8/21/2014 12:00:00 AM
348
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH
BIJAČA BB , LJUBUŠKI
ZGRADE ZA TRANSPORT I KOMUNIKA 01-M2/11 -218-349
8/18/2014 12:00:00 AM
349
Nestambeni
Postojeći
RASIM BAJROVIĆ
KUNDURDŽILUK BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-350
7/24/2014 12:00:00 AM
350
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ZAVIDOVIĆI
MEHMED -PAŠE SOKOLOVIĆA 8 , ZAVIDOVIĆI
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-351
7/25/2014 12:00:00 AM
351
Nestambeni
Novi
DENARO D.O.O. BIHAĆ
BANJALUČKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-352
7/23/2001 12:00:00 AM
352
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NOVI GRAD/O.Š.,,ĆAMIL SIJARIĆ"
BRAĆE MULIĆA 16 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-353
4/22/2014 12:00:00 AM
353
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA TEOČAK/OPĆINA I POLICIJA
CENTAR BB , TEOÈAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/11 -218-354
3/26/2014 12:00:00 AM
354
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ŽIVINICE/ SPORTSKA DVORANA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 44 , ŽIVINICE
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-355
3/26/2014 12:00:00 AM
355
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA SREBRENIK/ SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR
VAROŠKIH POLJA BB , SREBRENIK
SPORTSKE DVORANE 01-M2/11 -218-356
3/26/2014 12:00:00 AM
356
Stambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
01-M2/11 -218-357
3/25/2014 12:00:00 AM
357
Nestambeni
Postojeći
LUNA D.O.O. DOBOJ - JUG
POLJICE BB , MAGLAJ
HOTELI-MOTELI 01-M2/11 -218-358
12/18/2013 12:00:00 AM
358
Stambeni
Postojeći
KUĆNI SAVJET
KRNDIJA BB , TEŠANJ
01-M2/11 -218-359
12/3/2013 12:00:00 AM
359
Stambeni
Postojeći
DEDIĆ RIZAH
TUJLIĆI BB , VISOKO
01-M2/11 -218-360
11/29/2013 12:00:00 AM
360
Nestambeni
Postojeći
BTS D.O.O. VISOKO
BAKRAĆEVA 1 , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-361
11/27/2013 12:00:00 AM
361
Stambeni
Postojeći
ALMIR BITIĆ
BUZIĆ MAHALA 13 , VISOKO
01-M2/11 -218-362
11/22/2013 12:00:00 AM
362
Stambeni
Postojeći
EKREM ĐIKIĆ
BUZIĆ MAHALA 17 , VISOKO
01-M2/11 -218-363
11/22/2013 12:00:00 AM
363
Nestambeni
Postojeći
DOKSO D.O.O. VISOKO
GOLO BRDO BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-364
11/15/2013 12:00:00 AM
364
Stambeni
Postojeći
EJUB DURMIĆ
GORNJEZENIČKA 13 , ZENICA
01-M2/11 -218-365
11/15/2013 12:00:00 AM
365
Nestambeni
Postojeći
JUB D.O.O. SARAJEVO,BIH
VLAKOVO 1J , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/11 -218-366
11/22/2013 12:00:00 AM
366
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ODŽAK
TITOVA BB , ODŽAK
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/11 -218-367
10/28/2013 12:00:00 AM
367
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA GRAČANICA
MEJDAN DŽEDID SOKAK 8 , GRAČANICA
VRTIĆ 01-M2/11 -218-368
10/28/2013 12:00:00 AM
368
Nestambeni
Postojeći
CENTRALNA BANKA BOSNE I HERCEGOVINE
MARŠALA TITA 25 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-369
11/2/2015 12:00:00 AM
369
Nestambeni
Novi
OPĆINA VISOKO
PRIJEKO BB , VISOKO
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 01-M2/13 -142-370
11/28/2014 12:00:00 AM
370
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-371
10/17/2014 12:00:00 AM
371
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-372
10/17/2014 12:00:00 AM
372
Nestambeni
Novi
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE LIVNO
MARKA MARULIĆA BB , LIVNO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-373
10/17/2014 12:00:00 AM
373
Stambeni
Novi
EMIRAN D.O.O. SARAJEVO
ALEJA BOSNE SREBRENE BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-374
9/18/2014 12:00:00 AM
374
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-375
8/8/2014 12:00:00 AM
375
Nestambeni
Postojeći
MZ VIDOVICE/OPĆINA ORAŠJE
JOSIPA BANA JELAČIĆA 75 , ORAŠJE
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-376
8/5/2014 12:00:00 AM
376
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ,,21.mart"(OBJEKAT BIBLIOTEKE)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
MUZEJI I BIBLIOTEKE 01-M2/13 -142-377
7/20/2014 12:00:00 AM
377
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ ,,21.MART" (NOVI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-378
7/20/2014 12:00:00 AM
378
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ,,21.MART"(STARI ŠKOLSKI OBJEKAT)
TRG 21.MARTA 12 , DOBOJ-JUG/MATUZIÆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-379
7/20/2014 12:00:00 AM
379
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / OŠ ,,KULIN BAN"
GORNJE ROSULJE 1 , VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-380
7/20/2014 12:00:00 AM
380
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / oš ,,IVAN FRA FRANO JUKIĆ"
SIVŠA , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-381
7/15/2014 12:00:00 AM
381
Nestambeni
Postojeći
ZE -DO KANTON / MSŠ ,,STJEPANA RADIĆA"
ŽABLJAK , USORA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-382
7/15/2014 12:00:00 AM
382
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON / O.Š.,,LUKAVAC MJESTO"
TUZLANSKOG PARTIZANSKOG ODREDA BB , LUKAVAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-383
7/15/2014 12:00:00 AM
383
Nestambeni
Postojeći
TUZLANSKI KANTON / OŠ ,,JALA" TUZLA
MUHAREMA FIZOVIĆA 2 , TUZLA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-384
7/15/2014 12:00:00 AM
384
Nestambeni
Novi
BINGO EXPORT-IMPORT D.O.O TUZLA
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA , BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 01-M2/13 -142-385
7/3/2014 12:00:00 AM
385
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / JU ZA PREDŠ. ODGOJ I OBRAZ.ZENICA-VRTIĆ DUNJA
ŠKOLSKA 13 , ZENICA
VRTIĆ 01-M2/13 -142-386
6/30/2014 12:00:00 AM
386
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / MSŠ MAGLAJ I GIMNAZIJA EDHEM MULABDIĆ
ALEJA LJILJANA 50 , MAGLAJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-387
6/30/2014 12:00:00 AM
387
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / JU OŠ ZAHID BARUČIJA
OMLADINSKA 14 , VOGOŠĆA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-388
6/30/2014 12:00:00 AM
388
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / OŠ PODLUGOVI
ŽRTAVA GENOCIDA U SREBRENICI 212 , ILIJAŠ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-389
6/30/2014 12:00:00 AM
389
Nestambeni
Postojeći
ZE-DO KANTON / JU GIMNAZIJA ,,RIZAH ODŽEČKIĆ"
STJEPANA RADIĆA 43 , ZAVIDOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-390
6/30/2014 12:00:00 AM
390
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NOVO SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE 55 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-391
6/30/2014 12:00:00 AM
391
Nestambeni
Postojeći
KANTON SARAJEVO / OŠ ALEKSA ŠANTIĆ
BRANISLAVA NUŠIĆA 95 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -142-392
6/30/2014 12:00:00 AM
392
Nestambeni
Postojeći
JZU BANJSKO-REKREATIVNI CENTAR,,AQUATERM" OLOVO
BRANILACA BB , OLOVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-393
4/23/2014 12:00:00 AM
393
Nestambeni
Novi
BN STEP D.O.O. / INTERCLIMA D.O.O./ DELING D.O.O.
SAFETA MUJIĆA 2 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-394
3/31/2014 12:00:00 AM
394
Nestambeni
Novi
MAGROS VELETRGOVINA D.D. SARAJEVO
VRBANJA 1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-395
3/17/2014 12:00:00 AM
395
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 2 , BANOVIĆI
01-M2/13 -142-396
7/9/2015 12:00:00 AM
396
Nestambeni
Novi
EMA COMPANY D.O.O.BRČKO
HASANA MERDŽANOVIĆA BB , VOGOŠĆA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-397
10/12/2015 12:00:00 AM
397
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE !" , BANOVIĆI
01-M2/13 -142-398
7/9/2015 12:00:00 AM
398
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUĐERA BOŠKOVIĆA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-399
8/25/2015 12:00:00 AM
399
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 32 , ŽIVINICE
01-M2/13 -142-400
7/9/2015 12:00:00 AM
400
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB , NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-401
7/7/2015 12:00:00 AM
401
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB , TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-402
6/22/2015 12:00:00 AM
402
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6 , ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-403
6/22/2015 12:00:00 AM
403
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANĐELKA LAŽETIĆA 2 , HADŽIĆI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-404
6/22/2015 12:00:00 AM
404
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52 , VOGOŠĆA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-405
6/22/2015 12:00:00 AM
405
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFA PINTOLA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-406
6/22/2015 12:00:00 AM
406
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHAĆKA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-407
6/22/2015 12:00:00 AM
407
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-408
6/22/2015 12:00:00 AM
408
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVIĆA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-409
6/22/2015 12:00:00 AM
409
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-410
6/22/2015 12:00:00 AM
410
Nestambeni
Postojeći
UNIPROMET D.O.O. SARAJEVO
MARKA MARULIĆA 2 , SARAJEVO
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-411
4/30/2015 12:00:00 AM
411
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
TRG ALIJE IZETBEGOVIĆA BB , TEŠANJ
01-M2/13 -142-412
4/21/2015 12:00:00 AM
412
Nestambeni
Postojeći
JU DJEČIJI VRTIĆ NOVI TRAVNIK
STJEPANA TOMAŠEVIĆA BB , NOVI TRAVNIK
VRTIĆ 01-M2/13 -142-413
4/21/2015 12:00:00 AM
413
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160C , SARAJEVO
01-M2/13 -142-414
4/16/2015 12:00:00 AM
414
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VAREŠ
ZVIJEZDA 18 , VAREŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-415
3/13/2015 12:00:00 AM
415
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O.SARAJEVO
ZMAJA OD BOSNE BB , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-416
1/20/2015 12:00:00 AM
416
Stambeni
Novi
BALTA TARIK-PANORAMA SOLE D.O.O.
SKENDERPAŠINA , SARAJEVO
01/11 -150-417
2/12/2015 12:00:00 AM
417
Stambeni
Novi
RADELJAŠ ADMIR
KOŽETIN , FOČA-USTIKOLINA
01/11 -150-418
4/29/2015 12:00:00 AM
418
Nestambeni
Novi
BEYMEN BH COMPANY D.O.O. SARAJEVO
BAZERDŽANI , SARAJEVO
HOTELI 01/11 -150-419
6/4/2015 12:00:00 AM
419
Nestambeni
Postojeći
VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA
1.SLAVNE VIŠEGRADSKE BRIGADE , GORAŽDE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01/11 -150-420
7/8/2015 12:00:00 AM
420
Nestambeni
Novi
ROBOT GENERAL TRADING CO D.O.O.SARAJEVO
, BIHAĆ
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 01/11 -150-421
8/3/2015 12:00:00 AM
421
Nestambeni
Novi
DINKA PINEZIĆ
VALTERA PERIĆA 3 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01/11 -150-422
6/10/2015 12:00:00 AM
422
Stambeni
Novi
BOSANSKO PODRINSKI KANTON
43.DRINSKE BRIGADE , GORAŽDE
01/11 -150-423
9/10/2015 12:00:00 AM
423
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA NOVI TRAVNIK
RUĐERA BOŠKOVIĆA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-424
8/25/2015 12:00:00 AM
424
Nestambeni
Novi
EMA COMPANY D.O.O. BRČKO
HASANA MERDŽANOVIĆA BB , VOGOŠĆA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-425
10/12/2015 12:00:00 AM
425
Nestambeni
Postojeći
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ALAJBEGOVIĆA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-426
6/22/2015 12:00:00 AM
426
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-427
6/22/2015 12:00:00 AM
427
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BIHAĆKA 2 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-428
6/22/2015 12:00:00 AM
428
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
MUSTAFE PINTOLA 1 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-429
6/22/2015 12:00:00 AM
429
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
IGMANSKA 52 , VOGOŠĆA
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-430
6/22/2015 12:00:00 AM
430
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
ANĐELKA LAŽETIĆA 2 , HADŽIĆI
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-431
6/22/2015 12:00:00 AM
431
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
BOGUMILSKA 6 , ILIJAŠ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-432
6/22/2015 12:00:00 AM
432
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
TRNOVO BB , TRNOVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-433
6/22/2015 12:00:00 AM
433
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NOVI TRAVNIK
KRALJA TVRTKA BB , NOVI TRAVNIK
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-434
7/7/2015 12:00:00 AM
434
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 32 , ŽIVINICE
01-M2/13 -142-435
7/9/2015 12:00:00 AM
435
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
ALIJE IZETBEGOVIĆA 2 , BANOVIĆI
01-M2/13 -142-436
7/9/2015 12:00:00 AM
436
Stambeni
Postojeći
ODBOR ETAŽNIH VLASNIKA
PATRIOTSKE LIGE 12 , BANOVIĆI
01-M2/13 -142-437
7/9/2015 12:00:00 AM
437
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
VRAZOVA 11 , SARAJEVO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-438
6/22/2015 12:00:00 AM
438
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D.SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160B1 , SARAJEVO
01-M2/13 -142-439
11/24/2015 12:00:00 AM
439
Nestambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160B1 , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-440
11/24/2015 12:00:00 AM
440
Stambeni
Novi
SHAD INVEST D.O.O.SARAJEVO
NASELJE POLJINE HILLS,HOTONJ , VOGOŠĆA
EE -169-443
12/1/2015 12:00:00 AM
443
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-442
1/7/2015 12:00:00 AM
442
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-476
1/7/2015 12:00:00 AM
476
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-444
1/7/2015 12:00:00 AM
444
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-445
1/7/2015 12:00:00 AM
445
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-446
1/7/2015 12:00:00 AM
446
Nestambeni
Postojeći
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE MOSTAR
FEJIĆEVA BB , MOSTAR
OSTALE ZGRADE UPI/03-23-2-341/14SK-244-447
12/14/2015 12:00:00 AM
447
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-448
1/7/2015 12:00:00 AM
448
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-449
1/7/2015 12:00:00 AM
449
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-450
1/7/2015 12:00:00 AM
450
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-451
1/7/2015 12:00:00 AM
451
Nestambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-452
1/7/2015 12:00:00 AM
452
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-453
1/7/2015 12:00:00 AM
453
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-454
1/7/2015 12:00:00 AM
454
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-455
1/7/2015 12:00:00 AM
455
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-456
1/7/2015 12:00:00 AM
456
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-457
1/7/2015 12:00:00 AM
457
Nestambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANIĆA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-458
12/8/2014 12:00:00 AM
458
Nestambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA
GENERALA IZETA NANIĆA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-459
12/8/2014 12:00:00 AM
459
Nestambeni
Novi
DOMET GRUPA D.O.O.BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA BB , BUŽIM
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-460
12/8/2014 12:00:00 AM
460
Stambeni
Novi
BEN-MAL GROUP D.O.O.VELIKA KLADUŠA;DOMET GRUPA D.O.O. BUŽIM
GENERALA IZETA NANIĆA BB , BUŽIM
02-M2/11 -155-461
12/8/2014 12:00:00 AM
461
Nestambeni
Postojeći
FARUK ĆUPINA (DIO OBJEKTA-B)
ALEKSE ŠANTIĆA B.B. , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-462
11/25/2014 12:00:00 AM
462
Nestambeni
Postojeći
GRANDEX D.O.O. MOSTAR (DIO OBJEKTA-A)
ALEKSE ŠANTIĆA B.B. , MOSTAR
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-463
11/25/2014 12:00:00 AM
463
Nestambeni
Novi
AS-INTERIJER D.O.O. BIHAĆ
NASELJE KAMENICA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-464
11/7/2014 12:00:00 AM
464
Nestambeni
Postojeći
HALKO D.O.O. CAZIN
MIHALJEVAC B.B. KLIČIĆI , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-465
9/22/2014 12:00:00 AM
465
Nestambeni
Novi
HOTEL ALMIRA RESTAURANT
RADE BITANGE B.B. , MOSTAR
HOTELI-MOTELI 02-M2/11 -155-466
8/25/2014 12:00:00 AM
466
Nestambeni
Postojeći
LILY PPU DV VELIKA KLADUŠA
POLJANAK 26 , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-467
8/27/2014 12:00:00 AM
467
Nestambeni
Postojeći
UNITED WORLD COLLEGE IN MOSTAR
TRG 1.MAJA BR.1 , MOSTAR
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-468
8/7/2014 12:00:00 AM
468
Nestambeni
Postojeći
FIRING D.O.O.VISOKO
ČAJENGRADSKA BB , VISOKO
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-469
11/13/2013 12:00:00 AM
469
Stambeni
Postojeći
AZINOVIĆ ŽELJKO
TABHANSKA BB , VISOKO
02-M2/11 -155-470
11/13/2013 12:00:00 AM
470
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
KAKANJSKA PETLJA , KAKANJ
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-471
5/22/2013 12:00:00 AM
471
Nestambeni
Novi
JP ELEKTROPRIVREDA HZHB
GORNJA JASENICA , MOSTAR
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-472
4/30/2013 12:00:00 AM
472
Nestambeni
Novi
FEAL D.O.O.ŠIROKI BRIJEG
TRNSKA CESTA 146 , ŠIROKI BRIJEG
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-473
4/5/2012 12:00:00 AM
473
Nestambeni
Novi
JP AUTOCESTE FBIH D.O.O. MOSTAR
DONJI LUČANI , KAKANJ
OSTALE ZGRADE 02-M2/11 -155-474
11/30/2012 12:00:00 AM
474
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/11 -155-475
1/7/2015 12:00:00 AM
475
Nestambeni
Postojeći

GRADAČAĆKA 1 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE EE -169-477
12/21/2015 12:00:00 AM
477
Stambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BB , SARAJEVO
01-M2/13 -142-478
1/7/2016 12:00:00 AM
478
Nestambeni
Novi
BUTMIR D.O.O. SARAJEVO
SPO KUMROVEC II,BULEVAR MEŠE SELIMOVIĆA BB , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -142-479
1/7/2016 12:00:00 AM
479
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-481
1/7/2015 12:00:00 AM
481
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-482
1/7/2015 12:00:00 AM
482
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-483
1/7/2015 12:00:00 AM
483
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-484
1/7/2015 12:00:00 AM
484
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-485
1/7/2015 12:00:00 AM
485
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-486
1/7/2015 12:00:00 AM
486
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-487
1/7/2015 12:00:00 AM
487
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-488
1/7/2015 12:00:00 AM
488
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-489
1/7/2015 12:00:00 AM
489
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-490
1/7/2015 12:00:00 AM
490
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-491
1/7/2015 12:00:00 AM
491
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-492
1/7/2015 12:00:00 AM
492
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-493
1/7/2015 12:00:00 AM
493
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-494
1/7/2015 12:00:00 AM
494
Stambeni
Novi
JU STANOUPRAVA BIHAĆ
OZIMICE I , BIHAĆ
02-M2/11 -155-495
1/7/2015 12:00:00 AM
495
Stambeni
Postojeći
MEZILDŽIĆ EDINA
M.ZULIĆA ADŽE , VELIKA KLADUŠA
02-M2/11 -155-496
11/11/2015 12:00:00 AM
496
Stambeni
Postojeći
BEŠIREVIĆ EMIN
REDAK BB , SANSKI MOST
02-M2/11 -155-497
11/12/2015 12:00:00 AM
497
Nestambeni
Postojeći
JKP VIK D.O.O.VELIKA KLADUŠA
KULIŠTE BB , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-498
2/22/2015 12:00:00 AM
498
Nestambeni
Postojeći
KURTAGIĆ NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-499
2/22/2015 12:00:00 AM
499
Stambeni
Postojeći
KUTRTAGIĆ NEDIM
ULICA DARIVALACA KRVI , BIHAĆ
02-M2/11 -155-500
2/22/2015 12:00:00 AM
500
Stambeni
Novi
WBE D.O.O.BIHAĆ
BRANKA ĆOPIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/11 -155-501
3/17/2015 12:00:00 AM
501
Nestambeni
Postojeći
KEKIĆ ALE
MAHMUTA ZULIĆA-ADŽE , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-502
5/22/2015 12:00:00 AM
502
Stambeni
Novi
STANOVI D.O.O.BIHAĆ
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAĆ
02-M2/11 -155-503
8/19/2015 12:00:00 AM
503
Nestambeni
Postojeći
KOLMIX D.O.O.VELIKA KLADUŠA
ZUHDIJE ŽALIĆA , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-504
11/5/2015 12:00:00 AM
504
Nestambeni
Postojeći
ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNIČKA BB , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-505
10/19/2015 12:00:00 AM
505
Stambeni
Postojeći
ELFAD ŠUPUK
ŽELJEZNIČKA BB , SANSKI MOST
02-M2/11 -155-506
10/19/2015 12:00:00 AM
506
Nestambeni
Novi
STANOVI D.O.O.BIHAĆ
PRILAZ BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/11 -155-507
8/19/2015 12:00:00 AM
507
Stambeni
Novi
NESIMOVIĆ /MUJE/ KASIM
NASELJE JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-508
6/10/2015 12:00:00 AM
508
Nestambeni
Postojeći
BH TELECOM D.D.DIREKCIJA BIHAĆ
SLATINA,OPĆINA CAZIN , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-509
6/25/2015 12:00:00 AM
509
Stambeni
Postojeći
SEDIĆ NURIJA
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-510
6/25/2015 12:00:00 AM
510
Nestambeni
Postojeći
DŽAKULIĆ MUHAMED
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-511
6/26/2015 12:00:00 AM
511
Nestambeni
Postojeći
SELIMOVIĆ SENAID
HASANA KJAFIJE PRUŠČAKA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-512
6/29/2015 12:00:00 AM
512
Nestambeni
Novi
BEŠIĆ /MIRSAD/ ANEL
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-513
7/3/2015 12:00:00 AM
513
Nestambeni
Novi
EURO-JET D.O.O.CAZIN
NASELJE TODOROVO , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-514
7/3/2015 12:00:00 AM
514
Stambeni
Postojeći
SARAČEVIĆ ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-515
7/8/2015 12:00:00 AM
515
Nestambeni
Postojeći
SARAČEVIĆ ISMET,JASMIN I EDIN
PUT 5.KORPUSA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-516
7/8/2015 12:00:00 AM
516
Stambeni
Postojeći
JERKOVIĆ MARKO
GOLUBIĆ BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-517
7/8/2015 12:00:00 AM
517
Stambeni
Novi
SIVIĆ /REDŽE/ ARIF
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
02-M2/13 -242-518
7/10/2015 12:00:00 AM
518
Nestambeni
Novi
ZAH D.O.O.BOSANSKA KRUPA
NASELJE VRANJSKA , BOSANSKA KRUPA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-519
7/16/2015 12:00:00 AM
519
Nestambeni
Postojeći
HANDAGIĆ MUHAMED
NASELJE STOVRELA , CAZIN
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-520
7/21/2015 12:00:00 AM
520
Stambeni
Novi
NADAREVIĆ /SULEJMANA/ HUSNIJA
NASELJE ĆORALIĆI , CAZIN
02-M2/13 -242-521
7/22/2015 12:00:00 AM
521
Stambeni
Postojeći
ALAGIĆ /ŠEFIK/ SAMIR
ŠEHIDSKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-522
7/23/2015 12:00:00 AM
522
Nestambeni
Postojeći
ALIBEGOVIĆ /SAKIB/ MUHAMED
BIHAĆKIH BRANILACA 20 , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-523
8/4/2015 12:00:00 AM
523
Stambeni
Postojeći
DUPANOVIĆ JASMIN
M.H.USKUFIJE 40 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-524
8/5/2015 12:00:00 AM
524
Stambeni
Novi
MAHIĆ /SMAJO/ ESAD
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-525
8/7/2015 12:00:00 AM
525
Stambeni
Novi
ĆULUM /MEHMED/ MUHAMED
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-526
8/8/2015 12:00:00 AM
526
Stambeni
Postojeći
KOLAKOVIĆ /MEHMED/ HIMKA
ŠABIĆA SOKAK BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-527
8/15/2015 12:00:00 AM
527
Nestambeni
Novi
ENERGOPETROL D.D.SARAJEVO
UNSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-528
8/14/2015 12:00:00 AM
528
Stambeni
Novi
SEFERAGIĆ /SULEJMAN/ DŽEHVA
ĆORALIĆI BB , CAZIN
02-M2/13 -242-529
8/16/2015 12:00:00 AM
529
Nestambeni
Postojeći
ARNAUTOVIĆ /HILMIJE/ SAMIR
GAZIJSKA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-530
8/28/2015 12:00:00 AM
530
Stambeni
Postojeći
ALAGIĆ /RAME/ RAMIZ
HRASTIK 10 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-531
8/31/2015 12:00:00 AM
531
Stambeni
Postojeći
VOJINOVIĆ /JOVAN/ MILEVA
NASELJE VOJEVAC , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-532
9/3/2015 12:00:00 AM
532
Nestambeni
Novi
,,BINGO" D.O.O.EXPORT-IMPORT TUZLA
GENERALA IZETA NANIĆA , BUŽIM
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-533
9/7/2015 12:00:00 AM
533
Stambeni
Postojeći
IMŠIROVIĆ /IBRAHIM/ EMSAD
TURIJA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-534
9/11/2015 12:00:00 AM
534
Stambeni
Novi
ZJAKIĆ /ŠERIF/ IRFAN
GOLUBIČKI PUT BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-535
9/14/2015 12:00:00 AM
535
Stambeni
Postojeći
ALIJANOVIĆ /MUSTAFE/ EMIR
101.BOJNE BRIGADE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-536
9/16/2015 12:00:00 AM
536
Stambeni
Novi
BEGANOVIĆ JASMINA I VELAGA
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-537
9/17/2015 12:00:00 AM
537
Nestambeni
Novi
KAPIĆ /AHMET/ ZAHID
NASELJE KAPIĆI , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-538
9/29/2015 12:00:00 AM
538
Stambeni
Novi
BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH 82 , KLJUČ
02-M2/13 -242-539
10/6/2015 12:00:00 AM
539
Nestambeni
Novi
BEHAR /SULEJMAN/ MIDHET
BRANILACA BIH , KLJUČ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-540
10/6/2015 12:00:00 AM
540
Stambeni
Postojeći
JAŠAREVIĆ /BOŠKO/ KRISTINA
ANTUNA HANGIJA II PRILAZ,BR. 4 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-541
10/7/2015 12:00:00 AM
541
Stambeni
Postojeći
BILKIĆ /MEHMEDA/ MIRSAD
IRFANA LJUBIJANKIĆA 42 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-542
10/9/2015 12:00:00 AM
542
Stambeni
Postojeći
VUKOVIĆ /BOŠKO/ MIRA
GOLUBIĆKIH BRANITELJA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-543
10/12/2015 12:00:00 AM
543
Stambeni
Novi
OPĆINA BOSANSKI PETROVAC
IBRAHIMPAŠIĆA , BOSANSKI PETROVAC
02-M2/13 -242-544
10/15/2015 12:00:00 AM
544
Stambeni
Novi
VUJIĆ ZDENKO
PLJEŠEVIČKA 8 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-545
10/17/2015 12:00:00 AM
545
Nestambeni
Novi
VUJIĆ ZDENKO
PLJEŠEVIČKA 8 , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-546
10/17/2015 12:00:00 AM
546
Nestambeni
Novi
KAMASS D.O.O.CAZIN
ĆORALIĆI 3 , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-547
10/22/2015 12:00:00 AM
547
Stambeni
Novi
MAHMUTOVIĆ NIĐARA I MURAT
BOSANSKIH BANOVA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-548
10/23/2015 12:00:00 AM
548
Stambeni
Novi
SUŠIĆ /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZAČIĆ , BIHAĆ
02-M2/13 -242-549
10/27/2015 12:00:00 AM
549
Nestambeni
Novi
SUŠIĆ /DEDO/ NURSAD
NASELJE IZAČIĆ , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-550
10/27/2000 12:00:00 AM
550
Nestambeni
Postojeći
HARBAŠ /ASIM/ HARIS
NASELJE VRANJSKA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-551
10/31/2015 12:00:00 AM
551
Stambeni
Novi
HADŽIĆ /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -242-552
11/2/2015 12:00:00 AM
552
Nestambeni
Novi
HADŽIĆ /ZARIF/ ZUHDIJA
NASELJE STIJENA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-553
11/2/2015 12:00:00 AM
553
Stambeni
Novi
OMERČEVIĆ SAMIR I BEHIJA
NASELJE KOPRIVNA , CAZIN
02-M2/13 -242-554
11/6/2015 12:00:00 AM
554
Nestambeni
Novi
OMERČEVIĆ SAMIR I BEHIJA
NASELJE DONJA KOPRIVNA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-555
11/6/2015 12:00:00 AM
555
Nestambeni
Postojeći
MULALIĆ /RASIM/ ARNELA
MUSLIMANSKIH BRIGADA BB , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-556
11/3/2015 12:00:00 AM
556
Nestambeni
Postojeći
KAZIĆ /NAZIF/ SULEJMAN
NASELJE ČAPLJE , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-557
11/11/2014 12:00:00 AM
557
Stambeni
Novi
KULENOVIĆ /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-558
11/7/2015 12:00:00 AM
558
Nestambeni
Novi
KULENOVIĆ /RIZE/ SULEJMAN
MIMARA SINANA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-559
11/7/2015 12:00:00 AM
559
Nestambeni
Postojeći
ĆORALIĆ /MEHMED/ REUF
CAZINSKIH BRIGADA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-560
11/9/2015 12:00:00 AM
560
Stambeni
Postojeći
HANDŽIĆ /ALIJA/ ALAN
FERIDA DŽANIĆA 6 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-561
11/12/2015 12:00:00 AM
561
Nestambeni
Novi
JU "UNIVERZITET U BIHAĆU"-VISOKA ZDRAVSTVENA ŠKOLA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M2/13 -242-562
11/13/2015 12:00:00 AM
562
Stambeni
Novi
NONA D.O.O.CAZIN
NASELJE BAŠĆA , CAZIN
02-M2/13 -242-563
11/16/2015 12:00:00 AM
563
Stambeni
Novi
GRUPEX D.O.O. VELIKA KLADUŠA
NASELJE JOŠE , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-564
11/18/2015 12:00:00 AM
564
Nestambeni
Novi
ČAVKUNOVIĆ BP D.O.O.BIHAĆ
NASELJE KAMENICA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-565
11/19/2015 12:00:00 AM
565
Nestambeni
Novi
ČAVKUNOVIĆ BP D.O.O.BIHAĆ
NASELJE KAMENICA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-566
11/19/2015 12:00:00 AM
566
Stambeni
Postojeći
BADNJEVIĆ /FADIL/ DŽEVAD
CAZINSKA 22 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-567
11/23/2015 12:00:00 AM
567
Stambeni
Postojeći
KEKIĆ /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPIĆA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-568
11/26/2015 12:00:00 AM
568
Nestambeni
Postojeći
KEKIĆ /AGAN/ AGAN
SULEJMANA TOPIĆA BB , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-569
11/26/2015 12:00:00 AM
569
Stambeni
Postojeći
KULENOVIĆ /MUHAMED/ NIHAD
MEHMEDA KOLAKOVIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-570
11/28/2015 12:00:00 AM
570
Nestambeni
Novi
HERCEGOVINALIJEK D.O.O. MOSTAR-PODRUŽNICA SANSKI MOST
NASELJE ŠEJKOVAČA , SANSKI MOST
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-571
11/30/2015 12:00:00 AM
571
Nestambeni
Postojeći
MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-572
12/8/2015 12:00:00 AM
572
Nestambeni
Postojeći
MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-573
12/8/2015 12:00:00 AM
573
Nestambeni
Postojeći
MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-574
12/8/2015 12:00:00 AM
574
Nestambeni
Postojeći
J.U.ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO USK
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M2/13 -242-575
11/3/2015 12:00:00 AM
575
Nestambeni
Novi
SALIHAGIĆ /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-576
12/7/2015 12:00:00 AM
576
Nestambeni
Novi
IZBOR D.O.O.CAZIN
PLJEŠEVIČKA BB,NASELJE KAMENICA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-577
12/11/2015 12:00:00 AM
577
Nestambeni
Postojeći
AMDŽ-ELEKTRON D.O.O.BIHAĆ
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-578
12/14/2015 12:00:00 AM
578
Stambeni
Novi
MUHAREMOVIĆ /REDŽEP/ MEHMED
NASELJE GNJILAVAC , CAZIN
02-M2/13 -242-579
12/15/2015 12:00:00 AM
579
Nestambeni
Novi
HENDA /MUHAREM/ SALIH
NASELJE GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-580
12/16/2015 12:00:00 AM
580
Nestambeni
Novi
CIVIC D.O.O. CAZIN
NASELJE MALA LISA , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-581
12/18/2015 12:00:00 AM
581
Nestambeni
Postojeći
JU DOM KULTURE
STJEPANA TOMAŠEVIĆA 11 , JAJCE
ZGRADE ZA KULT. I UMJET. 01-M2/13 -142-582
2/1/2015 12:00:00 AM
582
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA JAJCE
NIKOLE ŠOPA BB , JAJCE
DRŽAVNE INSTITUCIJE 01-M2/13 -142-583
2/1/2015 12:00:00 AM
583
Nestambeni
Postojeći
JU "MUZEJ II.ZASJEDANJA AVNOJ-A"
II.ZASJEDANJA AVNOJ-A BB , JAJCE
MUZEJI I BIBLIOTEKE 01-M2/13 -142-584
2/1/2015 12:00:00 AM
584
Nestambeni
Novi
OPĆINA JAJCE
ZMAJA OD BOSNE BB , JAJCE
VRTIĆ 01-M2/13 -142-585
2/1/2015 12:00:00 AM
585
Stambeni
Novi
SALIHAGIĆ /IBRAHIM/ HAMDIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-586
12/7/2015 12:00:00 AM
586
Stambeni
Postojeći
VOJIĆ /RIFET/ MIRSAD
NASELJE LOHOVO , BIHAĆ
02-M2/13 -242-587
12/17/2015 12:00:00 AM
587
Nestambeni
Novi
ULFET PRAMENKOVIĆ
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -142-588
2/17/2016 12:00:00 AM
588
Stambeni
Novi
ULFET PRAMENKOVIĆ
NIKOLE ŠOPA 9,ILIDŽA , SARAJEVO
01-M2/13 -142-589
2/17/2015 12:00:00 AM
589
Stambeni
Postojeći
KAMIĆ /TAJIB/ ENES
VAHIDBEGOVA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-590
12/21/2015 12:00:00 AM
590
Nestambeni
Novi
MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-591
12/28/2015 12:00:00 AM
591
Nestambeni
Postojeći
MEGGLE MLJEKARA D.O.O.
GRABEŠKA 34 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-592
12/22/2015 12:00:00 AM
592
Stambeni
Postojeći
ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-593
1/4/2016 12:00:00 AM
593
Nestambeni
Postojeći
ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-594
1/4/2016 12:00:00 AM
594
Nestambeni
Postojeći
HADŽALIĆ /HUSE/ HASEMA
101.BOJNA 49,NASELJE ŽEGAR , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-595
1/4/2016 12:00:00 AM
595
Stambeni
Postojeći
MURTIĆ /ARIF/ JUSUF
SREBRENIČKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-596
1/5/2016 12:00:00 AM
596
Stambeni
Postojeći
MERSAD I MIRZET BEGANOVIĆ
MAKA DIZDARA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-597
1/7/2016 12:00:00 AM
597
Nestambeni
Postojeći
BEGANOVIĆ /HAŠIM/ VELAGA
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-598
1/4/2016 12:00:00 AM
598
Stambeni
Postojeći
FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-599
1/12/2016 12:00:00 AM
599
Nestambeni
Postojeći
FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-600
1/12/2016 12:00:00 AM
600
Nestambeni
Novi
ČAVKUNOVIĆ-TRADE D.O.O. BIHAĆ
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-601
1/14/2016 12:00:00 AM
601
Stambeni
Novi
DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
02-M2/13 -242-602
1/15/2016 12:00:00 AM
602
Nestambeni
Novi
DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-603
1/15/2016 12:00:00 AM
603
Stambeni
Novi
BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-604
1/19/2016 12:00:00 AM
604
Nestambeni
Novi
BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-605
1/19/2016 12:00:00 AM
605
Stambeni
Novi
MAHMUTOVIĆ /IDRIZ/ NIJAZ
NASELJE ČAPLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-606
2/1/2016 12:00:00 AM
606
Stambeni
Novi
BRADARIĆ /HASAN/ HUSEIN
NASELJE REDAK , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-607
2/2/2016 12:00:00 AM
607
Stambeni
Postojeći
FELIĆ ALE
IRFANA LJUBIJANKIĆA BR.123 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-608
2/5/2016 12:00:00 AM
608
Stambeni
Novi
ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-609
2/6/2016 12:00:00 AM
609
Stambeni
Novi
JAPIĆ /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPIĆA BRDO , CAZIN
02-M2/13 -242-610
2/15/2016 12:00:00 AM
610
Stambeni
Novi
MILJKOVIĆ /HASE/ HUSEIN
ŠILJKOVAČA 84 , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-611
2/16/2016 12:00:00 AM
611
Stambeni
Postojeći
HUSEINOVIĆ /MEHMED/ MEVLID
VRNOGRAČKA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-612
2/17/2016 12:00:00 AM
612
Stambeni
Novi
SINANOVIĆ /HAMDIJE/ ESAD
NASELJE PODOVI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-613
2/22/2016 12:00:00 AM
613
Stambeni
Novi
SINANOVIĆ /HAMDIJE/ EMIRA
NASELJE PODOVI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-614
2/22/2016 12:00:00 AM
614
Stambeni
Novi
LIKAR EMIRA
NASELJE KIJEVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-615
1/24/2016 12:00:00 AM
615
Stambeni
Novi
KERIĆ /OMER/ HUSEIN
NASELJE TOMINA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-616
2/25/2016 12:00:00 AM
616
Nestambeni
Novi
,,PILIPOVIĆ" D.O.O.CAZIN
NASELJE STIJENA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-617
12/30/2015 12:00:00 AM
617
Nestambeni
Postojeći
HODŽIĆ /HUSEIN/ HAZIM
NASELJE ĆUPRIJA,CAZIN , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-618
2/26/2016 12:00:00 AM
618
Stambeni
Novi
JAPIČ /BEGE/ MUJAGA
NASELJE JAPIĆA BRDO , CAZIN
02-M2/13 -242-619
2/15/2016 12:00:00 AM
619
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.O.O. ZENICA
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 E , SARAJEVO
01-M2/13 -142-620
6/23/2016 12:00:00 AM
620
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA VISOKO
KSC MLADOST VISOKO,BRANILACA BB , VISOKO
SPORTSKE DVORANE 01-M2/13 -142-621
10/5/2016 12:00:00 AM
621
Nestambeni
Postojeći
JU DOM ZDRAVLJA VISOKO
BRANILACA 22 , VISOKO
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-622
10/5/2016 12:00:00 AM
622
Stambeni
Postojeći
PRIVATNO
MUSALA 17,19 , VISOKO
01-M2/13 -142-623
10/5/2016 12:00:00 AM
623
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.12 , VISOKO
01-M2/13 -142-624
10/5/2016 12:00:00 AM
624
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.3 , VISOKO
01-M2/13 -142-625
10/5/2016 12:00:00 AM
625
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
ULICA X BR.2/4/6 , VISOKO
01-M2/13 -142-626
10/5/2016 12:00:00 AM
626
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE III B2 , VISOKO
01-M2/13 -142-627
10/5/2016 12:00:00 AM
627
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV A1 , VISOKO
01-M2/13 -142-628
10/5/2016 12:00:00 AM
628
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE IV B1/L1 , VISOKO
01-M2/13 -142-629
10/5/2016 12:00:00 AM
629
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
NASELJE LUKE 3 , VISOKO
01-M2/13 -142-630
10/5/2016 12:00:00 AM
630
Stambeni
Postojeći
PRIVATNI STANOVI
DONJE ROSULJE BR.32/34/36/38 , VISOKO
01-M2/13 -142-631
10/5/2016 12:00:00 AM
631
Nestambeni
Postojeći
ZDRAVSTVENA USTANOVA POLIKLINIKA MEDICUS
VUKOVO BB , TEŠANJ
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M2/13 -142-632
9/19/2016 12:00:00 AM
632
Nestambeni
Postojeći
J.P. MEĐUNARODNI AERODROM ,,SARAJEVO" D.O.O.
KURTA SCHORKA 36 , SARAJEVO
OSTALE ZGRADE 02-M1/13 -153-672
8/5/2016 12:00:00 AM
672
Stambeni
Postojeći
SKOPLJAK TENZILA,RAMIĆ EDINA,KARABEGOVIĆ FEVZIJA
ULICA HVO BR.1 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-633
5/19/2016 12:00:00 AM
633
Nestambeni
Postojeći
SKOPLJAK TENZILA,RAMIĆ EDINA,KARABEGOVIĆ FEVZIJA
ULICA HVO BR.1 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-634
5/19/2016 12:00:00 AM
634
Nestambeni
Novi
PROŠIĆ /HUSEIN/ NIJAZ
OSTROŽAC BR.15 , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-635
5/16/0216 12:00:00 AM
635
Nestambeni
Postojeći
PAJAZETOVIĆ /ŠUKRIJA/ ŠEMSUDIN
IBRAHIMA MRŽLJAKA BB , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-636
5/12/2016 12:00:00 AM
636
Stambeni
Postojeći
PAJAZETOVIĆ /ŠUKRIJA/ ŠEMSUDIN
IBRAHIMA MRŽLJAKA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-637
5/12/2016 12:00:00 AM
637
Stambeni
Postojeći
ŠABANOVIĆ /ENIZ/ ALEN
HASANA KIKIĆA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-638
5/11/2016 12:00:00 AM
638
Stambeni
Postojeći
PEČENKOVIĆ /FEHE/ HARIS
ĆAMILA SIJARIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-639
5/4/2016 12:00:00 AM
639
Nestambeni
Novi
ADNA-COMMERC D.O.O. BIHAĆ
NASELJE REPUŠINE , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-640
4/29/2016 12:00:00 AM
640
Stambeni
Postojeći
ALIBABIĆ /RAŠID/ ISMET
ALBERTA FORTISA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-641
4/28/2016 12:00:00 AM
641
Stambeni
Postojeći
FATKIĆ /MUJAGA/ NIJAZ
ŽRTAVA FAŠIZMA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-642
4/27/2016 12:00:00 AM
642
Nestambeni
Postojeći
PALIĆ RUZMIRA I MIDHAD
PATRIOTSKA LIGA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-643
4/25/2016 12:00:00 AM
643
Stambeni
Postojeći
SMLATIĆ /BESIM/ SENAD
ALEKSE ŠANTIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-644
4/22/2016 12:00:00 AM
644
Nestambeni
Postojeći
BAJRIĆ /HALIL/ NEDŽAD
NASELJE OSTROŽAC , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-645
4/21/2016 12:00:00 AM
645
Stambeni
Novi
GRAD BIHAĆ
MASKARE BB, NASELJE RUŽICA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-646
4/21/2016 12:00:00 AM
646
Nestambeni
Novi
,,REZ" D.O.O. CAZIN
NASELJE ŠEPIĆI , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-647
4/20/2016 12:00:00 AM
647
Nestambeni
Postojeći
LONIĆ /HASAN/ SENAD
BIHAĆKIH BRANILACA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-648
4/15/2016 12:00:00 AM
648
Stambeni
Postojeći
LONIĆ /HASAN/ SENAD
BIHAČKIH BRANILACA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-649
4/15/2016 12:00:00 AM
649
Nestambeni
Novi
ADNA-COMMERCE D.O.O. BIHAĆ
NASELJE REPUŠINE , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-650
4/13/2016 12:00:00 AM
650
Stambeni
Postojeći
KAMBER /HASAN/ DŽEVAD
NASELJE POBRIJEŽJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-651
4/11/2016 12:00:00 AM
651
Stambeni
Novi
GARIBOVIĆ /SULJO/ RAMO
RADOSLAVA LOPAŠIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-652
4/2/2016 12:00:00 AM
652
Stambeni
Postojeći
KAMBER ENISA
NASELJE POBRIJEŽJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-653
4/2/2016 12:00:00 AM
653
Nestambeni
Postojeći
ABDIJANOVIĆ /SEJDE/ SEAD
BREKOVICA BR. 18 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-654
4/2/2016 12:00:00 AM
654
Stambeni
Postojeći
ABDIJANOVIĆ /SEJDE/ SEAD
BREKOVICA BR.18 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-655
4/2/2016 12:00:00 AM
655
Nestambeni
Novi
IDEA 3D D.O.O. BIHAĆ
V.KORPUSA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-656
3/30/2016 12:00:00 AM
656
Stambeni
Novi
IDEA 3D D.O.O.BIHAĆ
UL.V.KORPUSA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-657
3/30/2016 12:00:00 AM
657
Stambeni
Postojeći
ŠABIĆ /ASIM/ EJUB
PLJEŠEVIČKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-658
3/29/2016 12:00:00 AM
658
Stambeni
Postojeći
SAMARDŽIĆ /HASAN/ HASIB
HATINAČKI PROGON BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-659
3/23/2016 12:00:00 AM
659
Stambeni
Postojeći
ŠUŠNJAR /RAME/ MURAT
UL.PRILAZ VINIČKOJ BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-660
3/23/2016 12:00:00 AM
660
Stambeni
Novi
UDRUŽENJE CENTAR ZA MAJKU I DIJETE I SOCIJALNI PAKET ZA STAR
PRVOMAJSKA 51A , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-661
3/18/2016 12:00:00 AM
661
Nestambeni
Novi
ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAĆ
NASELJE RIPAČ , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-662
3/17/2016 12:00:00 AM
662
Nestambeni
Postojeći
ALNEMAH COMPANY D.O.O. BIHAĆ
NASELJE RIPAČ , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-663
3/17/2016 12:00:00 AM
663
Stambeni
Novi
LEZIĆ /SMAIL/ MEHMED
NASELJE TRNOVA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-664
3/17/2016 12:00:00 AM
664
Nestambeni
Postojeći
KURTALIĆ NERMINA I SADAT
BRČANSKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-665
3/14/2016 12:00:00 AM
665
Nestambeni
Novi
,,MEGGLE" D.O.O. BIHAĆ
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-666
3/8/2016 12:00:00 AM
666
Nestambeni
Postojeći
KURJAKOVIĆ /MEHMED/ MIDHAD
DO BROJA 3 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-667
3/5/2016 12:00:00 AM
667
Stambeni
Novi
OKČIĆ /HILMIJA/ NERMIN
NASELJE DEMIŠEVCI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-668
3/2/2016 12:00:00 AM
668
Stambeni
Postojeći
LJUCA EKREM
HASAN BEGA BIŠĆEVIĆA 29 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-669
3/2/2016 12:00:00 AM
669
Nestambeni
Novi
OPĆINA SAPNA
206.VITEŠKE BRIGADE BB , SAPNA
SPORTSKE DVORANE EE -169-670
8/18/2016 12:00:00 AM
670
Stambeni
Postojeći
FR.SAMOSTAN SV.BONAVENTURE VISOKO
BOSNE SREBRENE 4 , VISOKO
02-M1/13 -153-671
4/15/2016 12:00:00 AM
671
Nestambeni
Postojeći
SKOLA ZA SR.I STR.OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJ.
AZIZE ŠAČIRBEGOVIĆ 80 , SARAJEVO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M1/13 -153-673
4/6/2016 12:00:00 AM
673
Nestambeni
Postojeći
JU EDUKACIJSKI-REHABILITACIONI CENTAR ,,DUGA"
LJUDEVITA GAJA BB , NOVI TRAVNIK
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 02-M1/13 -153-674
3/28/2016 12:00:00 AM
674
Stambeni
Novi
USTANOVA ,,KUĆA NA POLA PUTA"MIRJANA LAGANIN
VELINA ULICA BB, VRAPČIĆI , MOSTAR
02-M1/13 -153-675
10/28/2016 12:00:00 AM
675
Nestambeni
Postojeći
USTANOVA ,,DJEČIJI VRTIĆI" MOSTAR, JEDINICA ,, SUNCE"
BIJELI BRIJEG BB , MOSTAR
VRTIĆ 02-M1/13 -153-676
2/19/2016 12:00:00 AM
676
Nestambeni
Postojeći
JU ,,DJEČIJI VRTIĆI - CICIBAN" MOSTAR; O.J. PČELICA
TEKIJA BB , MOSTAR
VRTIĆ 02-M1/13 -153-677
2/19/2016 12:00:00 AM
677
Nestambeni
Postojeći
O.Š. ,, MUJAGA KOMADINA " MOSTAR
GOJKA VUKOVIĆA 11 , MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M1/13 -153-678
2/19/2016 12:00:00 AM
678
Nestambeni
Postojeći
O.Š. ,,ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA" MOSTAR
KRALJICE KATARINE 38 , MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M1/13 -153-679
2/19/2016 12:00:00 AM
679
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ČAPLJINA
DOMANOVIĆI BB , ČAPLJINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-680
1/12/2016 12:00:00 AM
680
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ČAPLJINA
DOMANOVIĆI BB , ČAPLJINA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-681
1/12/2016 12:00:00 AM
681
Nestambeni
Postojeći
FAKULTET P.M. I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU
RODOČ BB , MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-682
2/25/2016 12:00:00 AM
682
Nestambeni
Postojeći
FAKULTET PRIR.MATEM.I ODG.ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTARU
RADOČ BB , MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-683
2/25/2016 12:00:00 AM
683
Nestambeni
Postojeći
FAKULTET PRIR.MATEM.I ODGOJNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U MOSTAR
RODOČ BB , MOSTAR
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-684
2/25/2016 12:00:00 AM
684
Nestambeni
Postojeći
CENTAR ZA PREV. I IZVANBOLN.LIJEČENJE OVISNOSTI MOSTAR
ANTE STARČEVIĆA 78 , MOSTAR
BOLNICE-AMBULANTE-DOMOVI ZDRAV 01-M1/13 -1-685
5/27/2016 12:00:00 AM
685
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA PROZOR-RAMA
RIPCI BB , PROZOR-RAMA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-686
6/17/2016 12:00:00 AM
686
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA PROZOR-RAMA
RIPCI BB , PROZOR-RAMA
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-687
6/17/2016 12:00:00 AM
687
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA NEUM
STJEPANA RADIĆA BB , NEUM
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-688
10/5/2015 12:00:00 AM
688
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA STOLAC
KNEZA DOMAGOJA BB , STOLAC
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M1/13 -1-689
10/7/2016 12:00:00 AM
689
Stambeni
Novi
HALKIĆ /IBRAHIM/ RAŠIDA
UL. 505 VITEŠKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-690
9/27/2016 12:00:00 AM
690
Nestambeni
Novi
TATAREVIĆ /MEHMED/ ISAK
NASELJE KRUHARI , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-691
9/26/2016 12:00:00 AM
691
Stambeni
Novi
TATAREVIĆ /MEHMED/ ISAK
NASELJE KRUHARI , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-692
9/26/2016 12:00:00 AM
692
Nestambeni
Postojeći
KABILJAGIĆ EMINA
PATRIOTSKA LIGA BB , BOSANSKA KRUPA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-693
9/22/2016 12:00:00 AM
693
Nestambeni
Postojeći
ZIRIĆ /SMAIL/ HASAN
UL.VAZDUHOPLOVNE GRUPE , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-694
9/20/2016 12:00:00 AM
694
Nestambeni
Novi
BEGIĆ /MUSTAFE/ PAŠAGA
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-695
9/19/2016 12:00:00 AM
695
Stambeni
Novi
BEGIĆ /MUSTAFE/ PAŠAGA
MEHMED PAŠE SOKOLOVIĆA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-696
9/19/2016 12:00:00 AM
696
Stambeni
Postojeći
SIVIĆ /ALE/ ALAGA
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-697
9/6/2016 12:00:00 AM
697
Nestambeni
Novi
AGROHOLDING D.O.O. CAZIN
MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-698
9/9/2016 12:00:00 AM
698
Nestambeni
Postojeći
DEMIROVIĆ /HUSEIN/ HASAN
BRANKA ĆOPIĆA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-699
9/1/2016 12:00:00 AM
699
Stambeni
Novi
DEMIROVIĆ /HUSEIN/ HASAN
BRANKA ĆOPIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-700
9/1/2016 12:00:00 AM
700
Stambeni
Novi
SADIĆ /ZEĆIR/ AMIR
AHMETA FETAHAGIĆA BB , VELIKA KLADUŠA
02-M2/13 -242-701
8/26/2016 12:00:00 AM
701
Stambeni
Postojeći
VELIĆ /BESIM/ BESIM
HASANA KIKIĆA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-702
8/23/2016 12:00:00 AM
702
Stambeni
Postojeći
HALILOVIĆ /OMER/ IBRAHIM
PODMRAČAJ BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-703
8/22/2016 12:00:00 AM
703
Stambeni
Novi
PRLJA /OSMAN/ EDIN
MULA MUSTAFE BAŠESKIJE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-704
8/19/2016 12:00:00 AM
704
Stambeni
Postojeći
BOBIĆ /ŠAĆIR/ IBRO
BIHAĆKA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-705
8/16/2016 12:00:00 AM
705
Stambeni
Postojeći
HAĐIPAŠIĆ /VASIF/ ADIL
NASELJE PIŠTALINA , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-706
8/16/2016 12:00:00 AM
706
Stambeni
Novi
HADŽIRIĆ /HIMZE/ SEAD
KOTORVAROŠKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-707
8/5/2016 12:00:00 AM
707
Stambeni
Postojeći
HARČEVIĆ /RASIM/ SANEL
JEZERSKI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-708
8/4/2016 12:00:00 AM
708
Stambeni
Postojeći
KUJUNDŽIĆ /HASAN/ HASIBA
KLOKOT BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-709
8/2/2016 12:00:00 AM
709
Stambeni
Novi
MAGLIĆ /OMERA/ MEVLIDA
SEFERAGIĆI , CAZIN
02-M2/13 -242-710
8/2/2016 12:00:00 AM
710
Stambeni
Novi
KERANOVIĆ /ZULFO/ NIHADA
NASELJE HRUSTOVO , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-711
7/31/2016 12:00:00 AM
711
Nestambeni
Novi
RAMIĆ /EMINA/ ZIJAD
GORNJI KAMENGRAD , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-712
7/30/2016 12:00:00 AM
712
Stambeni
Novi
RAMIĆ /EMINA/ ZIJAD
GORNJI KAMENGRAD , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-713
7/30/2016 12:00:00 AM
713
Stambeni
Postojeći
DERVIŠEVIĆ /MUJE/ SAFIJA
MIDŽIĆA MAHALA 62 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-714
7/27/2016 12:00:00 AM
714
Stambeni
Novi
MAHIĆ/ HAKIJE/ IBRAHIM
NASELJE VRHPOLJE , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-715
7/23/2016 12:00:00 AM
715
Stambeni
Novi
OPĆINA BOSANSKA KRUPA
TEĆIJA - DOLOVI , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-716
7/12/2016 12:00:00 AM
716
Stambeni
Postojeći
ĆATIĆ RASIM
HAMDIJE POZDERCA 23 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-717
7/7/2016 12:00:00 AM
717
Stambeni
Postojeći
BEHLIĆ /AZIZ/ MIDHAD
NASELJE JEZERNICA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-718
6/30/2016 12:00:00 AM
718
Nestambeni
Postojeći
BULIĆ /FERID/ NERZET
NASELJE LOHOVO , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-719
6/29/2016 12:00:00 AM
719
Nestambeni
Postojeći
BULIĆ /FERID/ NERZET
NASELJE LOHOVO , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-720
6/29/2016 12:00:00 AM
720
Stambeni
Postojeći
MALIĆ /SULJE/ ALIJA
BOSANSKIH ŠEHIDA II PRILAZ BR.112 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-721
6/21/2016 12:00:00 AM
721
Nestambeni
Postojeći
ABDIĆ HAMDIJA I NISVETA
BOSANSKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-722
6/20/2016 12:00:00 AM
722
Stambeni
Postojeći
ŠEREMET /ANTE/ DRAGICA
HARMANSKA 78B , BIHAĆ
02-M2/13 -242-723
6/7/2016 12:00:00 AM
723
Stambeni
Novi
SIVIĆ /AHMET/ FIKRET
NASELJE STIJENA , CAZIN
02-M2/13 -242-724
5/31/2016 12:00:00 AM
724
Nestambeni
Novi
ĆORALIĆ /HUSNIJA/ HARIS
NASELJE LOHOVO , BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-725
5/26/2016 12:00:00 AM
725
Stambeni
Postojeći
ABDIHODŽIĆ /SULJO/ ZLATKO
CEROVAČKA BRDA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-726
8/16/2016 12:00:00 AM
726
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D.SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 D , SARAJEVO
01-M2/13 -469-727
4/21/2017 12:00:00 AM
727
Nestambeni
Novi
MS&WOOD SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160D , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-728
4/21/2017 12:00:00 AM
728
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA BANOVIĆI
ALIJE DOSTOVIĆA 2 , BANOVIĆI
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-729
2/21/2017 12:00:00 AM
729
Nestambeni
Novi
ALAGIĆ /EKREM/ ALMIR
NASELJE ŠEJKOVAČA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-730
1/12/2016 12:00:00 AM
730
Nestambeni
Novi
LUCKY TRADE D.O.O. CAZIN
ĆORALIĆI-KAPIĆI,CAZIN , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-731
1/21/2016 12:00:00 AM
731
Nestambeni
Novi
ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-732
2/6/2016 12:00:00 AM
732
Nestambeni
Postojeći
POLJO-SEMENTI D.O.O.CAZIN
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE,NASELJE POLJE , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-733
1/29/2016 12:00:00 AM
733
Nestambeni
Novi
,,PILIPOVIĆ" D.O.O. CAZIN
NASELJE STIJENA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-734
12/30/2015 12:00:00 AM
734
Nestambeni
Postojeći
ALAGIĆ /MUHAREM/ IBRAHIM
DOBRIH BOŠNJANA 20 , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-735
1/4/2016 12:00:00 AM
735
Nestambeni
Postojeći
HADŽALIĆ /HUSE/ HASEMA
UL.101. BOJNA 49 , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-736
1/4/2016 12:00:00 AM
736
Nestambeni
Postojeći
BEGANOVIĆ /HAŠIM/ VELAGA
GRABEŠKA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-737
1/4/2016 12:00:00 AM
737
Nestambeni
Postojeći
FAJKOVIĆ MAHMUT
IZETA SARAJLIĆA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-738
1/12/2016 12:00:00 AM
738
Nestambeni
Novi
ČAVKUNOVIĆ -TRADE D.O.O.
ŽRTAVA SREBRENIČKOG GENOCIDA BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-739
1/14/2016 12:00:00 AM
739
Nestambeni
Novi
DURAKOVIĆ /DERVIŠ/ ZIJAD
GORNJA KOPRIVNA , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-740
1/15/2016 12:00:00 AM
740
Nestambeni
Novi
BEŠIREVIĆ /BAHRUDIN/ MUJO
NASELJE BEGOVE KAFANE , CAZIN
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-741
1/19/2016 12:00:00 AM
741
Nestambeni
Novi
LUCKY TRADE D.O.O.
ĆORALIĆI-KAPIĆI , CAZIN
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-742
1/21/2016 12:00:00 AM
742
Nestambeni
Novi
ALAGIĆ /EKREMA/ ALMIR
NASELJE ŠEJKOVAČA , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-743
1/21/2016 12:00:00 AM
743
Nestambeni
Novi
POLJO-SEMENTI D.O.O. CAZIN
PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE,NASELJE POLJE , VELIKA KLADUŠA
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-744
1/29/2016 12:00:00 AM
744
Nestambeni
Novi
ŠABANOVIĆ ALEN
HASANA KIKIĆA BB , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-745
2/6/2016 12:00:00 AM
745
Nestambeni
Novi
MALKOČ /MEHMED/ MINKA
NASELJE CAZIN , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-746
2/27/2016 12:00:00 AM
746
Stambeni
Postojeći
,,NAŠ DOM" TRAVNIK
TVORNIČKA 68 , TRAVNIK
02-M1/13 -154-747
2/14/2017 12:00:00 AM
747
Nestambeni
Novi
STAMBENO-POSLOVNI OBJEKAT ..TRIGMA" D.O.O.
SUBOTIČKA 149A , BANOVIĆI
OSTALE ZGRADE 02-M1/13 -154-748
2/14/2017 12:00:00 AM
748
Nestambeni
Postojeći
,,EURO-JET" D.O.O. ĆORALIĆI,CAZIN
VRNOGORAČKA SLAPNICA , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-749
9/28/2016 12:00:00 AM
749
Nestambeni
Novi
ĆORALIĆ /ASIM/ ENES
MALA LISA , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-750
9/28/2016 12:00:00 AM
750
Nestambeni
Postojeći
BINGO EXPORT - IMPORT TUZLA D.O.O.
PUT AVNOJA BOSANSKI PETROVAC , BOSANSKI PETROVAC
ZGRADE ZA TRGOVINE NA VELIKO 02-M2/13 -242-751
9/30/2016 12:00:00 AM
751
Nestambeni
Novi
,,KATRAPILAR" D.O.O.
PLJEŠEVIČKA BB,KAMENICA , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-752
9/30/2016 12:00:00 AM
752
Stambeni
Postojeći
IBRANOVIĆ AZRA I ŠEMSO
JABLANSKA BB , BIHAĆ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 02-M2/13 -242-753
10/5/2016 12:00:00 AM
753
Stambeni
Postojeći
ALIBABIĆ /MURAT/ MUHAREM
JABLANSKA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-754
10/5/2016 12:00:00 AM
754
Stambeni
Postojeći
OMERDIĆ MIRZET
ZAVALJE BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-755
10/17/2016 12:00:00 AM
755
Nestambeni
Postojeći
OMERDIĆ MIRZET
ZAVALJE BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-756
10/17/2016 12:00:00 AM
756
Nestambeni
Postojeći
RUŽNIĆ /ŠERIF/ FIKRET
IRFANA LJUBIJANKIĆA 63 , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-757
10/19/2016 12:00:00 AM
757
Nestambeni
Novi
SELIMBEGOVIĆ /ADEM/ ELVIR
UL.501 SLAVNE BRIGADE BB , BIHAĆ
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 02-M2/13 -242-758
10/20/2016 12:00:00 AM
758
Stambeni
Postojeći
EMRIĆ /RAMO/ OSMAN
MAHMIĆ SELO , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-759
10/21/2016 12:00:00 AM
759
Stambeni
Postojeći
RUŽNIĆ /HUSNIJA/ MUJO
ULICA NOSILACA ZLATNE POLICIJSKE ZNAČKE 19 , BIHAĆ
02-M2/13 -242-760
10/24/2016 12:00:00 AM
760
Stambeni
Novi
MUJAGIĆ /KASIM/ MIRSADA
ULICA M.USKUFIJE BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-761
10/25/2016 12:00:00 AM
761
Stambeni
Novi
PELEX D.O.O.BIHAĆ P.J.CAZIN
MALA LISA BB , CAZIN
02-M2/13 -242-762
10/28/2016 12:00:00 AM
762
Stambeni
Postojeći
HUJIĆ NIHAD
BOSANSKI PETROVAC , BOSANSKI PETROVAC
02-M2/13 -242-763
10/31/2016 12:00:00 AM
763
Nestambeni
Novi
INTER-BUTAN D.O.O.CAZIN
UL.NOSITELJA HRVATSKOG TROLISTA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-764
11/2/2016 12:00:00 AM
764
Stambeni
Novi
IMŠIREVIĆ BESIM I NERMINA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-765
11/7/2016 12:00:00 AM
765
Nestambeni
Novi
IMŠIREVIĆ BESIM I NERMINA
IRFANA LJUBIJANKIĆA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-766
11/7/2016 12:00:00 AM
766
Nestambeni
Postojeći
GALIJAŠEVIĆ /OMER/ ALE
UL.ALI EFENDIJE KADIĆA BB,KULEN VAKUF , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-767
11/7/2016 12:00:00 AM
767
Nestambeni
Novi
ČAVKUNOVIĆ-BP D.O.O.BIHAĆ
BANJALUČKA BB , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-768
11/11/2016 12:00:00 AM
768
Stambeni
Postojeći
SULJKANOVIĆ /SALIH/ VAHID
ĆEHIĆA KANAL BB , BIHAĆ
02-M2/13 -242-769
11/11/2016 12:00:00 AM
769
Stambeni
Novi
ŠABIĆ /TEUFIK/ SAMIR
ŽELJEZNIČKA BB , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-770
11/17/2016 12:00:00 AM
770
Nestambeni
Novi
SEFEROVIĆ ENVER
BUŽIMSKA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-771
11/21/2016 12:00:00 AM
771
Nestambeni
Postojeći
AJKA ĆUFUROVIĆ I ELVEDIN ĆUFUROVIĆ
AHMETA FETAHAGIĆA BB , VELIKA KLADUŠA
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-772
11/26/2016 12:00:00 AM
772
Nestambeni
Postojeći
SELIMOVIĆ /ISMET/ MEHURA
IVANA FRANE JUKIĆA , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-773
11/29/2016 12:00:00 AM
773
Nestambeni
Postojeći
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS A.D. B.LUKA
BUŽIM , BUŽIM
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-774
12/5/2016 12:00:00 AM
774
Nestambeni
Novi
ELEKTROPRENOS-ELEKTROPRIJENOS A.D. BANJA LUKA
SANSKI MOST , SANSKI MOST
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-775
12/5/2016 12:00:00 AM
775
Stambeni
Novi
DJUZELIĆ D.O.O. CAZIN
ULICA CAZINSKIH BRIGADA BB , CAZIN
02-M2/13 -242-776
12/23/2016 12:00:00 AM
776
Nestambeni
Novi
DJUZELIĆ D.O.O. CAZIN
CAZINSKIH BRIGADA BB , CAZIN
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-777
12/23/2016 12:00:00 AM
777
Stambeni
Novi
HODŽIĆ /HUSEIN/ ĆAZIM
NASELJE ĆUPRIJA,CAZIN , CAZIN
02-M2/13 -242-778
12/19/2016 12:00:00 AM
778
Stambeni
Novi
GROŠIĆ /HUSNIJA/ EJUB
TEĆIJA BB , BOSANSKA KRUPA
02-M2/13 -242-779
12/26/2016 12:00:00 AM
779
Stambeni
Postojeći
ČOLAKOVIĆ /MUHAREM/ NAZIF
MIMARA HAJRUDINA BB,LUKE , BIHAĆ
02-M2/13 -242-780
12/29/2016 12:00:00 AM
780
Nestambeni
Postojeći
ČOLAKOVIĆ /MUHAREM/ NAZIF
MIMARA HAJRUDINA BB, LUKE , BIHAĆ
OSTALE ZGRADE 02-M2/13 -242-781
12/29/2016 12:00:00 AM
781
Nestambeni
Postojeći
GRAND HOTEL BRISTOL
FRA FILIPA LASTRIĆA 2 , SARAJEVO
HOTELI 01-M2/13 -469-782
12/19/2017 12:00:00 AM
782
Stambeni
Postojeći
RACA (BOŽIDAR) DRAGAN
MUHAMEDA HADŽIABDIĆA , BIHAĆ
02-M2/13 -242-783
12/30/2016 12:00:00 AM
783
Stambeni
Novi
LUBENOVIĆ /ŠABE/ RIFET
NASELJE ZDENA , SANSKI MOST
02-M2/13 -242-784
12/30/2016 12:00:00 AM
784
Nestambeni
Novi
TVORNICA CEMENTA KAKANJ D.D.
SELIMA EF.MERDANOVIĆA 146 , KAKANJ
INDUSTRIJSKE ZGRADE 02-M1/13 -154-785
2/28/2017 12:00:00 AM
785
Stambeni
Novi
HODŽIĆ NEDIM
BJELUGOVIČKA BB , SARAJEVO
01-M2/13 -469-786
8/16/2017 12:00:00 AM
786
Nestambeni
Postojeći
O.Š.MULA MUSTAFA BAŠESKIJE PŠ TRŠĆE
TRŠĆE BB , KAKANJ
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 02-M1/13 -154-787
2/2/2017 12:00:00 AM
787
Nestambeni
Postojeći
JP ZA UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORT.OBJEKATA
KAMBEROVIĆ ČIKMA BB , ZENICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -469-788
11/30/2017 12:00:00 AM
788
Nestambeni
Novi
OPĆINA JAJCE/JU ,,AGENCIJA ZA KULT.-POVIJESNU I PRIR.BAŠTINU
HRVOJA VUKČIĆA HRVATINČIĆA BB , JAJCE
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-789
6/28/2017 12:00:00 AM
789
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA ODŽAK
TR BB , ODŽAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-790
5/19/2017 12:00:00 AM
790
Nestambeni
Postojeći
DS STANICA NARODNE MILICIJE,OPĆINA ODŽAK
TRG BB , ODŽAK
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-791
5/19/2017 12:00:00 AM
791
Stambeni
Postojeći
D.S.OPĆINA KAKANJ / ETAŽNI VLASNICI
OSMANA DŽAFIĆA , KAKANJ
UGOSTITELJSKI OBJEKT 01-M2/13 -469-792
6/6/2017 12:00:00 AM
792
Nestambeni
Postojeći
D.S.,,MLADOST-VRTIĆ I OBDANIŠTE/JU ZA PED.ODGOJ I OBRAZ.
ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA 66 , KAKANJ
VRTIĆ 01-M2/13 -469-793
6/6/2017 12:00:00 AM
793
Nestambeni
Postojeći
D.S.,,MLADOST-VRTIĆ I OBDANIŠTE/JU ZA PREDŠK.ODGOJ I OBRAZ.
ZENIČKOG PARTIZANSKOG ODREDA 66 , KAKANJ
VRTIĆ 01-M2/13 -469-794
6/6/2017 12:00:00 AM
794
Nestambeni
Postojeći
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA
ALIJE IZETBEGOVIĆA BB , KAKANJ
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -469-795
6/6/2017 12:00:00 AM
795
Nestambeni
Postojeći
OPĆINA FOJNICA
ZAVNOBIH-a BB , FOJNICA
VRTIĆ 01-M2/13 -469-796
6/6/2017 12:00:00 AM
796
Nestambeni
Postojeći
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-797
6/19/2017 12:00:00 AM
797
Nestambeni
Postojeći
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. SARAJEVO
KJKP VODOVOD I KANAL.D.O.O.-DIO GARDEROBE , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-798
6/19/2017 12:00:00 AM
798
Nestambeni
Postojeći
KJKP VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O.
KJKP VODOVOD I KANAL.D.O.O.-DIO HANGARA , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-799
6/19/2017 12:00:00 AM
799
Nestambeni
Postojeći
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
DONJE MOŠTRE BB, ORAŠAC , VISOKO
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -469-800
1/12/2018 12:00:00 AM
800
Nestambeni
Postojeći
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
RAVNE BB , ŽEPČE
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -469-801
1/12/2018 12:00:00 AM
801
Nestambeni
Postojeći
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA ZE-DO KANTONA
RUJNICA BB , ZAVIDOVIĆI
ŠKOLE, FAKULTETI, NAUKA 01-M2/13 -469-802
1/12/2018 12:00:00 AM
802
Nestambeni
Postojeći
DOM ZA STARA I IZNEMOGLA LICA JABLANICA
TRG OSLOBOĐENJA BB , JABLANICA
OSTALE ZGRADE 01-M2/13 -469-803
1/20/2018 12:00:00 AM
803
Stambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160G , SARAJEVO
01-M2/13 -469-804
1/25/2018 12:00:00 AM
804
Nestambeni
Novi
MS&WOOD D.D. SARAJEVO
DŽEMALA BIJEDIĆA 160 G , SARAJEVO
POSLOVNE,ADMINISTRATIVNE ZGRAD 01-M2/13 -469-805
1/25/2018 12:00:00 AM
805