Energetska efikasnost u zgradarstvu

... je odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka. U zgradarstvu energetska efikasnost znači upotrebu manje količine energije za grijanje i hlađenje prostora, ventilaciju, rasvjetu te pripremu tople vode, uz nesmanjenu razinu udobnosti odnosno osjećaja ugode u prostoru.

Pročitaj više »

Energetsko certificiranje

Energetsko certificiranje zgrade je skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.
Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade.

Pročitaj više »

Energetski razred

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se izražava preko godišnje potrebne toplotne energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu mjere korisne površine zgrade.

Pročitaj više »

Zašto certificiranje

Svrha energetskog certifikata je pružanje informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskom svojstvu zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline i usporedba zgrada u odnosu na njihova energetska svojstva, efikasnosti njihovih energetskih sistema, te kvalitet i svojstva ovojnice zgrade.

Pročitaj više »

Koje zgrade?

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², te svaka druga zgrada koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje u leasing ili u zakup.

Pročitaj više »

Koji su rokovi?

Svi novi objekti za koje se nakon 1. Augusta 2010. godine podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja moraju imati energetski crtifikat izrađen na način kako je propisano (Pravilnik o energetskom certificiranju objekata).

Pročitaj više »

Ko provodi certificiranje?

Energetski pregled građevine i energetsko certificiranje zgrade provodi pravno lice koje ima ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja prema Pravilniku o uslovima za lica koja vrše energetsko certificiranje.

Pročitaj više »